logo Facebook
i slova jsou činy

Jaroslav Dědič: Nemáme předepisovat generálnímu řediteli, jakým způsobem si má vybírat své podřízené

13. května 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada České televize jmenovala 24. dubna na návrh generálního ředitele staronovým ředitelem Televizního studia v Ostravě Tomáše Šiřinu. Tři radní však pro něj nehlasovali, za pozornost stojí především nesouhlas radního René Kühna, který v Ostravě žije a podniká. Na schůzi měl delší vystoupení, v němž se složitě vyrovnával s tím že radní do procesu jmenování a výběru ředitele nemůže zasahovat a její pozice je formální. Snažil se i popsat své pocity z působení Tomáše Šiřiny ve funkci.

Místopředseda René Kühn mimo jiné řekl: „Musím připomenout, že jsem před šesti lety podpořil návrh generálního ředitele na jmenování Tomáše Šiřiny do pozice ředitele ostravského studia. Jeden z hlavních argumentů bylo jeho prokazatelné působení ve vedoucích manažerských pozicích v mediálním prostředí. Bylo to v té situaci docela pochopitelné a logické řešení.“ Místopředseda uvedl, že rada vždy hlasovala o návrhu generálního ředitele na jmenování konkrétních osob a připustil, že je bytostným právem generálního ředitele, koho radě navrhne. „Obecně se má za to, že je ten návrh v kompetenci generálního ředitele a rada hlasováním se k tomu jenom vyjádří,“ pokračoval René Kühn. „Na druhou stranu, jak dobře víme, před několika lety vyhlásil generální ředitel Petr Dvořák výběrové řízení na ředitele Televizního studia Brno. V mých očích to byla dobrá cesta zavedení jakéhosi nepsaného pravidla, aby institut výběrového řízení byl v těchto situacích používán, a to i při obhajování mandátu (předpokládal jsem, že se ho obhajující ředitel zúčastní). Zdůrazňuji, je to můj osobní názor a jde o úvahu na téma procesní.“

„Dnes se pozice médií v regionálním prostředí výrazně změnila. Je mnohem obtížnější, než tomu bylo před léty,“ zdůraznil René Kühn. „Na osobnosti, které řídí studia veřejnoprávní televize, by měly být kladeny větší nároky. Význam regionálních studií pro celé mediální prostředí v regionech je zásadní. Tyto osobnosti by měly oplývat jakýmsi přirozeným respektem v mediální branži obecně, měly by být přirozenými manažery. Měl jsem možnost sledovat šest let působení ředitele studia v Ostravě a nejsem úplně ztotožněn, že by měl přívlastky, které jsem uvedl. Spíše bych to nazval jako festival průměrnosti. Zdůrazňuji – je to můj osobní názor. Je to podle mě dost podstatná věc, tak, i když rada schvaluje spíše formálně, využil jsem možnost se k tomu vyjádřit. Osobně pro ten návrh hlasovat nebudu.“

„Při nástupu ředitele Televizního studia Brno Jana Součka, kdy nastupoval nově, kdy z pozice ředitele odcházel i po vzájemné dohodě Karel Burian, tak bylo vyhlášeno výběrové řízení. Na jeho základě byl jmenován Jan Souček do svého prvního funkčního období,“ reagoval generální ředitel Petr Dvořák a dodal, „chtěl bych připomenout, že on už je ve svém druhém funkčním období a v rámci nástupu do toho druhého to proběhlo podobně, jako teď. To znamená, že jsem radě navrhl, aby pokračoval ve svém mandátu, aniž bych na tu pozici dělal výběrové řízení. Stejný způsob jsem zvolil teď, při pokračování mandátu Tomáše Šiřiny.“

Místopředseda Jaroslav Dědič se pak kolegovi Kühnovi snažil vysvětlit limity práce rady: „Pozice rady je taková, že má hodnotit generálního ředitele, ale nemá mu předpisovat, jakým způsobem si má vybírat své podřízené.“

Diskuse na poslední schůzi rady dokumentuje různé výklady poměrně jasných paragrafů zákona. I stereotyp, ve kterém se současná televizní rada nachází. Rada v jiném složení před léty usnesením přímo tehdejšímu generálnímu řediteli uložila, které konkrétní pozice má vybírat na základě výběrového řízení. Pravda, onen generální výběrová řízení dělal, i když většinou jmenoval osobnost, kterou si sám vybral. I tak to usnesení mělo zásadní smysl – generální ředitel musel své rozhodnutí daleko lépe obhájit, víc se musel zabývat důvody, proč nechce některé srovnatelné manažery. A hlavně – pozice takto jmenovaného ředitele byla stabilní. A nešlo jen o ředitele televizních studií...