logo Facebook
i slova jsou činy

Volební výbor bude řešit starší zprávy ČTK a RRTV

09. května 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Zítra odpoledne bude řešit volební výbor Poslanecké sněmovny Výroční zprávu o činnosti a hospodaření ČTK v roce 2016. Za agenturní radu bude zprávu obhajovat předseda Miroslav Augustin, zpravodajem je poslanec Pirátů Tomáš Martínek. Poté výbor projedná Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2016. Zprávu bude obhajovat předseda rady Ivan Krejčí a zpravodajkou je poslankyně ANO Barbora Kořanová.

Volební výbor tak pokračuje v úkolu, který sám sobě zadal – projednat znovu všechny zprávy, které sice projednal výbor minulé sněmovny (a doporučil je ke schválení), avšak na program pléna se již nedostaly. Projednávání starších zpráv Českého rozhlasu a České televize provázela tehdy rozjitřená atmosféra. V případě Českého rozhlasu šlo o kauzu reportáží Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu na pozemcích bez jasných vlastníků. V případě České televize atmosféru vytvořil prezident Miloš Zeman tím, že zveřejnil své přání odvolat Radu České televize neschválením dvou jejích výročních zpráv. Tehdy se jednání výboru zúčastnilo mnoho novinářů i zástupců petice Pět vět (např. Jan Svěrák, Ondřej Vetchý), ale také mnoha televizních radních i vedení České televize v čele s generálním ředitelem Petrem Dvořákem.