logo Facebook
i slova jsou činy

Světový den svobody tisku 2018

03. května 2018 07:00 / autor: Monitor

Na 3. květen připadá každoročně Světový den svobody tisku, který je příležitostí zdůraznit význam svobody tisku pro lidská práva, demokracii a pokrok. V rámci Světového dne svobody tisku vzpomínáme na všechny novináře, kteří zaplatili za svoji práci svým životem, nebo jsou za svoji činnosti vězněni. Jen v roce 2017 zahynulo ve světě při práci 82 novinářů z různých médií. I když se jedná ve srovnání s rokem 2016, kdy položilo život 120 novinářů, o mírné zlepšení situace, přesto zůstává toto číslo nadále alarmující
a to i s ohledem na skutečnost, že od začátku roku 2018 si novinářská práce vyžádala dalších 21 obětí. Je třeba si uvědomit, že navíc většina násilných činů proti žurnalistům zůstává nepotrestána nebo nevyšetřena.

Na tomto místě je potřeba upozornit, že se na sousedním Slovensku zatím za dva měsíce nepodařilo vyšetřit vraždu novináře Jána Kuciaka a v průběhu vyšetřování se bohužel nepodařilo ani dosáhnout nějakého výrazného pozitivního vývoje, který by vedl k objasnění tohoto zločinu.

Nejde ale jen o vraždy a další násilné činy proti novinářům. Stále vysoký je počet těch žurnalistů, kteří jsou za šíření informací a názorů vězněni v různých zemích světa, zejména tam, kde vládnou autokratické, autoritativní nebo nedemokratické režimy. Situace z hlediska svobody tisku není nejpříznivější ani v případě řady vyspělých zemí, jak upozornila nedávno zveřejněná zpráva mezinárodní organizace Novináři bez hranic. Mezinárodní průzkum, který tato organizace uspořádala, ukazuje na zhoršení situace tisku a postavení médií v celé řadě zemí, kde například z úst politiků zaznívají ostré výpady proti vydavatelům tisku, probíhá ostrá selekce jednotlivých titulů z hlediska poskytování informací či vystoupení politiků, či dochází k znevažování důvěryhodnosti a společenského významu tisku, jako jsme toho byli svědky v tomto roce například i v České republice. Podle průzkumu Novinářů bez hranic se situace svobody tisku zhoršila, jak v zemích Střední Evropy, tak i například ve Spojených státech.

Svobodný, pluralitní a rozmanitý tisk je nemyslitelný bez dlouhodobého udržitelného rozvoje jeho vydavatelů, kteří se značnými náklady vytváří profesionální obsah a šíří jej prostřednictvím tiskových periodik nebo v rámci digitálních platforem. Tento vývoj je ale s postupující digitalizací a trendem zneužívání autorských práv dále ohrožován, a to v míře daleko vyšší, než tomu bylo dříve. Proto je nyní základní podmínkou umožnit všem vydavatelům efektivně šířit jimi vytvářený obsah a legálními cestami jim umožnit zajištění přiměřených výnosů za komerčního využívání. Zároveň je potřeba ochránit vydavatele před všemi formami zneužívání tohoto autorského obsahu jinými subjekty k jejich vlastním komerčním cílům. „I tyto souvislosti je potřeba si uvědomit, až odpovědní činitelé budou projednávat například návrh evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu nebo návrh nařízení k ePrivacy či novelizaci směrnice o audiovizuálních mediálních službách.“ připomněl u příležitosti tohoto významného dne Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Na význam svobody tisku pro demokratickou společnost a zachování podmínek pro udržitelný vývoj vydavatelského odvětví upozorňuje i profesní asociace vydavatelů novin a časopisů v České republice – Unie vydavatelů, která se na politiky a další rozhodující aktéry na mediálním trhu obrátila prostřednictvím ilustrace, kterou obdrží 3. května 2018 jako připomínku tohoto významného dne.
Podobné akce probíhají v souvislosti se Světovým dnem svobody tisku či nedávným Světovým dnem knihy a autorských práv (23. dubna) na různých místech. Jedním z nejvýznamnějších je konference World News Day pořádaná v Kanadě.

Svobodou tisku v Evropě se bude zabývat konference Svoboda a pluralita médií: Jak restartovat základní pilíř EU, která se uskuteční dne 16. května 2018 v Sofii za pořadatelství evropských asociací vydavatelů novin a časopisů ENPA a EMMA a bulharského svazu vydavatelů i dalších organizací.