logo Facebook
i slova jsou činy

Co je opravdu obsahem článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu

28. června 2018 15:33 / autor: Monitor

Dnes proběhla v Bruselu tisková konference evropských asociací vydavatelů tisku k návrhu evropské směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu. Tématem tiskové konference byla snaha amerických digitálních gigantů a radikálních evropských odmítačů autorského práva zvrátit dosavadní úspěšné projednávání návrhu směrnice v Evropském parlamentu a Radě Evropy a dosáhnout například odstranění ustanovení o právech vydavatelů k jimi vytvořenému obsahu (článek 11) a povinnostem spojeným s dodržováním autorských práv pro digitální platformy (článek 13). Přinášíme kompletní text tiskové zprávy:

Již několik měsíců probíhají v Radě Evropy a Evropském parlamentu jednání o návrhu směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním právu. Doposud se tak dělo bez širšího zájmu s výjimkou zainteresovaných stran nebo odborníků.

V poslední době ale projednávání návrhu vstoupilo do klíčového stádia, kdy bulharské předsednictví Rady Evropy formulovalo svůj kompromisní návrh textu směrnice a také Výbor pro právní záležitosti JURI Evropského parlamentu schválil kompromisní návrh zpravodaje, kterým je poslanec Axel Voss.

A právě nyní jsme se stali svědky ostrých diskusí, které se postupně přenáší i do širšího veřejného prostoru, o některých ustanoveních návrhu. Jedná se především o články 11 a 13 týkající se práv vydavatelů k jimi vytvořenému obsahu v podmínkách digitálního trhu a pravidel jejich uplatňování. Z hlediska vydavatelů, o čemž vládne takřka úplný konsensus mezi vydavateli a vydavatelskými asociacemi v celé Evropě, jsou právě ustanovení článků 11 a 13 klíčová, protože mají vytvořit legální prostor, aby vydavatelé mohli podnikat kroky k ochraně svých práv v digitálním prostředí, zejména prosazovat svoje práva v případě digitálních platforem, které na základě využívání obsahu vytvořeného vydavateli provozují některé své služby, z nichž získávají ohromné finanční prostředky. Vzhledem k dominaci těchto platforem dochází k pokřivení mediálního trhu a prostředky, které provozovatelé platforem získávají, se nedostávají zvláště při produkování kvalitního profesionálního obsahu produkovaného vydavateli tisku. Přitom tento obsah na jedné straně poskytuje pravdivé, rozmanité, pluralitní informace, které jsou nezbytné pro formování názorů evropských obyvatel a udržování demokratických hodnot, které jsou jedním ze základních předpokladů existence evropských společností. Na druhé straně tento kvalitní obsah umožňuje, aby fungovaly služby, které jej masově bezplatně využívají ke svým komerčním účelům, protože bez možnosti využívat kvalitní, profesionálně vytvářený a důvěryhodný obsah by tyto služby fungovaly o hodně méně a tím by také nepřinášely takové zisky.

Jediným řešením se v takové situaci jeví vytvořit novou právní rovnováhu mezi dominantními službami na jedné straně a vydavateli jako poskytovateli skutečného obsahu na straně druhé. Formulování podmínek této rovnováhy je právě obsahem článků 11 a 13 směrnice.

Z různých stran se objevilo obrovské množství námitek, že tato práva nebudou fungovat, poškodí vydavatele a podobně. Navíc se stále objevují také doslova mýty o tom, jak kvalitní a důvěryhodné informace zmizí z vyhledávacích, agregačních a podobných služeb, internet bude ještě více zaplaven nedůvěryhodným obsahem. Nezřídka se také hovoří o tom, že internet bude cenzurován a podobně.

Abychom tyto mýty vyvrátili, přinášíme zde českou a anglickou verzi textu článků 11 a 13 návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu, jak byl schválen Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu. Pevně věříme, že holý text ustanovení směrnice vyvrátí všechny dezinformace, které se objevují v různých spamových kampaních, kterým jsou vystaveni politici i další osoby.