logo Facebook
i slova jsou činy

Jaroslav Kubera: BEZ VŠECH MEDIÁLNÍCH RAD BYCHOM SE OBEŠLI

08. dubna 2019 13:00

Téma politizace voleb mediálních rad je tématem, které se opakovaně vrací. Návrhy, jak právě tomuto předejít, přicházejí průběžně po několik desetiletí. Jeden z návrhů zahrnoval rovněž jisté části mediálních rad senátem, který historicky začal svoje fungování později než poslanecká sněmovna. Je tato úvaha, cesta reálnou? Předseda Senátu Jaroslav Kubera konstatuje: „Bez všech rad bychom se obešli, a co jednou sněmovna má, to nepustí. To je ztracená varta, aby se do volby zapojil senát. Přiznám se, že mediální rady jdou mimo mou pozornost,“ a dodává: „Politické ovlivnění je zde jednoznačně, protože politici stanovují výši koncesionářských poplatků.“

Mediální scéna se výrazně změnila také s nástupem nových technologií, sociálních sítí, právě k těm je Jaroslav Kubera velmi kritický: „Bohužel Twitter a další sociální sítě jsme začali brát jako seriózní média, ale ty jsou pro uzavřené komunity, a to považuji za problém.“

Schvalování výročních zpráv veřejnoprávních médií se také stalo předmětem zájmu, kdy například Výroční zpráva o České televizi za rok 2017 nebyla projednána v roce následujícím, tudíž na schválení čekaly dvě výroční zprávy, za rok 2017 i za rok 2018. A právě tehdy se objevily se úvahy, že to může být cesta, jak dosáhnout eventuálně tzv. pádu dotyčné rady. Ostatně právě tento postup veřejně doporučil také prezident Miloš Zeman. K tomu předseda senátu Jaroslav Kubera říká: „Slyšel jsem o teorii, ale dle mého jsou to liché spekulace, jsou to politické hrátky. Jinou věcí je, jak mají média fungovat. Definovat, co je veřejnoprávní je velmi složitá a nikdy nebude mít konec.“

Se vztahem k médiím souvisí rovněž kritické myšlení tak, aby se diváci, či posluchači nejen dokázali zorientovat v daném tématu, ale rovněž uměli rozeznat skutečnost od výmyslu. Právě to Jaroslav Kubera považuje za jeden z největších problémů a je přesvědčen, že „nám chybí přemýšlení o věcech do větší hloubky.“