logo Facebook
i slova jsou činy

Směrnice o copyrightu na jednotném trhu internet neohrozí

22. března 2019 10:00 / autor: Monitor

Unie vydavatelů považuje za nutné reagovat na některá vystoupení odpůrců úpravy zvláštního práva vydavatele podle čl. 11 navrhované Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. „Tito odpůrci rádi straší veřejnost tím, že nová právní úprava zavede „daň z odkazů“, dále si stěžují, že neumožní uživatelům internetu používat fotografie z cizích webových stránek na svých vlastních stránkách nebo že povede ke zdražení reklamy v rámci sociálních sítí,“ uvedl výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Vzhledem k tomu, že nesprávné interpretace návrhu směrnice zaznívají i z řad zástupců politických stran a dokonce i od některých advokátních kanceláří, chceme alespoň krátce uvést celou věc na pravou míru.

„Daň z odkazu“ není nic jiného než nepravdivá (byť uznáváme, že marketingově líbivá) zkratka odpůrců nové úpravy. Čl. 11 směrnice samozřejmě nezavádí žádnou daň ani žádnou jinou platbu za odkaz. Naopak v čl. 11 odst. 1 návrhu se výslovně uvádí: The protection granted under the first subparagraph shall not apply to acts of hyperlinking. To považujeme za velmi důležité, neboť hyperlinkové odkazy tvoří základ svobodné výměny názorů na internetu a jejich omezení by bylo velmi škodlivé pro svobodu projevu.

Pokud se někteří dokonce podivují, a činí tak bohužel i prostřednictvím médií, že když směrnice projde v současném znění, budou moci online platformy z článků používat jen hyperlinky nebo tzv. „velmi krátké citace textu“ a nebudou moci používat např. fotografie, pak takováto vyjádření pouze poukazují na to, jak nízká je v naší společnosti úroveň povědomí o právech autorů. Používání takovéhoto obsahu totiž již reguluje samotné autorské právo (včetně evropských směrnic) a jeho užití bez souhlasu autorů není možné. Ano, skutečně považujeme za férové, aby o využívání autorského obsahu rozhodovali ti, kdo jej připravují a jeho přípravu financují, a nebylo možné takový obsah volně „krást“ a zneužívat. Ostatně s přístupem, že vše patří všem, a následky, které v naší společnosti jeho aplikace zanechala, se Česká republika vyrovnává již přes 30 let. Jak ukazují argumenty odpůrců navrhované směrnice, neochota přiznat jiným zásluhy za jejich práci a naopak chuť využívat bezplatně cizího úsilí z naší společnosti zcela nevymizela…

Pokud jsme strašeni tím, že dojde ke zdražení reklamy v rámci sociálních médií, pak je to zcela neopodstatněný a nepochopitelný argument. Cílem směrnice je ve skutečnosti pouze zajistit, aby přiměřený a férový podíl na výnosech spojených s využíváním cizího obsahu obdrželi i ti, kdo financují jeho tvorbu. Rozhodně se nejedná o úpravu, která by měla vůči provozovatelům on-line platforem likvidační charakter, nebo která by nějak podstatně snížila jejich zisk (který ostatně ani nedaní v České republice). Evropští vydavatelé museli celé roky přihlížet, jak je jejich koexistence s provozovateli platforem, která byla původně založena na vzájemné win-win strategii, stále více ohrožována tím, že provozovatelé platforem si přisvojovali stále víc a víc obsahu vytvořeného vydavateli. Jejich zjevnou motivací bylo přesvědčit uživatele, aby zůstávali na stránce platformy a nepřecházeli na jiné stránky, např. právě vydavatelů. Tím docházelo ke stále většímu přesunu zisků z obsahu vytvářeného vydavateli právě ve prospěch provozovatelů platforem. Navrhovaná směrnice pouze reaguje na tento stav a snaží se nastavit férové podmínky pro obě strany.

Zdůrazňujeme také, že nová směrnice ve skutečnosti pouze doplňuje již aktuální autorskoprávní ochranu o zvláštní právo poskytnuté těm, kteří financují tvorbu chráněného obsahu, tedy vydavatelům. Opět se ovšem nejedná o žádnou převratnou novinku, toto právo pouze logicky zavádí obdobu zvláštních práv přiznaných již dříve výrobcům zvukových záznamů, vysílatelům nebo pořizovatelům databází.

Kritici nové úpravy zároveň pomíjí to, že se jedná o velmi dlouho vyjednávaný kompromis, který ve skutečnosti přiznává oprávnění vydavatelům pouze v naprosto nezbytném minimálním rozsahu.

Apelujeme proto na české europoslance, aby podpořili tento návrh směrnice, který se i přes četné kompromisy může stát nástrojem, jež podpoří zachování evropského kreativního průmyslu. Podpořit svým hlasem požadavek na jakékoliv změny konečného znění směrnice znamená vrátit ji k novému projednávání téměř od začátku a zničit tak výsledky více než tříletého úsilí o nalezení řešení, které by bylo vyvážené pro všechny strany.