logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Česká televize a TV Prima porušily zákon odvysíláním drastických záběrů

14. dubna 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání zahájila správní řízení s Českým rozhlasem kvůli několika reportážím Janka Kroupy o hospodaření společnosti Agrofert na pozemcích s neznámým majitelem. V reportážích mohlo podle rady dojít k nedostatečně objektivnímu informování o pobírání dotací na hospodaření na pozemcích bez právního důvodu. Problematika popsaná nezávislými odborníky nebyla ověřena s platnou právní úpravou, a k vyjádření odborníků nebyla získána přímá reakce od společnosti AGROFERT, která byla přímo zmiňována.

Rada vydala upozornění na porušení zákona Česká televizi a TV Prima. Obě televize odvysílaly v rámci svých zpravodajských a publicistických relací (15. února mezi šestou a dvaadvacátou hodinou) drastické záběry pořízené v průběhu střelby na floridské střední škole. Záběry zobrazovaly zraněné a umírající osoby, ležící na podlaze v krvi, a všeobecnou paniku a tíseň, která při autenticky zachyceném útoku na místě panovala. Záběry mrtvých těl a projeveného zoufalství studentů, kteří křičí a utíkají z místa činu, mohou u nezletilých osob vyvolat psychický otřes a následné trvalejší stavy úzkosti, a tím ohrozit jejich psychický vývoj. Obě televize tím navíc porušily povinnost bezdůvodně nezobrazovat osoby umírající nebo vystavené těžkému tělesnému nebo duševnímu utrpení způsobem snižujícím lidskou důstojnost.

Na 7. letošním zasedání rada projednala 45 bodů programu. Vyhodnotila 83 stížností diváků a posluchačů, vydala 17 upozornění na porušení zákona. Rozhodla také o zahájení 6 správních řízení. Rada zaevidovala osm nových poskytovatelů AVMS na vyžádání – aktuálně jich už eviduje 130. Rada schválila Zprávu o činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání a o stavu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a v oblasti poskytování audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání za rok 2017. Zprávu teď předloží Poslanecké sněmovně ke schválení.

Příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude 24. a 25. dubna.