logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

RRTV: Poskytovala PRAHA TV objektivní a vyvážené informace?

22. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání tento týden uložila pokuty zadavatelům reklam za klamavá obchodní sdělení. Společnost Onapharm, dostala pokutu 10 000,- Kč, protože sponzoring s motivem „Blokurima“. Reklama na doplněk stravy evokuje léčebný účinek doplňku stravy při onemocnění močových cest, způsobených bakterií E.coli.  Společnost Vitabalans CZ dostala stejnou pokutu za reklamu na doplněk stravy motivem „MAGNEX“. Reklama neobsahovala právě zřetelné označení, že jde o doplněk stravy. Společnost Magical roof dostala pořádkovou pokutu 5 000,- Kč, neboť bezdůvodně odepřela podat Radě vysvětlení k údajům o plnění paragrafů, které ukládají televizím vysílat díla evropské tvorby. Rada konkrétně žádala, aby provozovatel v rámci podaného vysvětlení doplnil přehledové tabulky pořadů tak, aby bylo možné identifikovat u pořadů evropských nezávislých producentů konkrétního výrobce a rovněž, aby u těch pořadů, které jsou vykázány jako evropská nezávislá tvorba mladší 5 let, bylo možné identifikovat, kdy došlo k jejich prvnímu zveřejnění. Rada mimo jiné udělila čtyři licence společnosti O2 TV k provozování televizního vysílání programů Orange Sport, Orange Sport 2, Orange Sport 3 a Orange Sport 4, šířených prostřednictvím družic. Podle Rady mohla metropolitní PRAHA TV porušit zákon, a proto s provozovatelem zahájil řízení o přestupku. V rámci zpravodajské relace vysílala PRAHA TV reportáž s názvem Macharovo náměstí by mělo získat novou tvář. Plánovaná podoba revitalizace náměstí vyvolává kontroverze a v reportáži bylo téma prezentováno jednostranně. Divákům nebyly poskytnuty objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů a alespoň základní představy o nastoleném problému. Na 12. zasedání projednala 63 bodů programu. Vyhodnotila 23 stížnosti diváků a posluchačů, vydala dvě upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení sedmi řízení o přestupku. Rada uložila tři pokuty a udělila devět licencí k provozování rozhlasového a televizního vysílání. Příští zasedání rady bude 14. a 15. srpna. Celý článek

Česká televize je ekonomicky stabilní a zdravou společností

21. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Rada v červnu schválila Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2017. Zprávu předložila Poslanecké sněmovně k projednání. V roce 2017 byly výnosy i příjmy České televize ve shodné výši 6 455 809 tis. Kč. Ve porovnání s rozpočtem, který schválila Rada České televize, byly náklady i výnosy o 419 191 tis. Kč nižší. Na úspoře nákladů se nejvíce podílel nižší odvod DHP o 231 milionů Kč. Odvod se snížil díky novele zákona o DPH, která platí od července 2017. Úspora nastala také díky odpisům ocenitelných práv a aktivaci investic do pořadů ve výši 63 milionů Kč. Nižší byly i odpisy dlouhodobého majetku (o 39 milionů Kč) a provozní a režijní náklady (o 81,5 milionů Kč). Nižší výnosy byly ovlivněny především menším čerpání peněz z fondu televizních poplatků o 388,5 milionů Kč. Hospodaření České televize pro radu trvale kontroluje Dozorčí komise, účetní závěrku ověřil nezávislý auditor Ernst & Young Audit. Auditor neměl k hospodaření ani k účetnictví výhrady. Celý článek

Soud zakázal společnosti M7 Group nelegální distribuci TV Nova a Markíza!

20. července 2018 13:15 / Jan Mrzena
TV Nova a TV Markíza uspěly s návrhy na vydání předběžných opatření proti společnosti M7 Group, která na českém a slovenském trhu provozuje satelitní platformu Skylink. Městský soud v Praze vydal proti M7 Group dvě předběžná opatření ve věci neoprávněného šíření FTA stanic TV Nova na Slovensku a FTA stanic TV Markíza v Česku. Celý článek

Fotbal v České televizi

20. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Dnes se rozjede kolotoč nové české fotbalové sezóny. V 18.30 je výkop prvního zápasu naší nejvyšší soutěže, pražská Dukla hostí mistrovskou Plzeň. Vysílací práva na fotbalovou ligu zakoupila exkluzivně O2 TV. Pro fanoušky tak nebude možné sledovat na volně dostupných kanálech nejatraktivnější zápasy. Česká televize se vysílání fotbalu věnuje trvale od počátku jeho vysílání. Aby se najednou první liga z vysílání „ztratila“, nebylo myslitelné nejen pro sportovní kanál, ale ani pro její nejvyšší vedení. Proto o licenci usilovala do poslední chvíle. Celý článek

Rada ČTK: Každý člen je povinen vykonávat svou funkci tak, aby předešel konfliktu zájmů

19. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Minulý čtvrtek měla Rada české tiskové kanceláře hned po mimořádném také řádné zasedání. I toho se zúčastnili pouze čtyři radní, proto ke schválení čehokoliv byl potřebný souhlas všech přítomných členů rady. Rada rozhodla, že od příští schůze bude z průběhu pořizována zvuková nahrávka, která bude archivována vždy do následujícího zasedání. V reakci na tlak tří nových členů schválila rada změny svého jednacího řádu. Ty se týkají stanovení lhůty pro svolání mimořádného zasedání a úpravy pravidel pro nesouhlasná stanoviska svých členů. Text nového Jednacího řádu Rady ČTK zde: http://www.ctk.cz/o_ctk/rada_ctk/jednaci-rad/ Celý článek

Příběh a záchrana thajského fotbalového týmu v dokumentu Discovery Channel

18. července 2018 16:30 / Jan Mrzena
Médii nejsledovanější příběh posledních týdnů už má podobu dokumentu. Hodinu po hodině (v kritických chvílích téměř minutu po minutě) sledoval celý svět mladé fotbalisty v zatopeném jeskynním komplexu v Thajsku. Jejich vytrvalost a odvaha, která byla umocněna hrdinstvím i profesionalitou záchranářů, byla úctyhodná a miliarda lidí na internetu, u televizních obrazovek ale i u rádií držela palce. Tolik fanoušků v té chvíli neměl nikdy žádný fotbalový tým! Příběh skončil dobře, ale vyžádal si i oběť nejvyšší..Mladí sportovci s trenérem byli zachráněni, jeden ze záchranářů zemřel.. Boj o život i mobilizace záchranářů z celého světa jsou důkazy, jak silný může být lidský duch. Tragická smrt jednoho z potápěčů, který se podílel na záchraně misi, podtrhuje obětavost ve vypjaté situaci. Nabízí se však spousta otázek. Jak se tam chlapci dostali? Jak mohli přežít skoro dva týdny bez jídla, ve tmě a bez toho, aby uměli plavat? V jakém jsou fyzickém a duševním stavu?  Co bylo zapotřebí k tomu, aby se skupina z této zrádné jeskyně dostala, a proč představovala jedinečná geologická charakteristika této jeskyně při záchranné misi tolik problémů? Záchrana z thajské jeskyně bude prvním dokumentárním pořadem, který zkoumá všechny úhly pozoruhodného příběhu. Dokument stanice Discovery vznikl ve spolupráci s ITN Productions. "Tvůrci měli exkluzivní přístup k mužům a ženám – včetně rodinných příslušníků chlapců – kteří touto misí žili. Záchrana z thajské jeskyně se soustředí na triumf lidského ducha a na převratné technologické inovace, které byly při této neuvěřitelné záchraně využity. Hodiny ubíhají a podle předpovědi hrozí monzunové deště. Záchranáři v jeskyni i na zemi plánují další kroky. Film využívá různé způsoby k nastínění celkového obrazu toho, co chlapci i záchranáři prožívali, a jak mohli hrdinští potápěči dosáhnout takřka nemožného. Objeví se v něm rozhovory s lékaři i odborníky na duševní zdraví, renomovanými instruktory potápění v jeskyních a předními světovými záchranáři," uvedla Miluše Kozlíčková z media-list. Dokument odvysílá v neděli Discovery Channel.   Celý článek

Déčko přinese původní seriál Skautská pošta

18. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Déčko je multižánrovou a plnoformátovou televizí, která vysílá hlavně pro děti 4 až 12 let. Jeho hlavní ambicí je přinášet kvalitní a pestrý program, který je zábavný, motivační, bezpečný a má přesah do vzdělávání. Déčko nevysílá reklamu ani sponzorské vzkazy. Ve své cílové skupině nemá v České republice konkurenci, v minulém roce ho sledovalo více jak 30% diváků ve věku 4 – 12 let. 31.srpna oslaví pět let své existence. Na podzim přinese ČT :D patnáct premiérových formátů. Budou mezi nimi seriály zaměřené na novodobou českou historii, přírodovědu či popularizaci matematiky. Web dětského kanálu nabídne aplikace uzpůsobené dětem se smyslovým hendikepem. „Původní tvorba vzdělávacích pořadů pro děti je od počátku existence stanice ČT :D naší prioritou. V letošním roce, zejména s ohledem na sté výročí vzniku novodobého státu, jsme se zaměřili na českou historii, osobnosti, události a jevy, které provázely založení Československa. Snažíme se je nahlížet nově, takovým způsobem, který děti zaujme a vzbudí v nich přirozený zájem dozvědět se více,“ řekl generální ředitel České televize Petr Dvořák. Celý článek

Mimořádné jednání Rady ČTK

17. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Na žádost Pavla Foltána, ke které se připojili Jana Gáborová a Petr Žantovský, svolal předseda Miroslav Augustin mimořádnou schůzi Rady České tiskové kanceláře. Uskutečnila se minulý čtvrtek. Na jednání byli vedle předsedy přítomni oba místopředsedové, tedy Jaroslava Wenigerová a Jakub Heikenwälder, a služebně nejstarší radní Vladimír Cisár. Z trojice žadatelů o svolání mimořádného zasedání rady se na něj nikdo nedostavil. „Termín mimořádné schůze nebyl vhodný,“ vysvětlil Petr Žantovský, „Poté, co jej předseda stanovil, všichni tři předkladatelé sdělili, že tento termín nemohou. Pan předseda přesto mimořádné zasedání svolal.“ Celý článek

Televize začínají zveřejňovat podzimní vysílací schémata

16. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Léto je v plném proudu, televize však žijí podzimem a připravují Vánoce. Průběžně prosakují marketingové (spíše buvární) informace o novinkách, kterými chtějí televize oslovit diváky. Oficiální kompletní zprávy o podzimních vysílacích schématech začínají zveřejňovat právě teď. První bude veřejnoprávní dětský program ČT :D, který letos oslaví již své 5. narozeniny. Celý článek

Senátní SKSP hledá agendu - řeší hlavně pozvánky na akce

15. července 2018 05:00 / Jan Mrzena
Tento týden měla Stálá komise pro sdělovací prostředky v Senátu své třetí letošní zasedání. Na prvním (únorovém) řešila, kdo z jejích členů pojede na pozvání zastupitelského úřadu do Washingtonu a kdy by mohla komise recipročně přijmout Kulturní výbor litevského Parlamentu a záměr nepřítomného senátora Horníka uspořádat seminář k hitu posledních měsíců - problematice dezinformací a fake news. Komise se také tehdy shodla, že navštíví MFF v Karlových Varech. Druhá schůze byla mimořádná a inicioval ji senátor Chaloupek kvůli napjaté situaci v Českém rozhlase. Komise tehdy požádala o vyjádření generálního ředitele René Zavorala, ředitele zpravodajství Jana Pokorného (ten se ze zasedání omluvil) a Janka Kroupu. Celý článek