logo Facebook
i slova jsou činy

Piráti: NKÚ by měl mít pravomoc kontrolovat ČT, ČRo i ČTK

10. července 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Piráti předložili minulý týden Poslanecké sněmovně vlastní novelu zákona, kterou znovu otevírají rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten by, podle novely, měl kontrolovat hospodaření statutárních měst, krajů, ale i veřejnoprávních médií. Tedy České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře. Piráti pokládají svůj návrh za součást protikorupčních opatření, o která usilují. V současnosti může NKÚ dohlížet pouze na hospodaření státu. Od kontroly hospodaření veřejnoprávních médií úřadem si Piráti slibují poukazování na plýtvání s veřejnými penězi, ale i korekce neúmyslných chyb v účetnictví.

„Jako člen Kontrolního výboru jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku fungování NKÚ a je to podle mého jeden z nejlépe fungujících úřadů v Česku. Nemám sebemenší pochybnosti o jeho nezávislosti ani kvalitě odváděné práce,“ chválí fungování NKÚ Lukáš Černohorský. který novelu zákona připravil. Piráti svým návrhem navazují na někdejšího ministra Sobotkovy vlády Jiřího Dientsbiera, který už podobný zákon před dvěma lety předložil. Zákon tehdy sice prošel Sněmovnou, Senát jej ale zamítl. Existence NKÚ je zakotvena v Ústavě, úřad je nezávislý na moci zákonodárné, výkonné i soudní. Členy úřadu volí na návrh prezidenta NKÚ Poslanecká sněmovna a jejich funkční období trvá nepřetržitě do dosažení šedesáti pěti let věku.

Hospodaření České televize a Českého rozhlasu podle současných zákonů kontrolují rady, které si pro tento účel volí odborníky do pětičlenných dozorčích komisí. Ty mají rozsáhlé pravomoci a hospodaření kontrolují průběžně. Obě veřejnoprávní média mají také nastaveny vnitřní kontrolní mechanismy včetně interního auditu. Roční hospodaření je posuzováno navíc nezávislým auditorem. Hospodaření České tiskové kanceláře kontroluje také rada, ta ovem nemá k dispozici odbornou dozorčí komisi. Je tak plně odkázána na informace, které jí předloží generální ředitel.