logo Facebook
i slova jsou činy

Na digitalizace fotoarchivu ČTK je na MK připraveno 15 milionů

12. ledna 2020 05:00 / autor: Jan Mrzena

Také Česká tisková kancelář má rozpočet na rok 2020, rada ho schválila na prosincovém zasedání. Ekonomický ředitel Vladislav Slabý sestavil rozpočet jako stabilní, ziskový. Počítá s nárůstem mezd při zachování stávajících benefitů pro zaměstnance. Vzhledem k tomu, že v letošním roce se nenaplnila očekávání, plánuje agentura na příští rok nižší příjmy z nájemného. Rada ČTK, na rozdíl od rozhlasové a televizní rady, nemá povinnost projednané materiály zveřejňovat, a proto konkrétní čísla schváleného rozpočtu nejsou k dispozici. Hospodaření ČTK je dlouhodobě stabilní a pracuje s náklady a výnosy přes 250 milionů Kč. Například v roce 2018, podle výroční zprávy, měla agentura výnosy 256,8 milionů Kč (meziroční nárůst o 10 milionů) a náklady 252,5 milionu Kč.

Na prosincové schůzi diskutovali radní také o nutnosti aktualizovat svůj Jednací řád. Angelika Bazalová (nominovaná Piráty) navrhla doplnění o ustanovení, které definuje povinnost členů rady informovat kolegy o jakékoli osobní zainteresovanosti v souvislosti se stížnostmi, kterými se rada zabývá. Při jednání by také radní, podle jejího návrhu, měli upozornit ostatní členy na svou možnou podjatost při hlasování. Problémy s podjatostí mohou skutečně nastat, například předseda David Soukup (nominovaný ANO) je členem zastupitelstva Městské části Praha 3 zvoleným za ANO, kde pracuje také ve výboru pro dotační politiku a je členem redakční rady Radničních novin.

Po dvou letech hledání peněz mimo běžný rozpočet ČTK, tedy ze státního rozpočtu, by se měla rozběhnout rychlejší digitalizace rozsáhlého fotoarchivu. Prostřednictví Národní knihovny by ji mělo financovat ministerstvo kultury, kde je na tento účel v roce 2020 alokováno 15 milionů Kč.

První letošní jednání Rady České tiskové kanceláře se uskuteční 20. ledna.