logo Facebook
i slova jsou činy

„Kdo jsem? Jen bezvýznamný, zatrpklý pária…“

08. března 2019 15:18 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Před 75 lety, bylo to 12. dubna, se narodil Karel Kryl. Před 25 lety – v necelých 50 letech – 3. března umírá. Písničkář, básník, výtvarník a také novinář, který většinu svého dospělého života prožil v exilu.  Stále je jistým fenoménem, který netřeba více představovat.

Když ve svém textu si sám odpovídá na to, kým je „jen bezvýznamný, zatrpklý pária“, je v tom jistý povzdech. A možná že právě pocity vyděděnce, opovrhovaného člověka, ho provázely po celý život. V některých ohledech byl vizionářem - chceme-li můžeme použít i termín prorokem – a ti to vskutku ve své současnosti nemívají jednoduché.
V Československu žil do roku 1969, pocházel z knihtiskařské rodiny a již od dětství byl konfrontován s realitou komunistického státu. Už v dobách středoškolských studií na keramické škole v Bechyni začal skládat písničky a chodit s kytarou. Postupně začal spolupracovat s tehdy se rozvíjejícími divadly malých forem, až si ho všiml recitátor Mirek Kovářík a Kryl nahrává své první písně ve studiích Československého rozhlasu, nejprve v Ústí nad Labem, poté v Ostravě. Díky tamějšímu redaktoru Miloši Zapletalovi se dobové nahrávky zachovaly a také byl tím, kdo Krylovi dával příležitost dostávat se k posluchačům. Do širokého povědomí se pak dostal díky rozhlasovému pořadu Jiřího Černého Houpačka a Kryl se stává populární osobností. Vychází mu v roce 1969 LP Bratříčku, zavírej vrátka, s titulní stejnojmennou písní, která byla vnímána jako symbol okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968. Bylo ale zřejmé, že politicky to Kryl nebude mít jednoduché a po jeho odjezdu do Německa, se už zpět domů nevrací. Začíná jeho dráha v exilu, žije v Mnichově a právě tam začíná spolupracovat s rozhlasovou stanicí Rádio Svobodná Evropa. A nastupuje další z jeho profesních cest, ta novinářská. Nejprve to byly sportovní pořady, poté hudební – spolupracoval s populární moderátorkou Rozinou Jadrnou – a také se postupně stává komentátorem, či glosátorem politického dění. A zároveň o sobě pochyboval…pochyboval, zda ho ještě někdo v Československu vůbec zná, zda lidé znají jeho písně. Díky zázemí Rádia Svobodná Evropa mohl nahrávat své další skladby, které se objevily na dalších LP. Jedním z paradoxů pak je, že nejen ty v Československu vzniklé „krylovky“ lidé znali, zpívaly se u táboráků, ale známými byly i jeho písničky z exilu. Přesto, že dostat je do komunistického státu přes železnou oponu nebylo jednoduché a poslech Svobodky byl ztížen neúnavnými rušičkami.

Po dvaceti letech se pak v Listopadu 1989 objevil na pražském Václavském náměstí objevil nápis „Karle Kryle už neryjeme držkou v zemi“ a Kryl se vrací, a Kryl je obdivován.  Zpívá státní hymnu spolu s Karlem Gottem, dlužno dodat, že právě toho litoval až do konce svého života. Vrací se na koncertní pódia a pokračuje ve své politicky glosátorské dráze. Stává se kritikem poměrů, stává se kritikem toho, co považoval za škodlivé pro společnosti.  Psal například, „vyžaduji, aby vláda vládla, soudy soudili a hospodáři hospodařili. Aby zloději nekradli, a kradou-li, mašírovali po odsouzení do vězení.“ Jeho dvacetiletá zkušenost života ve fungujícím demokratickém státě byla základem jeho pohledu na tehdejší Československo, které se mělo z totalitního státu stát právě takovou fungující demokracií.

Byl kritikem neúprosným, kritikem adresným a ti, které kritizoval, mu to vraceli. Posléze končí v menších klubech a o jeho texty téměř není zájem. Možná jsme mu nerozuměli, možná nám kazil ten pocit euforie „že to všechno dobře dopadne“ a „že to všechno děláme skvěle“. Nebo třeba taky jisté špatné svědomí…těžko hodnotit a obtížně se na podobné otázky odpovídá.  Přečíst si ale například soubor jeho komentářů, které vyšly pod názvem Země lhostejnost, může být nejen představení Karla Kryla novináře, ale také náš pohled na nedávnou historii.

Vizionáři, kverulantovi a novináři Karlu Krylovi byl věnován i pořad na ČRo Plus:

https://plus.rozhlas.cz/byl-karel-kryl-vizionar-nebo-kverulant-7777491