logo Facebook
i slova jsou činy

Odvolávání televizní rady

28. února 2018 00:33 / autor: Jan Mrzena

Jaromír Soukup v Týdnu s prezidentem otevřel téma odvolání generálního ředitele České televize. Prezident Miloš Zeman dlouhodobě kritizuje práci jejích redaktorů a tentokrát vyjádřil nespokojenost i s vedením. Načrtl scénář, jak by zásadní změny v České televizi mohly proběhnout. Pokud sněmovna dvakrát neschválí výroční zprávu o hospodaření, může odvolat radu a zvolit novou. Rada má v kompetenci odvolávat a volit generálního ředitele. Miloš Zeman připomněl, že při volbě nového generálního ředitele by došlo k větším personálním změnám. „Já bych si samozřejmě tyto změny velice přál. I když je jako prezident nemohu vůbec ovlivnit. To mohou ovlivnit pouze poslanci. Tak uvidíme, jestli to udělají.“

Silná slova. Souznění majitele menší soukromé televize s prezidentem republiky směrem k veřejnoprávní televizi působí i v naší demokracii absurdně. Absurdní dramatice oba pánové patrně neholdují – takže ve vzduchu zůstává otázka, proč vlastně silná slova vypustili. Zatímco postoj Miloše Zemana k České televizi je dlouhodobě známý, motivy Jaromíra Soukupa nechci domýšlet. Jak by takové změny proběhly podle zákona a jak dlouho by trvaly? S využitím běžných termínů sněmovny, procedury odvolávání a volby nového generálního ředitele, ale i zkušeností z televizní krize z přelomu let 2000/01, je možné načrtnout celkem plastický obraz.

Teď je únor 2018. A vše může v nejrychlejší variantě vypadat asi takto. Starší výroční zprávy projedná volební výboru v březnu, jejich schvalování přijde na plénum v dubnu. Vlastní hlasování může proběhnout velmi rychle. Pokud dvakrát po sobě poslanci neschválí výroční zprávu, je rada odvolána. V té chvíli nemají koncesionáři svůj kontrolní orgán na sedmi miliardovou Českou televizí. Předseda sněmovny zveřejní výzvu ještě tentýž měsíc a podle zákona mohou organizace a sdružení nominovat kandidáty do 15 dnů. A jsme v květnu. Volební výbor posoudí nominace. Některé vyřadí, další kandidáty přizve k veřejnému slyšení. To zorganizuje v červnu a vzhledem k velkému počtu kandidátů, veřejné slyšení potrvá několik dní. Po maratónu vybere výbor čtyřicet pět jmen pro vlastní volbu. Ta proběhne na následující schůzi. Jsme v červenci. Při hladkém průběhu je tedy nová rada zvolena po třech měsících od odvolání rady staré. Reálnější je ovšem až termín po parlamentních prázdninách.

Nových patnáct „nezávislých“ radních se sejde do měsíce po zvolení. Rada musí sama sebe ustavit (navolit předsednictvo, schválit procedury, zvážit program na nejbližší období atp.). Odvolá dozorčí komisi a zvolí si novou. Musí se také detailně podívat na zákon, podle kterého se má vážně zaobírat odvoláním generálního ředitele, jak v únoru navrhli Jaromír Soukup a Miloš Zeman. Jenže to už jsme v říjnu. Problematika České televize je pro nové radní natolik složitá, že trvá nejméně půl roku, než pochopí, kde se vlastně ocitli. A tlaky jsou na ně dramatické. Vždyť mají najednou ve svých rukách osud veřejné služby! I kdyby šli tvrdě za cílem, kvůli kterému byli zvoleni, musí se popasovat se zákonem. Odvolat generálního ředitele může rada je podle zákonem uvedených důvodů:


  • Neplní – li Česká televize úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů nebo nenaplňuje – li svými programy zásady Kodexu a jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost radou v posledních dvanácti měsících písemně upozorněn

  • Poruší – li generální ředitel své povinnosti uložené zákonem nebo statutem a jestliže byl na takové porušení radou v posledních dvanácti měsících radou písemně upozorněn

  • Přestane – li generální ředitel splňovat předpoklady pro výkon funkce (vedle trestního stíhání nesmí být prezidentem, poslancem, senátorem, členem vlády, soudcem, nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, hnutích nebo občanských sdruženích a nesmí ani podnikat v oblasti hromadných sdělovacích prostředků a zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem funkce)

  • Nevykonává – li generální ředitel po dobu šesti měsíců svou funkci.


Tady nastává nejsložitější čas pro nové radní. Ačkoliv chodu televize příliš nerozumí, hledají cesty, proč konkrétně generálního ředitele odvolat. Obrací se proto o právní pomoc všude, kde jen jim může být poskytnuta. A čas plyne. Pro odvolání musí hlasovat alespoň deset členů. Dejme tomu, že se nakonec hlasy najdou a rada „svůj úkol“ splní. Ale to už jsme v prosinci. Sedmi miliardová Česká televize sice má kontrolní orgán, ale rada řeší své problémy a kontrolou televize se nezabývá. Televizi řídí provizorní vedení.

Po odvolání rada vypíše výběrové řízení na nového generální ředitele. Kandidáti se budou hlásit do konce ledna. Selekce přihlášených nebude jednoduchá, zájem o post generálního ředitele České televize je obrovský, počet přihlášených atakuje šest desítek. Rada některé přihlášky vyřadí a postupně vybere finalisty, které si pozve na veřejné slyšení. Z nich pak zvolí nového generálního ředitele. To vše potrvá alespoň půldruhého měsíce, spíše déle, protože atmosféra volby bude plná odvolání, dopisů do Poslanecké sněmovny, ale i podání k soudu. Generální ředitel od provizorního vedení přebírá televizi v dubnu nebo květnu 2019. Poté přichází etapa odvolávání a jmenování celého managementu. Připravený ředitel proces zvládne do léta. Nové vedení se snaží rychle převzít otěže, aby se alespoň trochu podílelo na sestavování rozpočtu a vysílání (i výrobě) pro rok 2020. Moc se to nedaří, takže za ten rok sklidí kritiku, protože mix starého a nového je neřešitelný. Rada se mezitím z jedné třetiny obměnění a začíná se nesměle věnovat i kontrole televize. V roce 2021 se pomalu začnou vzedmuté vlny uklidňovat. Ale to už je zvolena nová Poslanecká sněmovna a blíží se další obměna rady.

Zdá se Vám ta cesta trnitá, pracná a s nejistými výsledky? Dlouhá cesta, která destabilizuje mediální prostor i politickou scénu? A to jsem popis nekomplikoval reakcemi veřejného prostoru (nejen českého). Nepodceňuji Miloše Zemana. Určitě si ty souvislosti uvědomuje. Své zkušenosti má, koneckonců byl předsedou vlády v době televizní krize. Jeho volání po změnách proto spíše vypadá jako přímý tlak na současnou radu, která by mu jeho přání vyměnit generálního ředitele splnila daleko rychleji. To by ovšem musel u rady v současném složení nastat obrat o sto osmdesát stupňů. A generální ředitel? Ten už nyní může být považován za oběť politické zvůle. Moderátorské umění Jaromíra Soukupa a vyřčené přání Miloše Zemana tak v podstatě upevňuje pozici Petra Dvořáka.