logo Facebook
i slova jsou činy

Evropský parlament finančně podporuje média

17. února 2017 10:03 / autor: Jan Mrzena

V médiích se často spekuluje o tom, jestli a jak plynou peníze ze společné evropské kasy místním či nadnárodním mediálním korporacím. Spekuluje se i o tom, co za takovou podporu musí média plnit. Česká média přináší aktuální informaci.
Televize, rádia i on-line média si mohou ještě letos vylepšit svou finanční situaci. Evropský parlament pro ně vyhlásil výběrové řízení na víceleté partnerství. Cílem partnerství je účast na následném výběrovém řízení na granty pro média, které bude vypsáno v březnu. Projekty, které získají grant, budou moci být zahájeny nejdříve 15. září 2017 a ukončeny nejpozději do 30. června 2018. Maximální poskytovaná výše spolufinancování v rámci grantu je 60 % nákladů.
Analogické výběrové řízení vypisuje Evropský parlament opakovaně. Trvale tak finančně podporuje vybraná média. Partneři, kteří již byli vybráni v minulém roce na období do roku 2019, se mohou grantového řízení zúčastnit automaticky také. Organizace, které loni v tendru úspěšné nebyly, se mohou letos hlásit znovu. Vyhodnocení přihlášek k partnerství bude do konce března, žádosti o granty se podávají do půli května a vyhodnoceny budou hned v červnu.
Výběrové řízení je vícekolové, ale rychlé. To je dvojsečné. Potřebné peníze (smlouvy o jejich čerpání) budou k dispozici brzy. Ovšem jen pro připravené, spíše vyvolené. Samotné žádosti jsou složité a vyžadují pro zájemce náklady na specializovanou firmu navíc. Taková praxe je, bohužel, u evropských podpor běžná. Co za přidělené dotace musí média splnit? Vedle překonání spousty formalistických léček jde o medializování evropských a nadnárodních témat.