logo Facebook
i slova jsou činy

O politicích, kteří urážejí novináře, nemám dobré mínění a jsou pro mě těmi, kdo nesnese kritiku

15. května 2018 13:00 / autor: Tomáš Zdechovský

Česká média se v souvislosti s diskusí v Evropském parlamentu o nutnosti zvýšit ochranu novinářů obrátila na naše europoslance. Zde odpovídá Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL):

Jaká opatření lze na úrovni EU a jednotlivých členských států přijmout k ochraně novinářů?

EU může jednotlivé členské státy vyzvat k tomu, aby zajistily ochranu investigativních novinářů před všemi formami zastrašování, obvinění z pomluvy, udávání, vyhrožování nebo fyzických útoků, a aby přijaly účinná legislativní i nelegislativní opatření na jejich ochranu.

Lze uvažovat o právní úpravě, která povolání novináře stavěla například do podobné pozice a ochrany, jakou mají úředníci či policisté?

Tento návrh jsem zatím nezaznamenal a určitě by to musely prosadit konkrétní státy v rámci své legislativy. Osobně bych podobný návrh podpořil, kdyby se přesně definovalo, kdo je investigativní novinář a na jaké konkrétní projevy by se ochrana měla vztahovat. U policie a úředníků je totiž ta beztrestnost dána poměrně vysokou mírou anonymizace, zastupitelností a jednotností pravomocí. Investigativní žurnalistika má ale dopředu neodhadnutelné dopady, je vázána na zcela konkrétní lidi a zavést proto podobnou ochranu by bylo na dlouhou diskuzi.

Jaká opatření lze v členských státech přijmout k ochraně novinářů, kteří jsou pravidelně vystavováni trestnému stíhání s cílem cenzurovat jejich práci?

Pokud se budeme bavit o demokratických zemích EU a ne třeba o režimech na Kubě, v Turecku nebo v Rusku, kde represe proti novinářům uplatňuje přímo stát, tak je na místě spíše říci, že je nutné důsledné dodržování zákonů na ochranu svobody projevu a slova. Zde má pak velký význam oficiální kritika z EU, která země zavazuje k nápravě.

Jaký je Váš osobní pohled na urážlivé poznámky některých politiků v EU na adresu novinářů?

Sám jsem jednu dobu působil jako novinář, proto tyto poznámky striktně odsuzuji a myslím, že do demokratické společnosti nepatří. O politicích, kteří urážejí novináře, nemám dobré mínění a jsou pro mě těmi, kdo nesnese kritiku.