logo Facebook
i slova jsou činy

Hlasujte proti komerčnímu zneužívání digitálního obsahu!

29. června 2018 19:27 / autor: Jan Mrzena

Boj o směrnici o autorském právu před hlasováním Evropského parlamentu vrcholí i u nás. Unie vydavatelů spolu s dalšími devíti subjekty z kreativních oblastí, pedagogické instituce a další, sepsala petici, ve které se obrací na české poslance Evropského parlamentu. Petice požaduje, aby hlasovali pro kompromisní návrh směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, který bude projednáván na schůzi Evropského parlamentu ve Štrasburku příští týden.

Plné znění petice:

"My, představitelé českého kulturního a mediálního sektoru podporujeme rozhodnutí Výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu k návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Tento návrh je dobrým základem pro zahájení konzultací mezi vládami členských zemí EU a Evropskou komisí.
Vyzýváme tímto české europoslance k podpoře různorodého a dlouhodobě udržitelného rozvoje kulturního a kreativního sektoru evropské ekonomiky. Hlasujte pro návrh evropské směrnice o autorském právu. Podpořte inovativní a spravedlivý jednotný digitální trh.
Návrh směrnice obsahuje vyrovnaný poměr práv jednotlivých subjektů na trhu. Umožní, aby všechny podniky i jedinci, kteří jsou zapojeni do kreativního odvětví, měli právo získat odpovídající příjmy. Budou tak motivováni k rozvíjení jednotného evropského digitálního trhu.
Nezávislé a různorodé mediální a kulturní prostředí je důležitou podmínkou pro zachování a rozvoj svobodných a demokratických základů evropské společnosti. Základním předpokladem ekonomické udržitelnosti takového prostředí jsou pro mediální a kreativní sektor garantovaná autorská práva. Je to nezbytně nutný předpoklad k ochraně jimi vytvářeného obsahu, zejména před jeho dalším neoprávněným zneužíváním ke komerčním účelům.
Od roku 2016 probíhá ostrá diskuse o návrhu výše uvedené směrnice. Tato diskuse se odehrává za účasti zástupců všech důležitých stran a zájmových skupin. Dne 20. června 2018 Výbor pro právní záležitosti Evropského parlamentu svoji většinou přijal kompromisní návrh zpravodaje Axela Vosse. Bylo tak odsouhlaseno další projednávání směrnice v již schválené podobě mezi Radou a Evropskou komisí.
Dosažený kompromis je nyní znovu zpochybňován, zvláště prostřednictvím cílené dezinformační kampaně, která vykresluje katastrofické vize konce internetu, zavádění cenzury či omezování svobody vyjadřování. Jenže podle řady příznaků je zcela zřejmé, že tato kampaň probíhá v zájmu některých globálních digitálních technologických společností. Zástupci těchto společností nyní aktivně lobbují v Evropském parlamentu za zpochybnění mandátu Výboru pro právní záležitosti.
V zájmu profesních asociací kreativního průmyslu a dalších institucí vyzýváme české europoslance, aby pomohli definovat podmínky, které omezí komerční zneužívání obsahu vytvořeného jednou skupinou subjektů ke generování ohromných příjmů jiné skupiny, bez odpovídající odměny autorům. Stávající situace velice ochuzuje evropskou kulturu a ohrožuje kvalitní, profesionální, rozmanité a pluralitní informování obyvatel v celé Evropě. Nepodporujte proto neodůvodněné požadavky na zpochybnění dosavadních výsledků dosažených při projednávání návrhu této velice potřebné směrnice."

Aktuální seznam signatářů - Asociace českých kameramanů, Asociace producentů v audiovizi, Divadelní, literární a audiovizuální agentura, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění, Herecká asociace, Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, Syndikát novinářů České republiky a Unie vydavatelů.