logo Facebook
i slova jsou činy

Miroslav Pýcha: Svízelnou situaci ustojíme – co tě nezabije, to tě posílí

29. března 2020 07:00 / autor: Jan Mrzena

Rádio HEY a COLOR Music Radio patří do stáje Miroslava Pýchy, který patří mezi posledních několik tzv. nezávislých provozovatelů rádií, které nepatří do žádné velké mediální skupiny a mají svůj svébytný samostatný program a žijí si tak svůj samostatný život.

Jak se žije nezávislým rádiím v době koronaviru?

Mimořádná situace spolu s mimořádnými opatřeními se pochopitelně dotýká bezprostředně i obou našich rádií. Nejen to, že se nám nové reklamní kampaně odkládají, ale i již domluvené kampaně se ruší (zejména pozvánky na koncerty a festivaly apod., které se ruší). Ale složitější je v této době vlastně vše, co je spojené s provozem rádia. S úsměvem (trochu trpkým) sleduji, jak někteří podnikatelé naříkají a požadují od státu satisfakci, anebo rovnou nějaké odškodnění. Možná je to ve stylu, kdo nejvíc křičí, nejvíce si vyjedná. Já osobně si ale vůbec nedovedu představit, jak by měl stát tak obrovské finance vyplácet a kde by na to měl vzít. Nakonec bychom to stejně zaplatili my všichni. A tak vznikají různé výzvy hospodských, umělců a další skupin, jako kdyby nebyli postiženi v podstatě úplně všichni. Byl bych rád, aby si lidé uvědomili, že ta situace je opravdu mimořádná a že jsme v problému úplně všichni, nikoli jen někteří. Apropó, nejvíc mě překvapuje, že ti nejvíce ukřičení podnikatelé nemají vytvořenou vůbec žádnou rezervu a již po několika dnech krachují, zvláštní.

Upravovali jste v této době vysílání?

V našem rádiu se snažíme lidem nabízet spíše dobrou náladu, a jak se někde vyjádřil i známý primář Karel Nešpor: Když jste doma v karanténě, nejlepším lékem na to, abyste zůstali v duševní pohodě, není nepřetržité sledování vývoje dramatických událostí v TV, ale naopak nějaký relax - např. poslech hudby. No a my k tomu dodáváme, že ideálně hudby servírované na rádiu HEY! Popřípadě na radiu COLOR. No a informace o vývoji situace pochopitelně sledujeme, ale v rozumné míře...

Jak jste vyřešili u Vás v rádiu omezení kontaktů mezi osobami? Rádio je kontaktní medium ze svého principu a bez moderátorů a ostatních lidí se provoz neobejde?

Obě naše rádia již před delším časem (koncem roku 2011) přišla jako úplně první v ČR s doposud jedinečnou myšlenou - a to provoz vysílání z více regionálních studií. Zvolili jsme variantu a způsob vysílání koncepčně zcela odlišný než jaký zvolili "velké mediální domy“. Bývalá regionální rádia postupně zanikla, resp. dále zanikají a jejich program se unifikuje a centralizuje, a to zejména do Prahy, jako by Praha byla pupkem světa. Na původním bývalém regionálním rádiu si pak třeba posluchač na Moravě poslechne zprávy o počasí, v provedení v typické pražštině a dozví se například, jaké počasí bude v Praze. My jsme postupně svá studia naopak rozšiřovali do jednotlivých regionů, kde vysíláme. Přesně v den vyhlášení krizového stavu jsme zprovoznili naše nejnovější studio, a to ve středních Čechách. Vysílá tam náš moderátor, který doposud dojížděl do studia do Prahy. Takže komunikace probíhá aktuálně přes telefony, internet, ale hlavně přes éter. Někteří technicky zdatnější moderátoři si svoje studio odvezli třeba i na chalupu, a jelikož sami mají teď více času, tak dávají i větší prostor svého času i pro naše posluchače.

Naše společnost je rozdělená, v posledních letech se propast pořád zvětšovala. Může to doba plná koronaviru změnit?

Bylo by skvělé, kdyby ti co teď nejvíc pokřikují a kritizují v podstatě úplně vše (zaplať pán Bůh, jsou myslím tito lidé v menšině), se zamysleli sami nad sebou i nad stávající situací. A kdyby zkusili začít třeba sami u sebe a začali dělat něco pozitivního, aby využili i takto najednou získaného času například k vytvoření nového konceptu nebo zlepšení svého podnikání do budoucnosti, a podobně. Když si na facebooku  čtu někdy až absurdní, někdy až úplně nenávistné komentáře, tak bych si opravdu přál, aby si tito lidé uvědomili, že v problematické situaci jsme nyní bez rozdílu úplně všichni. Někteří více vykřikují, někteří kritizují do absurdnosti úplně vše, někteří požadují, že budou chtít kompenzace a náhrady za ztráty po státu a podobně. Atmosféra mezi lidmi se tím nezlepší, ale ani nemá takový přístup nespokojených kritiků žádný smysluplný výstup. Kdyby všichni chtěli náhrady, kde na to asi stát vezme? A kdo to zaplatí? Přece zase my všichni...

Co pozitivního byste na závěr vzkázal nejen posluchačům Rádia HEY a COLOR Music Radia?

Za naše rádia bych chtěl hlavně říci, že budeme rádi, když nás naši posluchači podpoří, alespoň poslechem nebo i reakcemi na naše vysílání. Věřím, že tuto svízelnou situaci ustojíme a že v příštím „lepším“ období se nám bude dařit lépe než nyní, neboť jak se říká – co tě nezabije, to tě posílí!