logo Facebook
i slova jsou činy

Trend se obrátil - lidé víc věří novinářům než sociálním sítím

17. dubna 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Jestli médiím věřit nebo ne, toť věčné dilema. Kritické myšlení je lidem vlastní a pokud ho nenecháváme zbytečně odpočívat, propaganda nás hned tak nezmýlí. Na mediálním poli se ale začíná rýsovat rozdíl mezi online světem a tradičními médii. Jak ukázal poslední globální výzkum Edelman Trust Barometer, důvěryhodnost platforem a sociálních sítí v očích veřejnosti snižují hoaxy a fake news. Zato důvěra v tradiční novinařinu se po letech začala zvyšovat.Většina lidí cítí k médiím spíše nedůvěru. Na vině jsou částečně nové technologie, kvůli kterým lidé ztrácejí zájem o klasické zpravodajství. Zhruba polovina lidí sleduje zprávy méně než jednou týdně. Především mladí lidé se více věnují sociálním sítím, k nimž jim usnadňují přístup smartphony a další technologie. Zprávám v tradičních médiích pak věnují méně pozornosti.„Nezkušenost může vést k tomu, že mají lidé problém rozeznat, zda čtou zprávu z důvěryhodného zdroje. Stejný problém může vznikat také v důsledku přehlcení informacemi, ke kterému právě na internetu dochází. Pro řadu lidí je pak nesnadné rozlišit, co je a co není pravda,“ komentuje výsledky průzkumu Jan Kučmáš, partner společnosti AMI Communications a předseda Výkonné rady APRA. Tím, co je pravda a co lež, si podle průzkumu společnosti Edelman není jisto celých 60 % respondentů.

Lidé vnímají odlišně online média a tradiční zprávy. Důvěra v sociální sítě a platformy poklesla v loňském roce o 2 procentní body, dohromady jim věří 51 % lidí. Naopak tradičním médiím a především žurnalistice důvěřuje 59 % lidí. Oproti minulému roku jde o nárůst 5 procentních bodů. Přitom v roce 2015 přitom situace byla opačná – tradiční novinařině důvěřovalo pouze 51 % lidí, zatímco online platformám 54 %. Důvěryhodnost novinařiny se v očích veřejnosti od té doby zvedla o celých 8 procentních bodů.

Pověst sociálních sítí a platforem je v poslední době narušená kvůli hoaxům a falešným zprávám. Lidé se jich totiž obávají. V průměru 7 z 10 lidí vyjádřilo obavu, že by fake news mohly být využity jako zbraň. K obavě navíc přispívá i nejistota. Téměř dvě třetiny (63 %) dotazovaných přiznaly, že neumí rozeznat hoaxy a fake news od solidní žurnalistiky.

Výsledky průzkumu byly publikovány ještě před kauzou zneužití osobních dat na Facebooku. Lze tedy očekávat, že tato aféra nedůvěru v sociální sítě ještě prohloubí. Úplné výsledky průzkumu Edelman Trust Barometer 2018 jsou k dispozici online.