logo Facebook
i slova jsou činy

Tři osobnosti ve finále volby člena Rady ČT

12. dubna 2018 14:00 / autor: Jan Mrzena

Do finále volby nového člena Rady České televize vybral volební výbor tři osobnosti. Z osmi kandidátů postoupili Michal Jankovec, Tomáš Němeček        a Vlastimil Venclík. Mezi finalisty se tak nedostal předseda Syndikátu novinářů, komentátor, Adam Černý, bývalý děkan FSV UK Jakub Končelík či kurátorka a historička umění Marta Smolíková. Poslanecká sněmovna by měla nového televizního radního zvolit na příští schůzi.

Analytik a specialista na výzkumy veřejného mínění Michal Jankovec pracuje ve Státním ústavu radiační ochrany. Bývalý člen Rady České televize se při březnovém veřejném slyšení pochlubil, "Byl jsem jedním z těch, kteří se podíleli na vzniku systému hodnocení kvality veřejné služby poskytované divákům. Hodnotí se šest hlavních cílů - zvyšování informovanosti, podpora vzdělanosti, důraz na kulturní pořady v nejširším slova smyslu pro různé cílové skupiny, prezentace České republiky, přibližování světa občanům, zavádění nových technologií." Je přesvědčený, že rada má dostatečné pravomoci ke kontrole České televize.

Novinář a právník Tomáš Němeček byl šéfredaktorem Respektu, šéfkomentátorem Hospodářských novin, pracoval v Lidových novinách, odkud odešel poté, co MAFRu je koupil Andrej Babiš. Při veřejném slyšení pochválil poslancům kvalitu kandidátů v této volbě, "Výběrem z dnešních nominantů nemůžete udělat chybu," Podle něj jsou důležité tři pilíře existence veřejnoprávní televize – udržení veřejné debaty, transparentnost a přiznávání chyb ze strany České televize. Sám s televizí vedl kvůli zveřejňování různých informací několik sporů.

Dramatik a režisér Vlastimil Venclík poslancům v březnu řekl, "Před patnácti lety mi Česká televize přestala dávat práci a zdůvodnila to tím, že jsem akcionář Novy. Mezitím se generálním ředitelem stal pan Dvořák. Tomu jsem ten podíl prodával. A já nemohl režírovat." Česká televize podle Venclíka málo vysílá o komunistických zločinech a když už je vysílá, tak v okrajových časech. "V televizi se buď vaří, léčí nebo vyšetřuje. Na všech kanálech máte nějakou přiblblou detektivku, to je katastrofa České televize," zdůraznil Venclík. „Veřejnoprávní status televize je potřeba zachovat a posílit. Poplatky bych klidně zrušil, stát televizi může platit, ale musí zůstat nezávislá. Musí sloužit pravdě a společenskému pokroku. Musí plnit i funkci zábavnou, ale zábava nesmí být připitomělá. A osvětu potřebujeme jako prase drbání," uvedl k současné situaci.

Poslanecká sněmovna volí radního na místo uvolněné po rezignaci bývalého rektora pražské VŠE Richarda Hindlse. Byl v lednu zvolen do Národní rozpočtové rady a výkon obou funkcí není slučitelný se zákonem. Letos v červnu skončí mandát služebně nejstaršímu členu Rady České televize Janu Brandejsovi, který byl poprvé do rady zvolen v roce 2005.