logo Facebook
i slova jsou činy

IMPULS SE OHRAZUJE PROTI NEODBORNÝM INFORMACÍM V POŘADU NEWSROOM ČT24

25. dubna 2018 13:00 / autor: Jan Mrzena

Informovat o médiích není jednoduché. Ani pro Českou televizi, která má vytvořené silné, stabilní odborné i provozní zázemí ve zpravodajství. Newsroom ČT24 občas řeší relativně jednoduchá témata, ale vzhledem k zcela odlišné praxi televizního a rozhlasového vysílání může dojít k špatné interpretaci faktů. To se podařilo i tuto neděli. Měření televizní sledovanosti a rozhlasové poslechovosti je založeno na zcela odlišných základech. Informace vyvolala ráznou reakci Rádia Impuls:

"Česká televize ve svém pořadu Newsroom ČT24 vysílaném v neděli 22. 4. 2018 od 22:05 hod. na zpravodajském kanálu ČT24 uvedla nepravdivé informace, nemající oporu v uvedeném průzkumu.
V reportáži věnované vlastnickým změnám v českých médiích vyvolaných prodejem rozhlasových stanic Evropa 2 a Frekvence 1 byla mylně uvedena denní poslechovost celoplošných rádií za 3. a 4. čtvrtletí 2017. Průzkum poslechovosti, tedy Radioprojekt, již 12 let realizují společně agentury Median a STEM/MARK.
Dle výsledků Radioprojektu za 3. a 4. čtvrtletí 2017 byla denní poslechovost Rádia Impuls 1.028.000 posluchačů, nikoliv 818.000, jak uvádí graf pořadu Newsroom ČT24. Denní poslechovost dvojice Frekvence 1 a Evropy 2 je 1.610.000, nikoli uvedených 1.277.000 a denní poslechovost veřejnoprávních stanic je 1.500.000, nikoli uvedených 1.678.000.
Další nepřesnou informací v komentáři moderátorky je označení Ivana Zacha jako vlastníka rádií skupiny Media Bohemia. Stejně tak je z profesionálního /statistického/ hlediska minimálně problematická informace o poslechovosti rádií skupiny Media Bohemia za týden, neboť je v reportáži uváděna v návaznosti na graf uvádějící denní poslechovost a divák tak logicky může srovnávat na jedné straně denní a na straně druhé týdenní poslechovost.
Neodborné informace v reportáži představují i záměny termínů, např. označení „celostátní stanice“ namísto obvyklého „celoplošné stanice“. Stejně tak formulace „mají v součtu“ namísto „mají celkem“ je zavádějící, jelikož poslechovost skupiny rádií není součtem poslechovosti jednotlivých stanic, určitou část posluchačů rádia sdílejí.
Výrazným zavádějícím prvkem je samotná struktura grafu, který porovnává nesrovnatelné – veřejnoprávní stanice jako celek, jednu největší soukromou celoplošnou rozhlasovou stanici a dvě další soukromé celoplošné stanice.
Smysluplné by například bylo porovnání soukromých celoplošných stanic (celkem 4, celková denní poslechovost 2.425.000 posluchačů) a veřejnoprávních celoplošných stanic (celkem 8, celková denní poslechovost 1.172.000 posluchačů). "

Daniel Křetínský vstoupil na rozhlasový trh. Koupil stanice Lagardere Group v zemích střední Evropy a Rumunska. To je zásadní událostí. Je nutné o ní informovat a popsat i dopady na český mediální trh.  Je tedy více než relevantní, že se jí Newsroom ČT24 věnoval. Ovšem zpracování informace nesmí být zmatečné a mělo by využívat reálná fakta. Jinak může působit (v lepším případě) nevěrohodně.