logo Facebook
i slova jsou činy

OLDŘICH KUŽÍLEK: Deformace veřejného mínění přes masírování v městských zpravodajích je gigantická

20. srpna 2020 11:44

Více než dvacet let existuje zákon o svobodném přístupu k informacím, který už dnes považujeme za téměř samozřejmost, ale jeho existenci provází po celou dobu jeho platnosti také snahy o jeho jisté ´změkčení´, tedy omezení. Jedním z jeho spoluautorů – druhým byl tehdejší senátor Michael Žantovský – byl v dané době poslanec Oldřich Kužílek. Svobodnému přístupu k informacím se věnuje i nadále v neziskové společnosti Otevřete.

Aplikaci zákona postupně vysvětlovaly také soudy prostřednictvím judikátů, týkaly se například poskytování informací o obchodních společnostech, které ale samosprávy, obce, vlastní. Oldřich Kužílek k tomu říká: „Samosprávy postupně pochopily, že je všechno veřejný majetek a to pořízený za majetek veřejnosti.“

Pohled na fungování samosprávy, který by měl také být ve smyslu svobodného přístupu k informacím, je dalším tématem Oldřicha Kužílka. Věnuje se mu již od roku 2004 a je přesvědčen, že je „ to gigantický problém, na městské noviny se vydává asi čtyřikrát více peněz, než kolik vydávají strany v rámci předvolebních kampaní. A tady za veřejné peníze probíhá kontinuální volební kampaň. Ta deformace, masírování veřejného mínění, je gigantická. Teď je asi 10% obecních periodik, které splňují nějaké parametry,“ a dodává: „Nejhorší je, že to ani nejsou informace od koalice, ale že ´to´ co se dělá, je správné.“

Stranou jeho zájmu nezůstává ani ´městská televizní vysílání´, či obecní finanční příspěvky pro soukromé televizní společnosti za účelem vysílání, tedy informování o městském dění: „Dnes platí, že u tištěných médií platí objektivita a nezávislost. A pokud obec vydá jednu korunu na takové vysílání, tak platí stejná pravidla…vždy musí být dodržena objektivita a nezávislost. A všechny produkce za veřejné peníze nemohou být reklamy, či PR. Za peníze akcionářů nemohu přesvědčovat akcionáře, že je všechno v pořádku.“ Informace o fungování samosprávy není reklama, ale v širším slova smyslu je to vysílání veřejnoprávní. Za dosavadní přístup kritizuje také regulační orgán Radu pro rozhlasové a televizní vysílání.