logo Facebook
i slova jsou činy

Unie vydavatelů: Evropský parlament schválil směrnici o autorském právu na jednotném digitálním trhu

27. března 2019 08:25 / autor: Monitor

Včera došlo k významné události, která má historický význam pro další vývoj vydavatelského trhu v zemích Evropské unie. Evropský parlament schválil výraznou většinou 348  proti 274 hlasům svých členů návrh evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Stalo se tak i přes silnou kampaň odpůrců této legislativní normy.

Směrnice vytváří podmínky k tomu, aby vydavatelé mohli chránit jimi vytvořený obsah na digitálním trhu a jednat s těmi, kdo jej dále komerčně využívají o podmínkách poskytnutí finančních kompenzací za toto používání. Tím se otevírá cesta k tomu, aby vydavatelé stejně jako další tvůrci obsahu získávali z komerčního využívání svého obsahu třetími stranami další finanční prostředky využitelné pro financování tvorby kvalitního obsahu. To má nesmírný význam pro další budoucnost nezávislého, kvalitního a profesně vytvářeného obsahu, který je předpokladem demokratického vývoje evropské společnosti.

Je třeba zdůraznit, že se směrnice nijak nedotýká osobního nekomerčního užívání publikovaného obsahu. Směrnice také na základě závěrečných jednání v Radě EU a trialogu obsahuje mírnější podmínky pro provozovatele uploadovacích platforem z hlediska bránění publikaci nelegálního obsahu. Tato výjimka se týká zejména nových a začínajících provozovatelů.

Směrnice určuje, že její obsah mají členské státy EU aplikovat do své vnitrostátní legislativy v průběhu následujících dvou let. Jedná se o další důležitý krok, protože aplikace se může v jednotlivých zemích lišit a záleží na konkrétním průběhu projednávání.

Vydavatelé v České republice se do procesu národní transpozice směrnice aktivně zapojí. Hodlají přitom spolupracovat se všemi relevantními zástupci kreativního průmyslu v ČR a budou se snažit jednat i s kritiky této legislativní normy a dosáhnout tak vyváženosti autorského práva pro všechny strany.