logo Facebook
i slova jsou činy
ČM News

Petr Dvořák: Rozhodl jsem se uspořádat výběrové řízení na obě pozice

23. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Rád bych informoval Radu České televize, že jsem obdržel rezignaci ředitele Televizního studia Ostrava Tomáše Šiřiny ke konci letošního února,“ řekl na včerejší schůzi rady generální ředitel Petr Dvořák. „Vzhledem k tomu, že funkční období ředitele Televizního studia Brno Jana Součka končí ke 30. červnu 2020, rozhodl jsem se uspořádat výběrové řízení na obě pozice. Výsledek tohoto výběrového řízení bude podle zákona o České televizi předložen Radě České televize ke schválení.“ Podle informace tiskové mluvčí Karolíny Blinkové mohou zájemci podávat přihlášky do 2. února 2020. Výběrové řízení má být otevřené a vícekolové. Kandidáti musí kromě dokumentů, které požaduje zákon, vypracovat také individuální práci na téma „Východiska a možnosti dalšího rozvoje Televizního studia Brno“ resp. „Východiska a možnosti dalšího rozvoje Televizního studia Ostrava.“ Celý článek

Skupina Prima v roce 2019 rostla nejvíce ze všech televizních skupin

21. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Nova, Prima i Česká televize si měly za rok 2019 co pochválit. Česká televize byla nejsledovanější a měla i naprostou dominanci v top ten nejúspěšnějších pořadů. Nova měla největší zisk za posledních mnoho let a udržela si prvenství ve své cílové skupině 15-54. Prima měla největší nárůst sledovanosti v celodenním vysílání i v hlavním vysílacím čase.  Celý článek

Rada ČT v roce 2019

20. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Dnes přinesou do Poslanecké sněmovny organizace a sdružení poslední návrhy pro volbu šesti nových členů Rady české televize. V průběhu týdne pak volební výbor zveřejní oficiální seznam kandidátů, jejichž veřejné slyšení by mohlo proběhnout v prvním únorovém týdnu. Televizní rada má z malých mediálních rad nejvíc práce – měřeno počtem veřejných jednání. V roce 2019 měla rada 21 schůzí, předseda pobíral měsíčně 53 700 Kč, místopředsedové 43 600 Kč a členové 33 900 Kč. Letošní plat radních bude zase o něco vyšší, konkrétní částka se vypočítá z průměrné mzdy zaměstnanců České televize v minulém roce – ta bude zveřejněna na schůzi rady ve středu. Celý článek

Aleš Juchelka: Aniž Vás znají, tak Vám novináři vyhlásí válku od první věty rozhovoru

18. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
„Vždycky jsem měl svůj názor na spoustu věcí. Od malička jsem byl takovým aktivistou v tom dobrém slova smyslu,“ řekl v novém rozhovoru Českých médií bývalý moderátor a tvůrce, dnes poslanec ANO – místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka. „Rada České televize je soubor lidí, každý z nich má svůj názor a tvoří jinou agendu v rámci té rady. Já žádnou konkrétní kritiku k radě nemám. Vždycky můžu kritizovat to, co se objeví na obrazovce České televize a s čím nejsem spokojen. Takové podněty radě dávám a očekávám vždycky nějaký výsledek. Co bych ale vytknul, to je až přílišná hegemonie společně s managementem České televize. U natáčení máte třeba vedle tvůrce i dramaturga, který to tvoření dává do nějakých mantinelů. Takhle já si představuju radu, která s tím managementem polemizuje nad určitými věcmi. To v poslední době vnímám, když radní neschválili rozpočet České televize na tento rok. Tak sám jsem zvědavý, do jakého konsensu nakonec rada a management nakonec dojde.“ Celý článek

RRTV: Zákon v prosinci porušila Prima, Nova i Barrandov

17. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na první letošní schůzi projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 34 bodů programu. Vyhodnotila 32 stížností diváků a posluchačů, vydala 6 upozornění na porušení zákona. Hned dvě se týkala FTV Prima, po jednom pak Novy a TV Barrandov. Celý článek

Vyhrocené spory v Radě ČTK

16. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Rada České tiskové kanceláře si zvolila 16. prosince nového předsedu. Stal se jím bývalý novinář David Soukup (nominovaný ANO). Rada zvolila i dvě místopředsedkyně - Jaroslavu Wenigerovou (ODS) a Michaelu Marksovou (ČSSD). Místopředsedou je od února 2019 také Petr Žantovský (ANO). Předsednictvo zvolili přítomní radní jednomyslně, na schůzi byli omluveni Petr Žantovský a Pavel Foltán ANO). Tolik základní informace o volbě nového předsednictva nejmenší mediální rady. Tento týden přinesl server Mediář informace o sporech mezi radními, které prosincová volba vyvolala. Více zde:  https://www.mediar.cz/zantovsky-prohlasuje-volbu-predsedy-rady-ctk-za-neplatnou/ S komentářem (trochu jednostranným – ale takové už komentáře jsou) poté přišel Martin Schmarz na Info.cz: https://www.info.cz/nazory/schmarcz-tragikomicky-pribeh-radniho-ctk-zantovskeho-nepochopil-jak-veci-funguji-44134.html V sekci názory připojujeme „Vyjádření k volbě předsednictva Rady ČTK“, který rozeslal Petr Žantovský kolegům v radě. Celý článek

Karel Havlíček: Do roku 2030 musíme být zemí postavenou na přidané hodnotě

15. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se protínají zájmy největších hráčů. Ať už je to v oblasti energetiky, výroby, domácího i zahraničního obchodu, stavebnictví nebo využití kmitočtového spektra a ochraně spotřebitelů. V médiích se objevují často protichůdné informace o konkrétních tématech, na kterých je možné dokumentovat, jak probíhá píárová a informační válka. Většina článků i komentářů reflektuje politiku a aktuální kauzy, a to i v oblasti českého hospodářství. Obrázek o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, se často zužuje na několik čísel – hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace. To, jak se budeme mít, je vysvětlováno hlavně přes údajný budoucí kolaps důchodového systému. Informace v hlubších souvislostech zpravidla chybí. Ani v dnešním rozhovoru se k detailu nedostaneme. Ale náhled na vybrané segmenty naší hospodářské přítomnosti a plánované budoucnosti (v souvislostech), optikou české vlády, si utvoříte. Celý článek

Prezentaci analýz chystá Rada ČRo na 22. leden

14. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Rada Českého rozhlasu v roce 2019 zadala tři analýzy vysílání. Analýzy mají dát radním dostatek informací pro jejich práci, tedy pro posuzování naplňování zákona i kodexu. Nejprve radu zajímala „Pluralita - tematická a názorová rozmanitost ve vybraných pořadech na stanici ČRo Plus v období od 4. února do 17. března 2019“. Poté radní nechali prověřit třemi analýzami pořad ČRo Plus Názory a argumenty ze dne 5. května 2019. Posledním tématem je „Zastavení trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo ve vysílání ČRo Plus a ČRo Radiožurnál v období od 2. 16. září 2019“. Všechny analýzy jsou zveřejněny na webu. Poslední téma reflektují analýzy společnosti Focus (zpracovatel Jaromír Volek) a společnosti MediaCon (Pavel Herot, Věra Bartalosová a Iveta Havlíčková ve spolupráci s Petrem Havlíčkem, Danielem Foltýnkem a Michaelou Sasovou). Radu zajímalo téma v pořadech ČRo Plus (Den podle . . ., Interview Plus, Názory a argumenty (všední dny a víkend), Den v 60 minutách a Pro a proti) a na Radiožurnálu (Publicistika poledních zpráv, Publicistika hlavních zpráv a Dvacet minut Radiožurnálu). Veřejnou prezentaci obou analýz naplánovala rozhlasová rada na 22. ledna. Celý článek

Barbora Kořanová: Změny v mediální legislativě jsou žádoucí

13. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Deset let se v mediální legislativě nic neděje (až na dočasnou změnu výpočtu DPH, která pro Český rozhlas znamená cca 100 a pro Českou televizi 500 milionů ročně navíc – výjimka platí do roku 2021). Po dlouhé době se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnil mediální seminář v říjnu 2019. Zorganizovala ho poslankyně volebního výboru Barbora Kořanová (ANO) společně s členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadimem Petrovem. Byl seminář „Média a role státu v jejich kontrole“ skutečným výkopem k budoucím systémovým změnám v mediální legislativě nebo jen ojedinělou náhodnou akcí? „Podařilo se mi do jedné místnosti pozvat nejen odborníky, členy mediálních rad a bylo tam i hodně médií, novinářů i kolegů poslanců,“ shrnula v novém rozhovoru Českých médií Barbora Kořanová. Celý článek

Na digitalizace fotoarchivu ČTK je na MK připraveno 15 milionů

12. ledna 2020 05:00 / Jan Mrzena
Také Česká tisková kancelář má rozpočet na rok 2020, rada ho schválila na prosincovém zasedání. Ekonomický ředitel Vladislav Slabý sestavil rozpočet jako stabilní, ziskový. Počítá s nárůstem mezd při zachování stávajících benefitů pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se nenaplnila očekávání, plánuje agentura na příští rok nižší příjmy z nájemného. Rada ČTK, na rozdíl od rozhlasové a televizní rady, nemá povinnost projednané materiály zveřejňovat, a proto konkrétní čísla schváleného rozpočtu nejsou k dispozici. Hospodaření ČTK je dlouhodobě stabilní a pracuje s náklady a výnosy přes 250 milionů Kč. Například v roce 2018, podle výroční zprávy, měla agentura výnosy 256,8 milionů Kč (meziroční nárůst o 10 milionů) a náklady 252,5 milionu Kč. Celý článek