logo Facebook
i slova jsou činy

Rozhlasové poplatky a elektrická přípojka

08. července 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Zákon o rozhlasových poplatcích je komplikovaný a často si s jeho aplikací nevědí rady ani zaměstnanci Českého rozhlasu. Kdy musí živnostník platit? Vždy když je odběratelem elektřiny! Ať má rádio nebo nemá, přihlásit se musí- když to neudělá, nastupuje mašinérie, která z měsíčního rozhlasového poplatku dělá během krátké doby mnoho tisícovek. Zákon o rozhlasových poplatcích je od roku 2005 stále stejný. Vychází z logiky - pokud někdo má elektrickou přípojku, má i rádio. Takže musí za přijímač platit poplatek anebo musí prokázat, že rádio nevlastní. To je v současné době prakticky nemožné, protože přijímač je v každém autě, mobilu, tabletu či počítači. Modelový případ řešila Rada Českého rozhlasu. Ta sice nemá při výběru poplatků žádnou kompetenci, ale díky tomu, že dohlíží nad dodržováním zákonů ve veřejnoprávním rozhlasu, nakonec nekonečný příběh posluchačky posunula k závěru. Sice s přirážkou, ale s nadějí, že už další pokuty platit nebude. Tento i jiné konkrétní případy dávají za pravdu všem, kdo volají po novelizaci zákona o rozhlasových a televizních poplatcích.

Posluchačka sice delší dobu komunikovala se zaměstnanci Českého rozhlasu, ale nakonec stejně dostala předžalobní výzvu a uhradila částku 6440 Kč, která tam byla uvedena. Posluchačka z korespondence se zaměstnanci rozhlasu vydedukovala, že je povinna platit rozhlasový poplatek za autorádio ve vozidle, které používá jako osobní i jako živnostník. Pro úplnost -za domácnost poplatek platila vždy. Uznává, že je to její chyba, ale drtí jí v první řadě změť zákonů, které ovlivňují její podnikání. Chce poplatek platit, ale přihláška do evidence poplatníků si protiřečí. Vůbec (jako většina občanů České republiky) netuší, že autorádio je v tomto případě nepodstatné, protože se měla v první řadě přihlásit do evidence poplatníků. To bylo přesně ve chvíli, kdy se přihlásila (živnostník) jako odběratel elektřiny. Tehdy, v roce 2015, jí (poté co nového poplatníka našel) poslal Český rozhlas výzvu k přihlášení do datové schránky. Schránku však v té době posluchačka neuměla používat, a tak nereagovala. Ovšem od té chvíle se začaly počítat dluhy vůči rozhlasu. Postup Českého rozhlasu vnímá jako tvrdý a v podstatě neoprávněný. I přes komunikaci se zaměstnanci, kteří mají výběr poplatku na starosti, i přes vůli poplatek platit, nemá k dispozici údaje, kam a s jakým variabilním symbolem platit. Takže díky složitému zákonu o rozhlasových poplatcích „čeká“, kdy přijde další předžalobní výzva a pokuta…

Rada stížnost předala k vyřešení Českému rozhlasu a setrvala za jeho postupem.

Český rozhlas, poté, co posluchačku vypátral mezi odběrateli elektřiny, jí poslal do datové schránky výzvu. Posluchačka se měla do třiceti dnů přihlásit do evidence rozhlasového poplatku nebo poslat prohlášení, že přijímač nevlastní. Ve výzvě bylo i poučení o „zákonné přirážce 5000 Kč“, pokud se podnikatelka nepřihlásí ani nepošle prohlášení. To se stalo v roce 2015. Posluchačka s datovou schránkou zacházet neuměla a zpráva se jí po nějakém čase sama smazala. V jarních měsících 2017 začal rozhlas záležitost znovu řešit. Poslal do datové schránky předžalobní výzvu k zaplacení dluhu. Sice začala čilá komunikace mezi podnikatelkou a rozhlasem, ovšem k vyřešení případu nevedla. Po dalším roce rozhlas poslal předžalobní upomínku a dluh včetně přirážky narostl na 6440 Kč. To už posluchačka zaplatila a obrátila se na radu s prosbou o pomoc. Posluchačka se díky anabázi do evidence plátců Českého rozhlasu dostala a žádné dluhy vůči veřejnoprávnímu rádiu teď nemá.

Je to sci-fi? Nikoliv, jen jeden konkrétní příběh z mnoha. O tom, že je v české republice složitá legislativa, ve které se lidé bez právní pomoci je těžko vyznají, si cvrlikají vrabci na střeše dlouhá léta. Dokonce pro několik posledních vlád je téma zjednodušení legislativy zásadním tématem v programovém prohlášení. Ovšem tlak Evropské unie na přijímání nových zákonů, stejně jako i každodenní cvrkot vládního života, nakonec legislativní džungli neproklestí. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích změnu potřebuje. A nejen díky popsanému příběhu. Kdo si troufne ho otevřít? Budou schopni politici dnes podstoupit martýrium jeho projednávání i s rizikem diskuse o veřejné službě a její ceně tak, jak to udělali jejich předchůdci před téměř patnácti roky? Připravované vládní prohlášení druhé vlády Andreje Babiše mnoho šancí na řešení nedává.

Kompletní komunikace rady, stěžovatele a vyjádření Českého rozhlasu zde:

http://www.rozhlas.cz/rada/stiznosti/_zprava/stiznost-posluchacky-ohledne-rozhlasoveho-poplatku-cerven-2018--1801359