logo Facebook
i slova jsou činy

Rada se ve chvíli vrcholící prezidentské kampaně bude zabývat zprávou o předvolebním a volebním vysílání Česká televize v minulém roce

10. ledna 2018 06:00 / autor: Jan Mrzena

Poprvé v letošním roce zasedne dnes odpoledne Rada České televize. Program tentokrát nevěstí žádné dlouhé jednání. Radní očekávají více informací k ustavování nového orgánu České televize - Divácké rady. Nápad zřídit nový poradní orgán kopíruje uvažování o změně volby Rady ČT v souvislosti se snahou o její odpolitizování. Orgán však bude mít až šedesát členů, osobností z významných českých institucí, sdružení a spolků. Důvod ustavení vychází z kandidátského projektu Petra Dvořáka pro jeho druhý mandát. Role Divácké rady byla (snad prozatím) specifikována pouze velmi obecně. Ovšem spektrum potenciálních poradců je široké – kardinálem Dominikem Dukou počínaje, přes ředitele Transparency International Davida Ondráčka, předsedkyni soudcovské unie Danielu Zemanovou, až po ředitele Národního divadla v Praze Jana Buriana.

Rada se bude zabývat Výroční zprávou o činnosti televize v minulém roce, kterou musí do konce března předložit nové Poslanecké sněmovně. Zásadním bodem bude projednání Zprávy o předvolebním a volebním vysílání ČT před volbami do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017. Jde o vlastní pohled televize na své vysílání. Škoda, že radní bývají při diskusi nad podobnými tématy defenzivní, a nemají k dispozici vlastní analýzy rady. Trocha inspirace od rozhlasové rady by v tomto případě nebyla od věci.