logo Facebook
i slova jsou činy

DVB-T2 se nezastaví

26. června 2018 13:00 / autor: Zdeněk Duspiva

Proces „vynuceného“ přechodu na vyšší technickou kvalitu terestrického televizního vysílání s sebou nese řadu nejasností a pro běžného obyvatele může být další vývoj i postup hodně nepřehledný. Dílčích zádrhelů v dosavadním průběhu, tradičně jako i v minulosti, mezitím využívají jiné konkurenční technologické platformy v rámci  PR aktivit s cílem přetáhnout tradiční televizní diváky. Ve skutečnosti jsou domácí diváci částečně informování (v drtivé většině případů prostřednictvím PR agentur a vlivových společností) a současně i dezorientování a tak většina nechává aktivní řešení přechodu až na samý konec lhůt. I přes postupující proces druhé vlny digitalizace zůstává mnoho nejasností – už jen například rozdíly mezi průzkumy a kolísajícími odhady počtu lidí v současnosti již přijímající „tédvojku“ (mezi 7 až 22% domácností). Většina Čechů má i tak čas na přechod na DVB-T2 do konce příštího roku, bude-li dále chtít sledovat volně šířenou televizi nebo alespoň základní programovou nabídku. Placené programy jsou stále více ve hře i v terestrice, aktuálně pak například umístění atraktivní domácí fotbalové ligy (až na jednu výjimku týdně) do placené TV nabídky.

Jedním z významných důvodů současné situace je i politická nestabilita, respektive předvolební i povolební dění a personální změny na klíčových exekutivních postech a proměna prioritních témat a problémů. I díky stále ještě vzdáleným termínům ASO to zatím ani není až tak „politicky“ výbušné téma.

Před rokem byla nezbytná dílčí digitální legislativní úprava politicky zneužita k urychlenému schválení „přilepeného“ populistického „snížení cen za telefonování“  - a tak dořešení podmínek pro televizní digitalizaci neprošlo řádným standardním projednáním a dotažením do optimální a kompletní podoby. Dosavadní vývoj i přes mírný optimismus zainteresovaných subjektů je ale ideální pro zákulisní aktivity, včetně využívání informací pro spřízněná média. Neoficiální informační kampaň tak běží místo pod koordinací státu pod taktovkou a za prostředky privátních subjektů – včetně čekání na s tím spojenou státní zakázku. V platnosti je sice strategický vládní dokument, ale chybí jeho podstatné realizační kroky a zejména pak zmíněná oficiální informační kampaň nebo jasná garance spolufinancování nezbytných kroků. Klíčový Technický plán přechodu je pracovně připraven, ale jeho finální projednání a přijetí je odloženo až na konec prázdnin.

Klíčová otázka celého projektu ale i nadále zůstává nedořešena – jde o projednávání problematiky spojené s rizikem stížností na tzv. nedovolenou státní podporu. Jde o složitý proces na evropské úrovni a přes pozitivní předpoklady a dostatek argumentů na straně státu není konečný kladný výsledek zaručen, resp. není zatím k dispozici. Mimochodem podobné otázky při první vlně TV digitalizace řešil i český Ústavní soud, který k uklidňujícímu závěru došel až v doby, kdy “bylo po všem“…

Poslední týdny do problému vstoupil i návrh změny zákona o DPH (zatím ve formě vládního návrhu), který se negativně dotkne ČRo i ČT. Tento obecný návrh s dílčím dopadem na financování veřejnoprávních médií je aktuálně spojován i s rizikem ohrožení či předčasného konce II. vlny digitalizace. Samotný proces ale ani taková změna podle mého zcela nezastaví, i když je situace návrhem zákona a dosavadní neoblomností resortu financí pro další vývoj negativní zprávou i možnou komplikací.

Zásadní však v celé věci je a bude obecný, aktivní a předvídatelný přístup státu a státních orgánů k řešení celého procesu a spoluzodpovědnost za vynucené kroky - s dopadem na obyvatele i privátní firmy a veřejnoprávní instituce.   I tak DVB-T2 ale bude!