logo Facebook
i slova jsou činy

Vysílání "americké volební noci" bylo dle analýzy Media Tenor vyvážené, kontruje ČT proti upozornění RRTV

15. února 2017 14:41 / autor: Jan Bohdal

"Pro mě byl postup RRTV nepochopitelný," reagoval dnes ředitel zpravodajství ČT Zdeněk Šámal na analýzu RRTV k tzv. "Americké volební noci." Rada si nechala připravit analýzy dvě, přičemž druhá "působila jako seminární práce, které jsem jako pedagog vracel," hodnotil Šámal. ČT reagovala tím, že nechala ředitele zpravodajství ČT Petra Mrzenu a vedoucího zahraničních zpravodajů Michala Kubala připravit interní hodnocení práce a zároveň pověřila společnost Media Tenor externím hodnocením této speciální akce. Ředitelka oddělení výzkumu Renata Týmová před Radou ČT upřesnila, že analýzy RRTV obsahují jen výsek vysílání, zatímco třetí analýza od Media Tenoru zahrnuje období od 8. listopadu do 9. listopadu, tedy celý den včetně kontinuálního vysílání a zpravodajských výstupů. Agentura Media Tenor byla řádně vybrána na základě výběrového řízení. Podrobná analýza obsahuje detalní hodnocení i s ohledem na hodnocení veřejné služby. Všechny nálezy RRTV byly prověřeny touto agenturou. Nařčení z nevyváženého vysílání hodnocení Media Tenoru vyloučila, i když v něm vystoupili příznivci i odpůrci jednotlivých aktérů volby.
Analýza Media Tenor obsahuje upozornění na některá pochybení, která jsou ale stále v souladu se zákonem a za opodstatněná je lze považovat jen částečně. Neoopodstatněnost byla shledána v pěti případech, pouze v jednom případě šlo o opodstatněné negativní hodnocení, byť jen částečně. Šlo o případ zpravodajské zkratky u výčtu osobností, které podporují tu či onu stranu. "Interní šetření je běžnou praxí pro případ, kdy dojde k podobné situaci," vysvětlil šéfredaktor zpravodajství Petr Mrzena. Uvedl také, že ČT měla stíženou situaci k posuzování zejména proto, že nebyla zveřejněna žádná metodika zpracovatele analýzy a pro hodnocení byl použit jen výsek vysílání, na což upozornila i ředitelka výzkumu ČT. Petr Mrzena poznamenal, že ČT je připravena přijmout kritická hodnocení a s pokorou je vždy přijímá, ale očekává na druhou stranu věcnost a preciznost zpracování takových analýz. Radní Ivana Levá sdílí menšinový názor na to, zda se vůběc americká noc měla vysílat. Mrzena uvedl, že ČT musí plnit zpravodajskou povinnost, podle něj by byl opak tragickou chybou.