logo Facebook
i slova jsou činy

Česká televize měla v roce 2016 share téměř 31%

14. dubna 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Rada předložila Poslanecké sněmovně Výroční zprávu o činnosti České televize v roce 2016. Zpráva je rozsáhlá, některé pasáže jsou zajímavé pro celý mediální prostor. V úvodním slovu generální ředitel Petr Dvořák mj. uvedl, „Rok 2016 byl významným i z hlediska budoucího fungování České televize. Po měsících práce a detailních jednáních totiž schválila Rada ČT realisticky sestavené Dlouhodobé plány programového, technického, personálního a ekonomického rozvoje na léta 2017 až 2021. Plány nepočítají s žádnými dodatečnými zdroji financování a jejich hlavním cílem je zabezpečit přechod na nový vysílací standard terestrického vysílání DVB-T2/HEVC. Součástí plánů je i nutná rekonstrukce infrastruktury a výrobních kapacit Kavčích hor, které byly stavěny v 60. a 70. letech minulého století a z hlediska technologií již nedostačují dnešním běžným produkčním nárokům.“

Česká televize je celoplošný vysilatel. Provozuje plnoformátové programy ČT1, ČT2 a čtyři tematické kanály – zpravodajský, sportovní, dětský a kulturní. Televize jako celek dosáhla ve skupině 15+ v roce 2016 podílu na sledovanosti 30,96 %. Meziročně rostly kanály ČT1, ČT2, ČT :D, ČT art a ČT sport. Podobné výsledky byly zaznamenány i v cílové skupině 4+. Stabilní, ale v meziročním srovnání rostoucí, je i podíl na sledovanosti v hlavním vysílacím čase (mezi 19 – 22hod). Průměrný share všech kanálů byl v PT u dospělé populace 30,48 %.  Sledovanost České televize v PT tak byla v roce 2016 nejlepší od roku 2008.

Výkon ČT1 v hlavním čase dosáhl share 19,39 % navzdory masivním investicím hlavních komerčních televizí do vlastní tvorby. Česká televize potvrdila výsadní postavení vysílání pro dětského diváka. Z věkové skupiny 4 až 12 let upoutala mezi 6. a 20. hodinou pořady na kanálu ČT :D 27,48  %. Podíl na sledovanosti za celou televizi byl v této skupině mezi 6. a 20. hodinou 39,06 %. Déčko v porovnání s veřejnoprávními dětskými kanály v Evropě vykazuje jednu z nejvyšších sledovaností. Podobně si vedou i kanály ČT24 a ČT sport.