logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Česká televize porušila zákon odvysíláním ruských dokumentů o Berijovi

12. ledna 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Česká televize odvysílala na ČT2 v české premiéře ruský dokumentární cyklus z roku 2016 Zapomenutí vůdci. Ve dvou dílech se cyklus věnoval Lavrentiji Berijovi. Vytvořit ucelený a plastický obraz jedné z nejkontroverznějších osobností éry stalinského Sovětského svazu není jednoduché. Už proto, že Berija byl mimo jiné šéfem komunistické rozvědky a stál v čele vývoje sovětských jaderných zbraní. Po Stalinově smrti byl popraven, ale dodnes není jasné jak a kdy. Není známo ani kde je pohřben. Dokumenty byly vysílány 10. a 17. prosince. Ještě v prosinci dostala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání podání, se kterým se na svém prvním letošním zasedání seznámila. A hned rozhodla – Česká televize odvysíláním zmíněných dvou dílů ruského cyklu porušila zákon.

„Oba pořady, které je možné považovat za souvislé dílo, vyzdvihuje Berijovi „manažerské“ úspěchy i charakter, ve světle čehož dochází k bagatelizaci zejména jeho účasti na zatýkání, popravách a stranických čistkách během tzv. Velkého teroru nebo jeho role iniciátora deportací kavkazských národů. Berijův podíl na represích je též prezentován jako něco, čemu se nemohl ve své funkci vyhnout, nicméně tak činil s přemáháním. Tím de facto dochází k omlouvání Berijových činů, které lze z historického hlediska považovat za kruté jednání a na jejichž základě byla zamítnuta jeho rehabilitace,“ uvedla rada v odůvodnění svého rozhodnutí. Upozornění na porušení zákona je rozhodnutí, které neukládá pokutu, ale není možné se proti němu ani odvolat. Rada si v tomto případě ani nevyžádala vyjádření vysilatele.

Rada na svém 1. zasedání projednala celkem 26 bodů programu. Vyhodnotila 46 stížností diváků a posluchačů, vydala čtyři upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení jednoho správního řízení. Udělila licenci společnosti Radio Kroměříž s.r.o. k provozování terestrického rozhlasového vysílání v Uherském Hradišti a zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem jich k dnešnímu dni eviduje 127).

Příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude 23. a 24. ledna.