logo Facebook
i slova jsou činy

Pokud pronášíte urážky novinářů s maketou samopalu v ruce, jsou de facto útokem na svobodu slova

14. května 2018 13:00 / autor: Dita Charzanová

Česká média se v souvislosti s diskusí v Evropkém parlamentu o nutnosti přijmout opatření na ochranu novinářů obrátila na naše europoslance. Přinášíme názory Dity Charzanové (ANO 2011):

Jaká opatření lze na úrovni EU a jednotlivých členských států přijmout k ochraně novinářů?

V první řadě je podle mne velmi důležité, že se k případu Jana Kuciaka a jeho partnerky Evropský parlament takto jasně vyjádřil. Tento čin otřásl nejen mnou, ale i řadou dalších kolegů ze zahraničí, tedy ona výzva k dalším aktivitám, které by přispěly k lepší ochraně novinářů v EU, nebyla jen nějakým prázdným gestem, byl to skutečně apel k další akci.

Nejsem právník, abych dokázala přesně popsat návrh legislativních změn (to by příslušelo spíše Ministerstvu kultury), které by lepší ochranu zajišťovaly, pocitově se ale spíše kloním k řešení, aby se nejednalo o nějaké panevropské řešení, jeden recept aplikovaný z Bruselu do všech členských zemí. Měli bychom respektovat specifika jednotlivých zemí, angažovanost jejich profesních klubů a svazů, již platnou legislativu v daných státech, tradici médií i jejich postavení ve veřejném prostoru.

Byly v rámci Evropského parlamentu diskutovány konkrétní návrhy?

Ke konkrétním návrhům, které ale jsou už nyní na úrovni EU diskutovány, a které jsem podpořila, patří například lepší ochrana whistleblowerů. Whistleblowing se v řadě případů osvědčil, a proto bychom s ním měli umět lépe pracovat i do budoucna. Whistlebloweři by měli mít jistější oporu v legislativě a pevné záruky, že nebudou trestáni za svoji odvahu. Lepší ochrana by se měla týkat právě i investigativních novinářů a jejich zdrojů. I v tomto případě bychom dle mého měli jít cestou úpravy národní legislativy.

Jaký je Váš osobní pohled na urážlivé poznámky některých politiků v EU na adresu novinářů?

Urážlivé poznámky na adresu novinářů považuji za velmi nešťastné. A pokud je pronášíte například v Moskvě či s maketou samopalu v ruce, pak jsou za hranou a de facto útokem na svobodu slova.