logo Facebook
i slova jsou činy
Očekávané události
Chcete se zúčastnit odborné konference, zasedání nebo jednání společností, spolků, orgánů? Sledujte naše OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI.

Zasedání Rady České tiskové kanceláře - sídlo rady

22. října 2018 15:00

Zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání - sídlo rady

23. října 2018 10:00

Jednání Rady České televize – TS Ostrava

24. října 2018 10:00

Schůze Poslanecké sněmovny - volba člena RRTV, 2. kolo

24. října 2018 12:45

Volební výbor - vysílání Déčka, návrh rozpočtu RRTV - Poslanecká sněmovna

24. října 2018 19:00

Jednání Rady Českého rozhlasu - ČRo Plzeň

31. října 2018 13:00