logo Facebook
i slova jsou činy
Očekávané události
Chcete se zúčastnit odborné konference, zasedání nebo jednání společností, spolků, orgánů? Sledujte naše OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI.

Senát - Stálá komise pro sdělovací prostředky

28. ledna 2020 09:00


  • Chystaná volba Rady ČT a její soulad se zákonem o České televizi

  • Etika a zákonnost postupu PR agentur při ovlivňování veřejného mínění ve prospěch Číny a jiných režimů

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

28. ledna 2020 10:00

Jednání Rady Českého rozhlasu - Galerie Vinohradská

29. ledna 2020 14:00

Volební výbor - Poslanecká sněmovna, veřejné slyšení kandidátů do rady ČT a ČRo

04. února 2020 08:00

 

 

Volební výbor - Poslanecká sněmovna, veřejné slyšení kandidátů do rady ČT a ČRo

05. února 2020 08:00

Jednání Rady České televize, Kavčí hory

05. února 2020 13:00

Volební výbor - Poslanecká sněmovna, veřejné slyšení kandidátů do rady ČT a ČRo

06. února 2020 08:00

Volební výbor - Poslanecká sněmovna, výběr finalistů dovolby Rady ČT a ČRo

07. února 2020 08:00

Výběr kandidátů na volbu 2 členů Rady Českého rozhlasu a 6 členů Rady České televize tajnou volbou členů volebního výboru pro volby konané Poslaneckou sněmovnou

Zasedání Rady České tiskové kanceláře - sídlo rady

24. února 2020 13:30