logo Facebook
i slova jsou činy

První výsledky MEDIA PROJEKTu s novou metodikou - nárůst čtenosti tisku

11. května 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Včera byly zveřejněny výsledky výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT výsledky za 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018. Od začátku letošního roku probíhá dotazování respondentů tak, že jedna desetina odpovídala prostřednictvím internetového dotazníku metodou CAWI. Podle výkonného ředitele Unie vydavatelů Václava Macha proběhla v tisku také kampaň, jejímž cílem bylo prezentovat sílu tisku jako média a zároveň požádat, aby lidé neodmítali účast ve výzkumu, pokud budou osloveni tazateli z realizujících agentur. Použití metody CAWI se pravděpodobně odrazilo ve výsledcích výzkumu příznivě mírným nárůstem počtu čtenářů tisku. To je mimo jiné výsledkem komfortnějších podmínek dotazování prostřednictvím online dotazníku. Podrobnější vyhodnocení všech aspektů nové metody výzkumu bude unie hodnotit, až bude shromážděn dostatek dat.

Celkový zásah tisku ve 4. čtvrtletí 2017 a 1. čtvrtletí 2018 dosáhl 90 % populace ve věku 12-79 let. Oproti minulému období se zásah zvýšil o 1 %. Potvrdila se vysoká hodnota zásahu tisku a jeho stabilita. O jedno procento se zvýšila i hodnota dalších ukazatelů - například celková čtenost všech tiskových titulů na vydání dosáhla 77 % populace 12-79 let. Na stejné úrovni jako v minulých výsledcích byla zachována celková čtenost na vydání deníků a jejich příloh (50 %) a čtenost časopisů (66 %).

Počty čtenářů ve věkové skupině 12-79 let za sledované období ukazuje níže uvedená tabulka.
Titul Počet čtenářů na vydání v období
Blesk 959 000
MF DNES 572 000
Sport 240 000
Právo 242 000
Aha! 201 000
Lidové noviny 213 000
Hospodářské noviny 165 000

Největší nárůst čtenářů zaznamenaly Lidové noviny (+ 9,2 %), Hospodářské noviny (+ 5,1 %) a MF DNES (+ 2,7 %). Zvýšil se i počet čtenářů Blesku a Práva. V případě Lidových novin a Hospodářských novin se jedná o dlouhodobější trend.

Počet čtenářů sítě Deník dosáhl 539 000 osob. Nejčtenějšími tituly této skupiny jsou mutace na jižní Moravě (78 000). Největší nárůst počtu čtenářů vykázal Deník v západních Čechách (+ 13,9 %) od minulého období a 54,2 % proti stejnému období před rokem. Celkově se zvýšil počet čtenářů Deníku ve 4 regionech. Z 18 sledovaných suplementů se počet čtenářů zvýšil u 15 titulů. Největší nárůst zaznamenal titul Deník Víkend (+16,4 %), Rodina DNES (+10,1 %) a Pátek Lidových novin (o 9,8 %). Nejčtenějším suplementem zůstává Blesk magazín TV s 1 249 000 čtenářů na vydání a nárůstem o téměř 1 %.

Mezi časopisy nejvíce rostla čtenost ekonomických titulů (+ 14 %), časopisů péče o zdraví (+ 13 %) a také titulů motoristických a časopisů o bydlení a bytové kultuře (obě skupiny + 11 %). Nejčtenějším placeným časopisem byl v tomto období týdeník Nedělní Blesk vydavatelství Czech News Center. Každé vydání četlo 517 000 lidí (nárůst o 1,6 %). Následující příčky obsadily Rytmus života (456 000) a TV Max (439 000) - oba patří vydavatelství Bauer Media. Pořadí nejčtenějších titulů se proti druhému pololetí roku 2017 nezměnilo. Mezi bezplatnými časopisy si dobře vedl týdeník 5plus2 vydavatelství MAFRA (896 000 čtenářů), vykázal nárůst + 1,1 % proti minulým výsledkům. Největší nárůst čtenářů zaznamenaly Blesk bydlení (+ 47,1 %), Čas na lásku (+ 40,0 %), Rodinný dům (+ 38,5 %), Koktejl (+ 38, 3 %) a Auto tip Klassik (+ 34,9 %).

Z hlediska žánrového zaměření nejvíce rostla čtenost ekonomických časopisů (o 14 %), titulů péče o zdraví (o 13 %) a také motoristických časopisů a časopisů o bydlení a bytové kultuře (obě skupiny o 11 %). V případě největších skupin časopisů, jako jsou například tituly životního stylu pro ženy, se počet čtenářů zvýšil nejvíce u titulů Dieta (+ 28,6 %) a Moje psychologie (+ 17,8 %) a dále u dvouměsíčníku Kreativ Praktická žena (+11,6 %). U společenských časopisů se zvýšil počet čtenářů u časopisů Interview (o 7,7 %), Exkluzív (o 2,4 %) a Nedělní Blesk (o 1,6 %). Ze zpravodajských týdeníků si polepšili časopis Reflex (o 8,8 %), Respektu (o 4,0 %) a Téma (o 1,3 %). Ve výsledcích výzkumu jsou poprvé publikovány dva tituly vydavatelství Bauer Media. Každé vydání měsíčníku Nostalgie si nenechalo ujít 50 000 čtenářů a časopisu Rytmus života Retro 208 000 čtenářů.