i slova jsou činy
ČM NEWS

Česká média pokračují v rozhovorech s osobnostmi. Tentokrát pozvání přijal předseda Volebního výboru Poslanecké sněmovny Martin Komárek.

18. února 2017 14:16
„Do KSČ jsem vstoupil díky tátovi a byla to chyba!“ říká v rozhovoru. „Novela zákona o RTV chce zavést regulace, které znevýhodňují televizi proti internetu,“ uvedl také, „označování pořadů je potřeba, ale televize to zvládnou samy. Potřebujeme ale vypustit ustanovení o vulgaritách, je totiž nevymahatelné.“ „Je nutné odpolitizovat rady České televize i Českého rozhlasu a zpřísnit kontrolu jejich hospodaření. Smlouvy České televize s PR agenturami byly objeveny díky registru smluv. Je to jasná ukázka, že financemi vládne neomezeně generální ředitel a kontrola radou je nedostatečná.“ říká Martin Komárek. Více ve videu Českých médií již v pondělí!

Evropský parlament finančně podporuje média

17. února 2017 10:03
V médiích se často spekuluje o tom, jestli a jak plynou peníze ze společné evropské kasy místním či nadnárodním mediálním korporacím. Spekuluje se i o tom, co za takovou podporu musí média plnit. Česká média přináší aktuální informaci.

Mediální novely v Senátu

16. února 2017 14:54
Senátní Stálá komise pro sdělovací prostředky plánuje své třetí letošní zasedání na 7. březen. Bude jednat o vládním daňovém balíčku, který zahrnuje pozměňovací návrh Václava Votavy a Vítězslava Jandáka. Poslanci nově upravili povinnosti v oblasti DPH pro Českou televizi a Český rozhlas.

Rada ČT vyhlašuje výběrové řízení na pozici generálního ředitele.

15. února 2017 16:40
Rada České televize dnes na svém zasedání mimo jiné také schválila harmonogram výběrového řízení na generálního ředitele ČT. To bude nyní promptně zahájeno. Zadávací dokumentace bude zveřejněna na internetových stránkách ČT. Přihlášky bude Česká televize přijímat až do 17. března. První kolo hlasování, které zúží okruh uchazečů, pak proběhne 12 dubna. Finální fáze řízení proběhne 26. dubna ve formě osobních pohovorů s kandidáty a bude následováno samotnou volbou.

Vysílání "americké volební noci" bylo dle analýzy Media Tenor vyvážené, kontruje ČT proti upozornění RRTV

15. února 2017 14:41
"Pro mě byl postup RRTV nepochopitelný," reagoval dnes ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal na analýzu RRTV k tzv. "Americké volební noci." Rada si nechala připravit analýzy dvě, přičemž druhá "působila jako seminární práce, které jsem jako pedagog vracel," hodnotil Šámal. ČT reagovala tím, že nechala ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzenu a vedoucího zahraničních zpravodajů Michala Kubala připravit interní hodnocení práce a zároveň pověřila společnost Media Tenor externím hodnocením této speciální akce. Ředitelka oddělení výzkumu Renata Týmová před Radou ČT upřesnila, že analýzy RRTV obsahují jen výsek vysílání, zatímco třetí analýza od Media Tenoru zahrnuje období od 8. listopadu do 9. listopadu, tedy celý den včetně kontinuálního vysílání a zpravodajských výstupů. Agentura Media Tenor byla řádně vybrána na základě výběrového řízení.

Šéf zpravodajství ČT Šámal bude preferovat regionální model předvolebního vysílání

15. února 2017 13:53
Ředitel zpravodajství České televize Zdeněk Šámal na jednání Rady ČT uvedl, že zatím není schopen zveřejnit detaily k tomu, jak bude konkrétně vypadat předvolební a volební vysílání v rámci podzimních sněmovních voleb, ale již nyní může zveřejnit, že první lednový týden zasedala pracovní skupina, která představila varianty volebního vysílání. Zprostředkovat reakce na výsledky od všech aktérů volby by mělo být, podle Zdeňka Šamala, jedním z hlavních úkolů zpravodajství ČT během voleb. "Budu se klonit k variantě regionální, tzn. představit regonální kandidátky," upřesnil Šámal s tím, že ČT by měla představit co nejširší vějíř kandidátů do Poslanecké sněmovny.

ČT24 je procentuálně nejsledovanějším veřejnoprávním zpravodajským kanálem v Evropě

15. února 2017 13:53
Co se týče stavu, změny a rozvoje ČT24, vyzdvihl dnes Jaroslav Dědič na jednání Rady ČT například pokrytí krajských a senátních voleb, zprávy k zavádění EET, protikuřáckému zákonu, nebo kauze Brady. Mezi důležitými organizačními změnami zmínil například vytvoření vědecké redakce.

Šéf ČT Dvořák: Články Mafry jsou snůškou lží. Připomíná to estébácké postupy

15. února 2017 13:29
Generální ředitel ČT Petr Dvořák ve své informaci před radními ČT ve středu 15. února reagoval na články redakcí vydavatelství Mafra, které vyšly v posledních dnech. Česká televize se z důvodu obav z manipulace, rozhodla zveřejnit otázky, které pak vedly z produkci článku. "Článek je snůška pomluv a dává do souvislosti věci, které spolu nesouvisejí," řekl Dvořák s upřesněním, že vše bylo provedeno transparentně na základě výběrového řízení, které bylo dokonce nadlimitní a tím musela být splněna nejpřísnější pravidla. "Připomíná to estébácké postupy," reagoval vzrušeně Petr Dvořák s tím, že rozhodně odmítá nařčení, která se v článcích objevila.

Nová DPH v Senátu

15. února 2017 09:34
Dnes jedná senátní Stálá komise pro sdělovací prostředky. Program bude spíše obecnější. Komise se v tomto období sejde teprve podruhé a bude řešit především své vlastní plány. Na přetřes ovšem přijdou i dvě novely s dopadem na fungování médií.

Kdo je v radě ČT

14. února 2017 10:25
Biatlon, Bohéma, Rapl, Trpaslík, Geny, Šmoulové, Reportéři, Události, divadlo z první řady, nová média…zkrátka Česká televize. Ročně utratí 7mld., vysílá na šesti kanálech, zaměstnává přímo téměř 3tis. lidí, další tisíce živí externě. Je financována především z televizních poplatků. Co má Česká televize dělat říká obecně zákon. Kontrolu nad tím vším vykonává Rada České televize. Radní jsou voleni na šest let Poslaneckou sněmovnou a je jich celkem patnáct. Vždy po dvou letech se obměňuje třetina rady. Mají spoustu pravomocí, tou nejdůležitější je volit a odvolávat generálního ředitele. Nesmí však zasahovat do výroby a vysílání programů.