logo Facebook
i slova jsou činy

David Jařab: OTEVŘENÉHO A NEBÁZLIVÉHO POHLEDU NA SPOLEČNOST JE TADY TŘEBA JAKO SŮL

20. června 2018 13:00

Akademický senát pražské FAMU navrhl odvolání děkana Zdeňka Holého. Rektor AMU Jan Hančil děkana ve funkci podržel. Hustá atmosféra na fakultě ještě zhoustla, škola funguje, ale nervozita je všudypřítomná. Co bude dál? Jak se vlastně uplatňují principy akademické svobody a demokracie? Má rektor v takových případech kompetenci rozhodnout, anebo se od něj očekává pouze podpis pod návrh senátu FAMU? Česká média se zajímala o názory zastánců i odpůrců odvolání děkana. Pozvání k rozhovoru přijal člen akademického senátu FAMU - scénárista a režisér David Jařab – osobnost s výraznou stopou v českém divadle, televizní i filmové tvorbě. Brzy po absolvování JAMU byl uměleckým šéfem brněnského HaDivadla, poté pražského Divadla Komedie a teď směřuje do angažmá v Divadle Na zábradlí. Natočil několik nepřehlédnutelných televizních projektů, za svou celovečerní prvotinu Vaterland dostal Českého lva, i film Hlava-ruce-srdce byl na lva nominován.

„Příchodem děkana Zdeňka Holého došlo k nějakým pozitivním změnám,“ uvedl David Jařab. „Zároveň ale také došlo k proměně způsobu vedení, který má blíž k manažerskému stylu, kdy účel světí prostředky. Značná část akademické obce sledovala kudy se ubírá způsob komunikace a personální politiky. Ten způsob je pro školu, která je založena na jistém druhu velmi blízkých vztahů, nešťastný. To se projevilo překračováním kompetencí.“

Akademický senát FAMU požádal rektora, aby Zdeňka Holého z funkce děkana odvolal. V té době už jela kauza v médiích i na sociálních sítích naplno. „Protější strana se pokusila opřít velmi nevybíravým způsobem o mediální reakci. Podařilo se jí vytvořit dojem, že škola je v absolutním krizi, že je v rukách diletantů. Že je tady spor řemeslo kontra umění, což je absolutní nesmysl, protože každý si uvědomuje, že obě dvě ty sféry jsou pro ten obor důležité,“ vysvětluje senátor z katedry režie. „Ten obraz je velmi nepravdivý a měl být součástí nátlaku na rektora,“ pokračuje David Jařab, „je tady snaha říct, že poté, co katedru režie vedl Dušan Klein, byla to taková ta správná profesionální režie. Ale když katedru vedla Věra Chytilová, tak už to ta správná režie nebyla. Katedra režie se stala největším terčem mediálního tlaku a veliké devalvace.“

FAMU dostala mediální zásah. Objevila se různá nepříjemná vyjádření „Vidím v tom stopu neomarxismu,“ (Jiří Bartoška) nebo „Katedru režie už skoro patnáct let neopustil absolvent, který by obstál ve filmové praxi,“ (Jan Hřebejk). „Je docela možné, že hlavním důvodem snahy odvolat Zdeňka Holého jsou obavy z toho, co teprve udělá,“ (Ondřej Štindl). Situace očima akademického senátu je však běžnou součástí uplatňování akademické demokracie. „Bylo to zbytečné, protože my jsme se rozhodli jenom požádat o změnu jednoho funkcionáře a dali jsme všanc své pozice v senátu, aby nového děkana pak volil ten, kdo aktuálně má největší důvěru,“ vysvětluje David Jařab.

Rektor podle vysokoškolského zákona jmenuje a odvolává děkana na návrh akademického senátu fakulty. „Nemožnost odvolání vytváří patovou situaci, protože se tady říká, že je tady nějaký funkcionář, který být odvolán nemůže. To je nezdravé,“ říká David Jařab. „Princip akademických svobod dává studentům pocit, že jsou hájeni. Dává jim šanci, že v prostředí vysokých škol mohou mluvit otevřeně a hledat své ideály. Když se podíváme na současnou společnost a politiku mám dojem, že tohohle otevřeného a nebázlivého pohledu na společnost je tady třeba jako sůl.“

Celý rozhovor Jana Mrzeny s Davidem Jařabem si otevřete zde!