logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Hana Dohnálková: Vyzvu kolegu Vítězslava Jandáka, aby na veřejném jednání rady učinil omluvu

16. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na konci června řešil volební výbor na základě iniciativy místopředsedkyně Miroslavy Němcové (ODS) „chování a výroky radního Vítězslava Jandáka“. Člen Rady Českého rozhlasu Vítězslav Jandák v obě, kdy byl poslancem, řadu let působil ve volebním (mediálním) výboru. Nutno zdůraznit, že na výbor byla k diskusi o tom, co se stalo na dubnové schůzi rozhlasové rady, pozvána pouze předsedkyně Hana Dohnálková. Jednalo se tedy o Jandákovi bez Jandáka. Pozván nebyl ani další rozhlasový radní, který se jako jediný od Jandákových výroků distancoval, Jiří Vejvoda. „Požádala jsem o zařazení tohoto bodu na program, protože volební výbor má v gesci sledovat dění a kontrolovat rady, které Poslanecká sněmovna volí.“ řekla na úvod Miroslava Němcová (ODS) a ocitovala text konkrétního paragrafu zákona o ČRo, „Poslanecká sněmovna člena rady z funkce odvolá, pokud narušil závažným způsobem důstojnost funkci člena rady nebo dopustí-li se takového jednání, které zpochybňuje jeho nezávislost nebo nestrannost při výkonu funkce člena rady.“ Podle Miroslavy Němcové na schůzi rozhlasové rady 24. dubna 2019 porušil Vítězslav Jandák zákon (radní musí zachovávat důstojnost), a proto navrhla jeho odvolání. Na podporu svého názoru citovala z vyjádření místopředsedy rady Jiřího Vejvody. Miroslava Němcová doplnila, že Rada Českého rozhlasu obdržela 7 stížností na urážky Vítězslava Jandáka. Pak pokračovala v žalobě na nepřítomného exposlance, „Poté, kdy se tohle všechno odehrálo, kdy celá kauza byla otevřena, poté kdy se k ní vyjadřovali nejen syndikát novinářů, nejenom posluchači Českého rozhlasu, nejenom někteří politici, tak Vítězslav Jandák řekl, že si za svými slovy absolutně stojí. Čili byla tam nulová reflexe, nulová snaha nějak napravit to, co udělal a žádným způsobem tedy nevyvodil z toho pro sebe, že by se měl řídit povinnostmi, které mu ukládá zákon.“ Celý článek

Václav Mencl: Nechci předjímat, ale některá porušení zákona na TV Barrandov se už opakovala

15. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na konci června projednal volební výbor Zprávu o činnosti RRTV a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2018. „Rada musí reflektovat politické a celospolečenské významné události a změny, které mají svou mediální odezvu. V roce 2018 to byly zejména dvoje volby, lednové prezidentské a říjnové volby do zastupitelstev obcí a Senátu,“ uvedl místopředseda rady Václav Mencl (nominovaný ODS). „Monitoring a analytické vyhodnocení rozhlasového a televizního vysílání před dvojími volbami se tak stal dominantním úkolem rady v roce 2018.“ Hodně práce radě přinesla především TV Barrandov. „V průběhu celého roku byl program obohacován o nové formáty moderované panem Jaromírem Soukupem,“ pokračoval Václav Mencl, „problematičnost těchto pořadů se projevila v obrovské vlně stížností, a to jak ze strany pobouřených diváků, tak ze strany subjektů, které se domnívaly, že byly prostřednictvím některého z pořadu poškozeny, protože jich bylo pojednáno jednostranně a manipulativně z jejich hlediska. Rada projednala desítky analýz, které posuzovaly pořady typu Duel a Aréna, Kauzy a další, a v mnoha případech bohužel analýzy potvrdily, že tyto pořady bezprecedentním způsobem porušují bazální zásady objektu a vyváženosti. Rada proto opakovaně přistupovala k vydání upozornění na porušení zákona.“ Celý článek

MAFRA v roce 2018 opět potvrdila stabilní výsledky

14. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Mediální skupina MAFRA dosáhla v roce 2018 celkové EBITDA ve výši 351 milionů Kč, při celkovém obratu 3 804 milionů Kč. Skupina zvyšovala svůj výkon prakticky ve všech segmentech. Za výsledkem stojí stabilizované výkony v oblasti printu, a to jak placeného, tak i v gratis titulech. Dobrý výsledek se podařilo realizovat v online segmentu, stabilně důležitém zdroji vysoké efektivity celého vydavatelství, kde meziročně došlo k navýšení objemu i efektivity prodeje inzerce prostřednictvím programatických kanálů. Celý článek

Neprojednání výročních zpráv pěstuje odolnost televizních radních a upevňuje pozici Petra Dvořáka

13. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Je to už rok a půl, co Jaromír Soukup v Týdnu s prezidentem na své TV Barrandov otevřel téma odvolání Petra Dvořáka z postu generálního ředitele. Prezident Miloš Zeman tehdy načrtl scénář, jak by zásadní změny v České televizi mohly proběhnout. Pokud sněmovna dvakrát neschválí výroční zprávu, může odvolat radu a zvolit novou. Rada má v kompetenci odvolávat a volit generálního ředitele. Miloš Zeman připomněl, že při volbě nového generálního ředitele by došlo k větším personálním změnám. „Já bych si samozřejmě tyto změny velice přál. I když je jako prezident nemohu vůbec ovlivnit. To mohou ovlivnit pouze poslanci. Tak uvidíme, jestli to udělají,“ řekl v únoru 2018. Silná slova. Tehdy jsem popsal, jak by takové změny probíhaly podle zákona a jak dlouho mohly trvat. Celý proces by přesáhl horizont existence současné sněmovny. Jak s doporučením prezidenta Miloše Zemana naložili poslanci? Volební výbor brzy čtyři výroční zprávy České televize za roky 2016 a 2017 projednal a doporučil ke schválení. Později i premiér Andrej Babiš vyzval „své“ poslance ANO, aby při projednávání zpráv hlasovali pro jejich schválení. Ty čtyři zprávy se od konce letošního ledna snaží projednat plénum sněmovny. Názory klubů jsou známy – pro schválení zpráv budou hlasovat Piráti, KDU-ČSL, ČSSD, ODS, TOP i STAN. Pokud nepodrazí poslanci ANO svého předsedu Andreje Babiše, pak další hlasy přitečou právě od nich. Schválení některých zpráv nepodpoří KSČM, proti všem bude hlasovat SPD. Celý článek

Rádio Zet už může plně využít zázemí mediálního impéria Daniela Křetínského

12. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Na dvanáctém letošním zasedání projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 34 bodů programu. Vyhodnotila 8 stížností diváků a posluchačů, vydala tři upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení jednoho řízení o přestupku. Rada tentokrát neudělila žádnou pokutu. Celý článek

Do Rady ČTK poslanci nezvolili nikoho

11. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Ve včerejším druhém kole sněmovna žádného člena Rady České tiskové kanceláře nezvolila. Volby se zúčastnil 181 poslanec, pro zvolení byl potřeba minimálně 91 hlas. Tomáš Mrázek (nominovaný ODS) získal 28 hlasů, Michal Semín (SPD) 39 hlasů, David Soukup (ANO) 82 hlasů a Josef Šlerka (Piráti a KDU-ČSL) 75 hlasů. „Bylo to druhé kolo této volby, nebylo úspěšné a volba tímto končí. Volební komise tedy bude vyhlašovat novou lhůtu pro nové nominace poslaneckých klubů na zářijovou schůzi Poslanecké sněmovny,“ řekl předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO). Celý článek

Český rozhlas v roce 2018 hospodařil se ziskem

10. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Rozpočet na rok 2018 schválila Rada Českého rozhlasu jako vyrovnaný s celkovými náklady i výnosy 2 253 milionu Kč. Skutečné výnosy dosáhly 2 264,4 milionu (navýšení o 11,4 milionu), skutečné náklady byly 2 224,8 milionu (úspora oproti rozpočtu 28,2 milionu). Rozhlas tak po zdanění hospodařil se ziskem 39,3 milionu. Celý článek

Druhé kolo volby dvou členů Rady ČTK už zítra

09. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Dnes začíná 33. schůze Poslanecké sněmovny. Už zítra v poledne má na programu hned devět volebních bodů, mezi nimi i druhé kolo volby dvou členů Rady České tiskové kanceláře. Právě tato volba vyvolala před měsícem dramatická vyjádření předsedy ČSSD Jana Hamáčka. Pohrozil vládním koaličním partnerům ukončením spolupráce, pokud bude zvolen Michal Semín, kterého do volby nominovala SPD. Bylo to poprvé, co kvůli volbě radního chtěla některá vládní strana z vlády odejít. Mezitím nabraly události dramatický rozměr. Hraje se o sebevědomí ČSSD, její lídři skládají politickou maturitu. Hraje se o ministra kultury, hraje se ovšem i o obrázek síly premiéra, hraje se o předčasné volby a v první řadě o ústavnost kroků prezidenta. A my se můžeme pouze dohadovat, co udělá ČSSD v půli července, tedy po schůzce (12. července), kterou naplánoval prezident Miloš Zeman, aby „usmířil“ Antonína Staňka a Jana Hamáčka. Celý článek

Jak si vedla mainstreamová ČT1 v roce 2018?

08. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Druhým nejsledovanějším kanálem na českém televizním trhu je dlouhodobě ČT1. Šéfové Kavčích hor ho programují jako rodinný kanál zaměřený na široké spektrum diváků, jako veřejnoprávní mainstream. Mezi plnoformátovými kanály je na ČT1 nejvíce zastoupena původní česká dramatická a seriálová tvorba, ale i zábavné formáty. Nechybí denní zpravodajství, vážná i zábavná publicistika, dokumenty i nejrůznější magazíny. V roce 2018 dosáhla ČT1 celodenního podílu mezi diváky nad patnáct let 15,80 % (meziroční nárůst téměř o 0,5%), v hlavním vysílacím čase dokonce 18,52 % (nárůst o 1%). Dvouciferné výsledky dosáhla vloni v České republice už pouze Nova (celoden 19,59%, prime time 25,48%) a Prima (celoden 12,35%, prime time 14,43%). Jednička díky těmto číslům dala dobrý základ pro celkové výsledky České televize, která byla vloni lídrem televizního trhu – celková sledovanost 30,13 % (celoden v CS 15+). Zopakovala tak prvenství z let 2012 a 2016. Data čerpána za zdrojů České televize. Celý článek

Měří RRTV stejným metrem?

07. července 2019 05:00 / Jan Mrzena
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řeší často prohřešky TV Barrandov. Téměř všechny se týkají pořadů supermoderátora a majitele Jaromíra Soukupa. Televize v těch pořadech porušuje povinnost objektivity a vyváženosti ve zpravodajských a politickopublicistických pořadech. Ať se jedná o porušení staršího či novějšího data, rada vždy TV Barrandov upozorní na porušení zákona. Například na poslední schůzi RRTV poukázala na porušení zákona hned v šesti vydáních pořadu Týden s prezidentem (v období od 9. září do 11. října 2018). „Moderátor pořadu neplnil v daných vydáních pořadu roli názorového oponenta svému hostu, opakovaně a záměrně poškozoval některé politické subjekty (konkrétně Jiřího Paroubka, Michaelu Šojdrovou, Miroslava Pocheho, Tomáše Petříčka, Antonína Staňka, Jiřího Drahoše, Marka Hilšera, Pavla Fischera, Miroslava Kalouska, Andreje Babiše a obecně i stranu ČSSD) netransparentními, subjektivními a manipulativními tvrzeními, čímž zasahoval do rovné politické soutěže před volbami,“ zdůvodnila rada. Celý článek