logo Facebook
i slova jsou činy

Nejasná zpráva o konci zpráv?

09. června 2019 13:00 / autor: Pavel Foltán

Mediálně exponovaná (a podle některých názorů mediálně přeexponovaná) politická opozice si opakovaně stěžuje, že ve sněmovních agendách čeká na schválení řada tzv. „výročních zpráv“ médií veřejné služby – tedy zpráv o činnosti a o hospodaření České televize, i Českého rozhlasu, a to za několik let zpětně, včetně těch aktuálních (čili z loňského roku). Objektivně po pravdě nutno připomenout, že ty ze zmíněných zpráv, co nebyly schváleny během předchozího 7. volebního období (do roku 2017 včetně už v následném tj. nyní běžícím 8. volebním období) už znovu schvalovány být nemusely. Prostě by zůstaly neprojednány bez dalšího nebezpečí pro tzv. „malé rady“, které tyto zprávy do Poslanecké sněmovny předkládají. Jenomže právě tyto malé rady si na začátku tohoto volebního období opětovné projednávání těch svých starých výročních zpráv výslovně vyžádaly a trvaly na tom – a nota bene i přes to, že někteří koaliční poslanci (včetně předsedy volebního výboru) je upozorňovali právě na onu skutečnost, že ty „staré“ výroční zprávy by se normálně už neprojednávaly, a že to výboru i plénu Sněmovny zbytečně přidělá práci. Avšak nebyli oslyšeni.  

Pak je tu i další vliv těch průtahů, (vzniklých v důsledku shora uvedených důvodů), které od té doby opozice kritizuje. A tento vliv spočívá i v opozici samé. Respektive i v jejím přístupu a postupu. A jakoby to tu někomu možná mohlo i tak trochu připadat jako citace čehosi z rozměru fikce divadelní postavy onoho italského publicisty, který „přirovnal Cimrmana k sopce, která svou činností zasypala sama sebe.“ Zmíněný vliv má nad společným jmenovatelem několik čitatelů, jako například různé mimořádné schůze, které se ve světlech ramp TV kamer zpravidla co nejvíc protáhnou. A to stojí čas. Dále jsou tu i časové dimenze projednávání stovek pozměňovacích návrhů – pro příklad právě teď legislativním procesem Sněmovny prošla jedna novela (k jednomu zákonu), ke které jich bylo tzv. načteno na 800 (slovy osm set), z čehož 700 prý sjelo z výrobní linky jedné poslanecké dílny. A všechna ta rekordní kvanta těch řečených „pozměňováků“ se musí projednat a odhlasovat. A to chce další čas. Přičemž se už proslýchal očekávaný postup dalšího projednání této novely, protože zanedlouho se ta novela pravděpodobně Sněmovně vrátí zpět ze Senátu, takže Sněmovna se tím pak znovu bude muset zabývat (v bloku „zákony vrácené Senátem“) na své nejbližší schůzi, která tomu vrácení bude následovat. A to zabere další čas z toho, který má tato Sněmovna k dispozici ve svém 8. volebním období.

Stručně řečeno, taková je realita. Běžný občan, volič a daňový poplatník tyhle věci asi neví. Nikdo mu je neřekne. Tedy, zatím nikdo o takové osvětě např. v médiích nemluvil (např. coby o prospěšné věci ke zvyšování právního vědomí veřejnosti – dříve známého pod pojmem „veřejné mínění“). Že by snad cosi jako „předsudečná“ nemedializovatelnost? Těžko říct. Občan, tzv. koncesionář (přesně řečeno plátce TV poplatku) a divák v jedné osobě však z médií opakovaně ví, že prý koalice odkládá schválení těch starých výročních zpráv, a to prý účelově, aby měla na ta média ty své politické páky. A jako by kdosi mohl chtít ocitovat: „To jsou paradoxy, viďte, Vaňku?

JUDr. Pavel Foltán - mediální analytik a mediální právník