logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Nova porušila zákon

14. února 2020 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na třetí letošní schůzi projednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání 31 bodů programu. Vyhodnotila 27 stížností diváků a posluchačů, vydala 3 upozornění na porušení zákona a rozhodla o zahájení 1 řízení o přestupku. Tentokrát neudělila žádnou pokutu, ovšem konstatovala, že přestupek spáchala společnost BellaSalute, protože zadala reklamu na produkt IVYBEARS VLASOVÉ VITAMÍNY PRO ŽENY, avšak reklama neobsahovala sdělení, které požaduje zákon - „doplněk stravy“. „Rada od uložení správního trestu upustila, neboť vzhledem k okolnostem spáchání přestupku lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před správním orgánem postačí k jeho nápravě,“ uvedla RRTV v tiskové zprávě.

Zákon podle rady porušila TV Nova při vysílání hlavní zpravodajské relace Televizní noviny 19. ledna 2020. Nejprve televize odvysílala reportáže „Mladý násilník má zákaz vstupu do obchodního centra“ a „Dětské násilí, nový fenomén sociálních sítí“ v nichž upozorňovala na rostoucí počet případů násilí mezi dětmi. V těchto reportážích byly záběry příkladů násilí rozmazané a reportéři zdůrazňovali, že se jedná o nevhodné chování. O patnáct minut později Nova informovala o vítězství zápasníka UFC Conora McGregora v reportáži „Král UFC je zpátky! McGregor soupeře zničil za 40 vteřin!“. Podle rady je zde násilí adorováno a v záběrech jsou otevřeně zobrazené hrubé rány včetně ran pěstí do hlavy způsobujících krvácení. „Zápasník je diváky i reportéry pro své schopnosti skolit protivníka obdivován, násilné chování je prezentováno jako snadný způsob, jak si zajistit peníze i postavení, což je v hrubém rozporu s vyzněním reportáží o násilném chování mezi dětmi. Ačkoli je agresivní chování zápasníků prezentováno v rámci realisticky vypadajícího sportu, pro dětského diváka se rozdíly mezi takto zobrazovaným sportem (v reportáži je například vidět, že rozhodčí musí zápasníka, který agresivně vytrvale bije ležícího protivníka do hlavy, doslova odtáhnout) a realitou mohou stírat, a naopak mohou vybízet k nápodobě takového chování, které je společností obdivováno. Takto prezentované násilné chování, obzvlášť pak ve spojení s reportážemi snažícími se upozornit na rostoucí agresivitu u dětí, mělo u dětských diváků potenciál snižovat citlivost k projevům násilí. Pořad tak mohl ohrozit zejména psychický vývoj dětí a mladistvých,“ zdůvodnila rada napomenutí.

Příští zasedání Rady pro rozhlasové a televizní vysílání bude 25. a 26. února.