logo Facebook
i slova jsou činy

Jaroslav Brabec: DOKUMENTARISTI BYLI VYCHOVÁVÁNI SPÍŠE JAKO AKTIVISTI

16. června 2018 13:00 / autor: Jan Mrzena

Akademický senát pražské Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění schválil návrh na odvolání děkana Zdeňka Holého. Senát v aktuální sestavě pracuje několik měsíců, děkan déle než dva roky. Už tak hustá atmosféra na fakultě pak ještě zhoustla, škola se rozdělila na dva tábory. Mediální obraz situace byl sestavován z útržků názorů některých pedagogů a osobností českého filmu. Česká média se proto zajímala o názory lidí z FAMU, aby mohly zaznít argumenty obou táborů. Akademický senát FAMU poslal návrh na odvolání Zdeňka Holého z funkce děkana rektorovi AMU Janu Hančilovi. Ten návrhu nevyhověl a rozhodl o pokračování mandátu stávajícího děkana. Pozvání k rozhovoru přijal vedoucí katedry kamery FAMU profesor Jaroslav Brabec.

Charismatický scénárista, režisér, především renomovaný kameraman s osobitým rukopisem, točil filmy se Zdeňkem Troškou, Věrou Chytilovou, ale třeba i se Stanislavem Milotou a Vlastou Chramostovou. Podílel se na projektu Febio, natočil například portrét Jiřího Kyliána, je držitelem několika Českých lvů. Jaroslav Brabec svým studentům vštěpuje, „Aby byli invenční, aby se nesnažili dělat věci, které jsou líbivé a aby spoléhali na to, že jediné, co je podrží je řemeslo.“ Jedním dechem dodává, „Jestli si někdo myslí, že se dá umění vyučovat a že ho spasí, tak je na velkém omylu.“

„To, že nový akademický senát podá žádost o odvolání děkana nikdo netušil. To si upekl akademický senát a byla to rána z čistého nebe,“ řekl Jaroslav Brabec. Po zvolení děkanem valné důvěry Zdeněk Holý nepožíval, „Pokládal jsem ho za relikt předchozí doby. Ale velmi rychle přesvědčil mě a kolegy ze sedmi dalších kateder, že se mu daří školu dostávat do podoby, ve které bývala a mohla by fungovat tak, jak by měla – tedy k těm profesím,“ vysvětlil Jaroslav Brabec. Všechny ovšem nepřesvědčil, „Nelíbilo se to především posluchačům katedry dokumentární tvorby. Tam jsou posluchači vychováváni trochu sebestředným a arogantním způsobem vůči ostatním profesím. Jsou vychováni k tomu, že nikdo není dostatečně vhodný k jejich spolupráci.“ V hledání příčin krize na FAMU pak Jaroslav Brabec pokračoval, „Na katedře dokumentu byli studenti vychováváni jako aktivisti, nikoliv jako dokumentaristi. Velký aktivizátor tam byl docent Janeček (jinak výborný pedagog). Skončila mu smlouva a děkan měl problém mu jí prodloužit, a tak vznikla velká aféra. Nakonec musel udělat konkurs a děkan ho musel vzít zpátky. Tím se to už začalo vařit, animozita se přenesla dál a začalo se mluvit o tom, že děkan nekomunikuje, že nedělá dobré kroky a tak podobně.“ Současný akademický senát je složený ze zástupců kateder dokumentu, režie a CAS (reprezentuje jich celkem jedenáct). „Chuť sesadit děkana byla tak obrovská, že už z toho zbyl jenom ten boj,“ pokračoval Jaroslav Brabec, „Několika pedagogům z těch kateder končí smlouvy a oni se cítí ohroženi.“ Důvody, které pro odvolání senát uvedl, považuje Jaroslav Brabec za subjektivní a lehce komunikovatelné.

V rozhovoru zaznívají i další podrobnosti z pohledu šéfa katedry kamery. Rozhovor byl natočen před zveřejněním rozhodnutí rektora AMU Jana Hančila. I tak další vývoj kauzy dal za pravdu některým pasážím, které byly v době natáčení spíše spekulací. Zdeněk Holý pokračuje ve funkci děkana, avšak klid a mír se na FAMU nedostavil. Celý rozhovor Jana Mrzeny s Jaroslavem Brabcem si nenechte ujít zde.