logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Tomáš Martínek: Hnutí ANO by mělo hlasovat proti tajné volbě

31. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Tomáš Martínek (Piráti): "Členové Rady České televize i podle zákona mají být nezávislí, nemají vykonávat svoji funkci ve prospěch politických stran ani zájmových skupin. Z tohoto hlediska bych chtěl požádat, abychom volili kandidáty, kteří jsou nadstraničtí. Tomu může napomoci například i výsledek hlasování volebního výboru, kdy nejvíce z 18 možných hlasů získal 17 Michal Klíma a 16 získali Zdeněk Holý, Jiří Schwarz či Ivan Douda. Je vidět, že na nich byla všeobecná shoda a rozhodně by nebyli považováni za stranického kandidáta. Celý článek

Jiří Valenta: Nepodléhejme při volbě ani působení tlaku některých lobbistických či zájmových skupin

30. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Jiří Valenta (KSČM): "Nebudu pokračovat v dalším praní tohoto špinavého prádla, ale než přistoupíme k samotné volbě nových členů Rady České televize, dovolte mi pár vět, byť pro některé z vás jejich obsah nebude již ničím novým.

Na rozdíl od některých zástupců Českou televizí protežovaných politicko-ekonomických skupin se domnívám, že současné personální složení Rady České televize bohužel neumožňuje a negarantuje důslednou a efektivní kontrolu veřejnosti v oblastech, které jsou Radě České televize ze zákona o České televizi přiděleny. A jaké že to kontrolní a jiné pravomoci, alespoň ty nejzásadnější, jsou? Celý článek

Vít Rakušan: ANO se snaží navolit Radu ČT tak, aby bylo odstřeleno současné vedení ČT

29. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Vít Rakušan (předseda STAN): "Jeden aspekt tady ještě nezazněl. V tom kádrovacím emailu, který rozeslal předseda volebního výboru Berkovec vám, kolegům z hnutí ANO a kdovíkomu ještě, totiž kromě líčení těch pozitivních a negativních vlastností jednotlivých kandidátů, příchylnosti či odchylnosti k vládnímu hnutí ANO zaznívala u těch kandidátů ještě jedna důležitá věc. A to - v Radě ČT Roman Bradáč nebude v žádném případě zastupovat zájmy P. Dvořáka. V Radě ČT nebude v žádném případě zastupovat zájmy Dvořáka paní inženýrka Hubková. V Radě ČT nebude v žádném případě zastupovat zájmy ředitele Dvořáka Marek Hladký. A tak bychom mohli pokračovat a pokračovat. Celý článek

Ivan Bartoš: My hlasujeme pro volbu veřejnou!

28. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Ivan Bartoš (předseda Piráti): "Zaznělo to tady od několika předřečníků, skutečně jdeme volit zástupce do rady veřejnoprávního média. Když jsme se s demokratickou opozicí sešli nad těmi jmény a pak jsme o nich hovořili zejména po těch veřejných vystoupeních, tak jsme se bavili také o kandidátech, o jejich odborných kvalitách, kde první, co zaznělo, a všichni s tím z demokratické opozice souhlasili, že nebudeme - a přihlásili se kandidáti, kteří jsou třeba nějakým způsobem propojeni s nějakou politickou stranou - nominovat takové kandidáty, u nichž by takové propojení bylo, ať to jsou nějací bývalí kandidáti, nebo někdo, kdo úzce spolupracuje s nějakou specifickou stranou. Takže to zaznělo jako podmínka. My jsme měli v návrhu nějaké organizace třeba i člověka, který kandidoval za pirátskou stranu, a toho jsme automaticky vyřadili, abychom toto vyloučili. Dívali jsme se na to spektrum lidí podle odbornosti, nezávislosti, jejich práce historické, jejich přínosu pro nezávislá média, a takto jsme postupovali, takové kandidáty jsme my za Piráty navrhovali. To je první část, kterou jsem chtěl říct. Celý článek

Rozdílná stanoviska k jednání Rady ČTK dne 24. února 2020

27. března 2020 / Pavel Foltán
Podle dlouhodobě zavedené praxe a v souladu s dikcí Jednacího řádu Rady ČTK (dále jen „JŘ“) jsou rozdílná stanoviska členů Rady součástí zápisu. Daná rozdílná stanoviska Rada už neprojednává a nemůže o nich nijak rozhodnout. Rozdílná stanoviska nelze ani zamítnout, ani odmítnout, ani je nelze ignorovat – byť by se to případně komukoliv z Rady jakkoliv hodilo. Rozdílná stanoviska je nutné v dotčeném zápise z jednání Rady zveřejnit – a když by k jejich zveřejnění nedošlo, pak by nebyl naplněn platný právní rámec, který je obecně závazný (a v příslušných částech se tedy vztahuje i na činnost Rady a její agendy). Za správnost a úplnost zápisu (podle JŘ) odpovídá sekretariát Rady a předsedající. Celý článek

Markéta Pekarová Adamová: Prosím pana poslance Berkovce, pana předsedu výboru, aby se vzdal funkce

26. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Markéta Pekarová Adamová (předsedkyně TOP 09): "Hodně se tady jméno pana Berkovce skloňuje, on se ještě sám nevyjádřil. Tak mi dovolte prostřednictvím předsedajícího, abych jej vyzvala k tomu, aby sám okomentoval některé z vět, které jsou v rámci těch citovaných materiálů, které byly rozesílány některým členům hnutí ANO, aby je sám tedy vysvětlil. Celý článek

Marek Výborný: Tohle jsou soudružské praktiky StB sedmdesátých osmdesátých let

25. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Marek Výborný (KDU-ČSL): "Vystupuji zde se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL. Na začátek musím říct pár komentářů k tomu, co tady dneska zaznělo. Celý článek

Lubomír Zaorálek: Podívejte se, co se děje kolem epidemie Covidu, jakou roli veřejnoprávní televize sehrává

24. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Lubomír Zaorálek (ministr kultury, ČSSD): "Já vlastně jsem si ukládal určitou zdrženlivost v případě volby rad třeba právě České televize, protože jsem přesvědčen, že by exekutiva neměla nějakým způsobem zasahovat do volby mediálních rad, takže tím vysvětluji, že jsem se držel zpátky. Nicméně teď jsem pochopil, že je dobré něco říct, protože ta debata se týká tématu, které je i veřejně docela významné, a myslím si, že si mohu dovolit se k tomu vyjádřit, byť tedy jako zástupce exekutivy. Celý článek

Jakub Michálek: Rada České televize není zákonem určena k prosazování zájmů ANO

23. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Jakub Michálek (předseda klubu Piráti): "Já si myslím, že v té argumentaci je potřeba opravdu jasně oddělit dvě věci. Za prvé, jsme jednoznačně zodpovědní za to, jaké lidi dosazujeme do funkcí. Za mnou byl důchodce z Brna a říkal mi, že krade i politik, který dosazuje lidi, kteří kradou, a pokud dělá špatnou práci a vyberou ho lidé, kteří věděli, že pro to nemá předpoklady, kompetenci, odbornost, důvěryhodnost, tak za to samozřejmě spoluzodpovídá ten člověk, který ho tam dosadil. Celý článek

Miroslav Kalousek: Předseda volebního výboru se písemně a doložitelně zpronevěřuje svému poslání

22. března 2020 / Monitor
Ve středu 11. března volila Poslanecká sněmovna nové členy Rady České televize. Rozprava byla kvůli kádrovacímu mailu předsedy volebního výboru Stanislava Berkovce (ANO) velmi emotivní. Co všechno ve sněmovně zaznělo? Přinášíme v plném znění. Je nutné, aby nic podstatného v době koronaviru nezapadlo... Miroslav Kalousek (předseda klubu TOP 09): "Pan místopředseda Filip nám tady zopakoval notorietu, že v Ústavě máme volnou soutěž politických stran. Samozřejmě ty politické strany, které uspěly ve Sněmovně, jejich poslanci tady budou volit členy Rady České televize. Ale také máme zákon o České televizi, kde je jasně napsáno, že člen Rady České televize, prostřednictvím pana předsedajícího pane poslanče Berkovče, člen Rady České televize nesmí při výkonu své funkce v radě působit ve prospěch politických stran či hnutí. To říká zákon. Celý článek