logo Facebook
i slova jsou činy

Jak chrání Česká televize autorská práva námětů

15. května 2017 12:20 / autor: Jan Mrzena

Česká televize je největším producentem původní tvorby u nás. Ukládá jí to zákon. Financování původní tvorby je nákladné, ale televizní poplatky jsou stabilním zdrojem. V kodexu je deklarováno: „Česká televize považuje tvůrce programu, ať již jsou jejími zaměstnanci či externími spolupracovníky, za rozhodující předpoklad úspěšného naplňování veřejné služby. Je si zejména vědoma závazku v oblasti původní tvorby. Proto všestranně vytváří dobré tvůrčí zázemí a podmínky pro svobodnou konkurenci nápadů a jejich realizací založenou na rovné příležitosti, kterou musí předurčovat předem daná jasná a spravedlivá pravidla spolupráce s Českou televizí.“

Námětů od tvůrců dostává televize dost. Pro jejich posouzení má vytvořený mnohovrstevný sofistikovaný systém. V prosinci minulého roku zveřejnila na svém webu Programovou poptávku. Je členěna podle žánru i podle vysílacího okruhu. Její ambicí je nasměrovat autory ke svým záměrům. Co se však děje s námětem, když jej autor podá do České televize? Námět řeší kreativní producent, dramaturg, program, výroba, ekonomika…Je posuzován na pitchingu na programové radě. A mezitím se vyvíjí jeho forma i obsah. S námětem přichází do styku mnoho lidí. Věčným problémem tak zůstává ochrana práv autora, který námět podal.

Panelovou diskusi na téma „Vývoj a ochrana audiovizuálních projektů v ČT a jinde“ organizuje příští úterý Filmový a televizní svaz. O práci televize s autory a jejich díly bude diskutovat ředitel vývoje pořadů a programových formátů Jan Maxa. Čtvrtletník FITES bude řešit i pravidla poutě autorského díla skrz televizi a jejich dodržování, řeč přijde i na hodnocení pořadů.