logo Facebook
i slova jsou činy

Rada připravuje Výroční zprávu o hospodaření České televize s předstihem

11. května 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Na včerejším jednání Rady České televize chyběl generální ředitel Petr Dvořák, který se aktuálně účastní zasedání Výkonného výboru EBU v Bruselu. Jeho pravidelné informace proto prezentoval ředitel komunikace a vnějších vztahů Vít Kolář. Mimo jiné informoval o podpisu memoranda České televize a České filharmonie o společném provozování Digitální koncertní síně, obě organizace zároveň propojí své hudební archivy. Česká televize patří k podporovatelům projektu výstavby nových varhan pro Katedrálu svatého Víta. V minulém týdnu proběhla na Univerzitě Karlově přednáška na téma „Volební zpravodajství“. Za Českou televizi promluvili Václav Moravec, Michal Kubal a Renata Týmová (vedoucí výzkumu a analýz). Tento týden se přednáška uskutečnila na univerzitě v Ústí nad Labem a příští týden bude v Brně.

Rada se věnovala zejména analýze kanálu ČT1. „Nikdy jsem nechápal program ČT1 jako něco, co je odtržené od televize, byť je mu věnovaná tak velká pozornost. Vždycky jej vidím v komplexu všech programů,“ uvedl místopředseda Jiří Závozda. Ředitel programu Milan Fridrich vyzdvihl zejména Vánoční program České televize a jeho sledovanost. Radní diskutovali také o vysílání hlavní zpravodajské relace paralelně se zpravodajskou ČT24. „ČT1 je plnoformátovou stanicí. Očekává se, že obsahuje různé formy, které nacházejí uplatnění v rámci konkrétních tematických kanálů,“ vysvětil Milan Fridrich. Pro zachování Událostí na ČT1 mluví podle něj také sledovanost. Události na ČT1 sleduje večer 90 % všech diváků Událostí, zbývajících 10 % je sleduje na ČT24. „Je to vidět i v hodnocení kvalitativních parametrů. Divák, který se dívá na ČT1, je jiný, než divák, který se dívá na ČT24,“ dodal.

Rada schválila harmonogram přípravy Výroční zprávy o hospodaření České televize v roce 2016. Předpokládá její konečné schválení 28. června. Koordinací přípravy byly pověřeni místopředsedové Richard Hindls, Jaroslav Dědič a radní Luboš Beniak. Příští zasedání Rady České televize se uskuteční 31. května v Televizním studiu v Brně.