logo Facebook
i slova jsou činy

Rada upozornila Českou televizi na porušení zákona

10. listopadu 2017 09:56 / autor: Jan Mrzena

Otázky Václava Moravce patří dlouhá léta mezi nejuznávanější a nejsledovanější diskusní pořady v České republice. Účast v nich je pro odborníky prestižní záležitostí, pro politiky životní nutností. Bedlivě všichni sledují, jestli v Otázkách někdo někomu nenadržuje a jestli tam mohou zaznít všechny relevantní názory. Nikoho asi nepřekvapí, že Otázky řeší často i Rada pro rozhlasové televizní vysílání.

Na zasedání tento týden se rada seznámila se stížností na druhou část Otázek Václava Moravce vysílanou 22.října po třinácté hodině na programu ČT24. Stížnost poukázala na složení hostů k tématu o problematice přijetí eura v České republice. Rada dala stěžovateli za pravdu a upozornila Českou televizi na porušení zákona. Sankci zdůvodnila takto (zdroj tisková zpráva RRTV): „Jako hosté byli pozvání odborníci Tomáš Sedláček a Jan Švejnar, oba dlouhodobě propagující přijetí eura, tedy dva hosté, kteří na danou problematiku sdílejí totožný názor, pro jehož prosazování dostali v rámci pořadu značný prostor. Naopak nebyl pozván žádný respondent, který by zastupoval významnou, v odborné i laické veřejnosti i v politické sféře existující názorovou protistranu, čímž došlo k jednostranné prezentaci závažného tématu. Tím došlo k porušení ustanovení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., které stanovuje provozovateli povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti.“

Rada na svém 19. zasedání projednala celkem 60 bodů programu. Vyhodnotila 42 stížností diváků a posluchačů, vydala pět upozornění na porušení zákona, rozhodla o zahájení dvou správních řízení.  Zaevidovala jednoho nového poskytovatele audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání (celkem tak aktuálně eviduje 140 zapsaných poskytovatelů těchto služeb).

Příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude 21. a 22. listopadu 2017.