logo Facebook
i slova jsou činy
Názory
Internet je plný hloupých žvástů, neúčinných rad a dezinformací. Autoři glos jsou názorově zcela rozdílní lidé, jejichž jediným jmenovatelem je profesní uznání.

Klaus junior se mýlí. Nora Fridrichová má právo na svůj názor

12. června 2019 / Aleš Rozehnal
Není možné požadovat, aby média a jejich zaměstnanci neměli, resp. nevyjadřovali žádný názor. Takový stav by byl možný pouze za situace, kdy by existovali pouze novináři a editoři, kteří by nebyli vůbec ovlivněni jakýmikoli hodnotami. Muselo by se jednat o osoby, které by neměly žádný vztah ke světu, o němž přinášejí zprávy. Moderátorka České televize Nora Fridrichová uvedla na svém facebookovém profilu zjevně ironickou poznámku, že podle ní by celonárodní situaci zklidnila nějaká úleva voličům, jako např. letenky zdarma pro občany nad 40 let. Celý článek

Nejasná zpráva o konci zpráv?

09. června 2019 / Pavel Foltán
Mediálně exponovaná (a podle některých názorů mediálně přeexponovaná) politická opozice si opakovaně stěžuje, že ve sněmovních agendách čeká na schválení řada tzv. „výročních zpráv“ médií veřejné služby – tedy zpráv o činnosti a o hospodaření České televize, i Českého rozhlasu, a to za několik let zpětně, včetně těch aktuálních (čili z loňského roku). Objektivně po pravdě nutno připomenout, že ty ze zmíněných zpráv, co nebyly schváleny během předchozího 7. volebního období (do roku 2017 včetně už v následném tj. nyní běžícím 8. volebním období) už znovu schvalovány být nemusely. Prostě by zůstaly neprojednány bez dalšího nebezpečí pro tzv. „malé rady“, které tyto zprávy do Poslanecké sněmovny předkládají. Jenomže právě tyto malé rady si na začátku tohoto volebního období opětovné projednávání těch svých starých výročních zpráv výslovně vyžádaly a trvaly na tom – a nota bene i přes to, že někteří koaliční poslanci (včetně předsedy volebního výboru) je upozorňovali právě na onu skutečnost, že ty „staré“ výroční zprávy by se normálně už neprojednávaly, a že to výboru i plénu Sněmovny zbytečně přidělá práci. Avšak nebyli oslyšeni.   Celý článek

New TV jako odpověď na měnící se divácké návyky

07. června 2019 / Monitor
Český televizní trh stojí před výrazným mezníkem, kterým je zahájení přechodu z DVB–T na DVB–T2. Už při přecházení z analogového vysílání na DVB–T v roce 2012 jsme na televizním trhu zaznamenali revoluci. Vznikla celá řada nových televizních stanic, většinou tematicky zaměřených, a diváci měli náhle mnohem větší výběr obsahu, který mohou sledovat. Další prostor pro nové TV stanice vznikne také po druhé vlně digitalizace, která bude zahájena již na podzim tohoto roku. Společně se vznikem nových TV stanic ale můžeme očekávat ještě větší fragmentaci sledovanosti. Pro jednotlivé stanice bude udržení diváka o to větší výzvou. Celý článek

U dětských diváků frčí animované seriály. Českou kreslenou klasiku nově nabízí i Kuki Kino

06. června 2019 / Monitor
Na televizní pořady se děti od 3 do 15 let dívají v průměru zhruba dvě hodiny denně. Čím jsou starší, tím častěji si televizi pouštějí v mobilním zařízení, obvykle v tabletu. Konkrétně české děti si dle statistik chytré internetové televize Kuki každý den pustí jeden díl svého oblíbeného seriálu. Nejčastěji se přitom jedná o animovaný titul ze zahraniční produkce. Celý článek

Jakoby z Tábora do Budějovic přes Putim?

06. června 2019 / Pavel Foltán
Mimo mainstream už se rozšířila informace o podnětu poslance Klause juniora k RRTV ohledně aktivit jedné redaktorky z ČT a na pozadí se o tom začíná mírně diskutovat. Tahle stručná poznámka nemá ambice vyjadřovat se k důvodu, obsahu, ani k příčinám a okolnostem toho podnětu. Další řádky budou jen o části procesní stránky věci. Jde o to, že v dotčeném případě občan (a lhostejno, jestli poslanec) doručil podnět k RRTV a nikoliv k ČT, kam v tomto případě měl být zaslán přímo – a nikoli oklikou přes RRTV, které v intencích příslušných ustanovení platné právní úpravy nepřísluší, takže RRTV sama o něm nemůže rozhodovat. Celý článek

Kdo koupí TV Nova. Nabídku prý podali tři zájemci, jedním z nich má být Kellner

05. června 2019 / Robert Břešťan
ANALÝZA Informace o prodeji televize Nova, respektive sítě středoevropských televizních stanic z portfolia americké společnosti CME, se opakovaně vracejí. „Na spadnutí“ byl prodej v roce 2013, na konci roku 2017 i nyní. Svou nabídku podala údajně vedle dvou zahraničních zájemců i investiční společnost PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Již na konci března mediální společnost Central European Media Enterprises (CME) oficiálně oznámila, že hodlá „prozkoumat a vyhodnotit strategické možnosti pro firmu“. Což přeloženo může znamenat i prodej společnosti nebo její části. Největší akcionář, americký telekomunikační gigant AT&T (drží 64,1 % akcií), tento plán podporuje, uvedla ve své tiskové zprávě firma. Celý článek

Rozdílné stanovisko k návrhu „Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2018“

31. května 2019 / Pavel Foltán
Dávám rozdílné stanovisko k návrhu „Zprávy o činnosti Rady ČTK za rok 2018“, který byl zpracován a předložen předsedou k projednání v rámci programu dotčeného bodu při zasedání Rady ČTK dne 20.05.2019. Toto rozdílné stanovisko dávám z následujících důvodů: Text návrhu obsahuje některé nepřesné výrazy namísto přesných zákonných pojmů. Text návrhu ve výčtu zasedání neuvádí informace o mimořádných zasedáních. Text k údaji o počtu přijatých usnesení neuvádí údaj o počtu podaných rozdílných stanovisek k dotčeným usnesením. Po zvolení tří nových členů Rady (v první polovině roku 2018) došlo ke zvýšení aktivity Rady, o čemž svědčí údaj o dvojnásobku přijatých usnesení „ve srovnání s rokem 2017“ a byla podána také řada rozdílných stanovisek nových členů, když do té doby rozdílná stanoviska v Radě používána nebyla (a dokonce bylo tvrzeno, že jednací řád institut rozdílných stanovisek nezná, a že do Rady ČTK si tuto novinku přinesli z RRTV noví členové Foltán a Žantovský), ačkoli ve skutečnosti byl procesní institut rozdílného stanoviska tehdy v Jednacím řádu Rady ČTK již dávno obsažen (jen o něm do té doby asi nikdo nevěděl). Čili i zavedení aplikace rozdílných stanovisek nových členů tu svědčí o zvýšení intenzity v činnosti Rady při výkonu jejích povinností v rámci kontroly zájmů veřejnosti na dodržování parametrů veřejné služby v mediálním zpravodajství, což je hlavní smysl Rady ČTK a její základní úkol. V rámci toho nově zvolení členové akcentovali nutnost dodržování zásad a principů v činnosti tiskové agentury veřejné služby, kdy zprávy nesmí obsahovat hodnotící stanoviska, ani názory redaktora, apod. publicistické prvky. Dále ke zvýšené pozornosti pak připomněli princip ČTK coby tiskové agentury veřejné služby a jeho důslednou kontrolu při přejímání velkého počtu zpráv ze zahraničí od cizích agentur jako BBC, Reuters, aj. soukromoprávních subjektů, když ČTK už delší dobu nedisponuje dostatečným počtem vlastních zahraničních zpravodajů, kteří by dodávali původní zprávy ČTK, (zatímco ČT má v důležitých částech světa 35 vlastních zahraničních zpravodajů). Text návrhu ve třech větách o rozpočtu Rady za rok 2018 uvádí, že skutečné náklady byly v tom roce nižší bezmála o 300 tisíc Kč, avšak důvody těch úspor nejsou uvedeny. V průběhu řady zasedání se Rada zabývala dlouhodobě nejasným a sporným stavem v otázkách náhrad a dalších mandatorních výdajů, ale k vyřešení problémů doposud nedošlo, přestože ředitel ČTK už v pololetí sdělil dílčí způsob řešení. Takže ze shora uvedených příčin jsem hlasoval proti přijetí dotčeného návrhu v předloženém znění. Celý článek

Sledovanost televize se ve světě měří již 70 let

30. května 2019 / Monitor
Počátky měření televizní sledovanosti můžeme celosvětově vysledovat až do roku 1949, letos je tomu tedy právě 70 let. V České republice oslaví projekt měření televizní sledovanosti své 22. narozeniny 2. června. Tento den si u nás připomínáme jako Den peoplemetrů a jeho cílem je šířit povědomí o významu měření televizní sledovanosti v naší společnosti. Pro Asociaci televizních organizací (ATO) projekt měření realizuje od roku 2002 výzkumná agentura Nielsen Admosphere. Celý článek

Český národní výbor Světového tiskového institutu (CZ IPI) odsuzuje fyzické napadení Ladislava Jakla

29. května 2019 / Monitor
Jak vyplývá z informací v médiích, byl v pražském metru dvěma útočníky napaden Ladislav Jakl, publicista a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV). Podle Jaklova vyjádření útočníci odůvodnili jeho napadení tím, že je „Jakl, lídr SPD“. Vzhledem k tomu, že Ladislav Jakl byl zvolen do RRTV jako kandidát SPD, můžeme se domnívat, že byl napaden v souvislosti se svými postoji, názory i členstvím v RRTV. Celý článek

Sněmovna opět výroční zprávy České televize neprojednala - proč nezměnit zákon?

13. května 2019 / Jan Mrzena
Poslanecká sněmovna do programu 28. schůze schválila na jejím začátku projednání čtyř výročních zpráv České televize. Ke zprávám se měla dostat poslední den této schůze. V pátek došlo k diskusi a hlasování o několika zásadních zákonech, které jsou dlouhou dobu velkými českými politickými tématy – například další rozšiřování povinnosti EET, vystavování e-neschopenek, zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů… Sněmovna v pátek končí ve 14 hodin. Poslední hlasování včera ve dvě bylo procedurální-zazněl návrh na vyřazení neprojednaných bodů schváleného pořadu 28. schůze sněmovny. V jednacím sále zbylo 117 poslanců a poslankyň, z nichž 97 bylo pro vyřazení neprojednaných bodů. K projednání výročních zpráv České televize tak opět nedošlo. Po pravdě-poslanci měli na stole zásadnější věci. Není to poprvé, ani naposledy. Spíš bude ve sněmovně k řešení důležitější věci vždycky. A oprávněně. Jednání o zprávách je významné pouze tehdy, pokud se do politiky vloudí potřeba veřejnoprávní média kritizovat anebo měnit. Celý článek