logo Facebook
i slova jsou činy

Návrh evropské směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu prošel úspěšně dalším důležitým krokem

17. února 2019 13:00 / autor: Monitor

Dne 13. února 2019 se uzavřela trojstranná jednání zástupců Evropského parlamentu, Evropské komise a Rady EU o návrhu směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. K dokončení legislativního procesu nyní schází závěrečné hlasování pléna Evropského parlamentu.

Vydavatelé v České republice i dalších evropských zemích vítají, že se zástupci výše uvedených stran dohodli na kompromisním znění směrnice v oblasti práv vydavatelů (článek 11), které vydavatelům dává nové možnosti právní ochrany jimi produkovaného obsahu šířeného v digitálním prostředí. Pozitivním faktem také je, že se podařilo díky návrhu rumunského předsednictví vyřešit otázku, aby požadavky obsažené v článku 13 o automatickém odstraňování nelegálního obsahu nepostihly začínající a malé platformy.

„Připravovaná směrnice, respektive její článek 11, je klíčovým předpokladem dalšího udržitelného rozvoje vydavatelského odvětví v členských zemích Evropské unie, protože umožní vydavatelům chránit jimi vytvořený obsah před jeho bezplatným komerčním využíváním zvlášť ze strany digitálních platforem, jako jsou Google nebo Facebook. Zároveň umožní vydavatelům požadovat od platforem spravedlivou kompenzaci za toto využívání obsahu prostřednictvím licencí nebo kolektivní správy autorských práv,“ uvedl k této události výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach, který zároveň dodává, že „dodržovat nejen ochranu autorských práv, ale veškerých právních norem, by mělo být pro každého normální stejně na internetu, jako v prostředí #IRL (In Real Life)“.

Před posledním krokem ve vyjednávání kompromisního znění probíhala v rámci Evropského parlamentu, a zejména mezi jednotlivými členskými zeměmi v Radě EU, po dva roky složitá jednání o návrhu předloženém Evropskou komisí. Odpůrci a kritici směrnice, kteří se soustředili zejména na práva vydavatelů a povinnost automatického odstraňování nelegálního obsahu, tvrdí, že směrnice zásadním způsobem změní podobu internetu. Unie vydavatelů jako profesní organizace vydavatelů novin, časopisů a internetového obsahu k tomu zdůrazňuje, že se ustanovení o právech vydavatelů netýkají nekomerčního užití obsahu pro osobní potřebu. Občané tudíž budou moci i nadále mezi sebou obsah tisku a citace z něj volně sdílet.

Co se však změní, je, že digitální platformy již nebudou moci nadále zcela bezplatně používat úryvky z obsahu produkovaného vydavateli. V rámci svých vyhledávacích a agregačních služeb, z jejichž provozování získávají ohromné a obtížně zjistitelné objemy reklamních příjmů, budou za využívání tohoto obsahu odvádět odpovídající licenční poplatky tvůrcům. Tyto finanční prostředky získávají digitální platformy z reklamního trhu díky možnosti cílení reklamních kampaní a přímému prodeji online inzerce na úkor inzertních ploch objednávaných u vydavatelů. V důsledku tohoto bezplatného komerčního využívání vydavateli vytvořeného obsahu platformami se vydavatelům nedostává prostředků na provozování kvalitní profesní žurnalistiky. Se zánikem tradiční profesionální novinařiny by se v digitálním prostředí otevřel prostor pro nevěrohodné a neověřené či záměrně zkreslované zprávy (desinformace).

Platformy budou donuceny uzavřít s vydavateli licenční dohody na užívání obsahu za jasně stanovených podmínek. S rezervou je třeba brát i „dobře míněná varování“ vycházející většinou ze strany digitálních platforem, že pokud budou muset za používání vydavatelského obsahu platit vydavatelům určitou finanční kompenzaci, tak radši důvěryhodný obsah od vydavatelů zablokují a nebudou jej vůbec zobrazovat. Autoři podobných prohlášení a výhrůžek by si ale měli být vědomi, že se tím dopouštějí zneužití dominantního postavení těchto firem na relevantním trhu, což může vyústit s příslušné sankce a postihy.

Členské země Evropské unie budou mít po schválení směrnice plénem Evropského parlamentu, které se v důsledku úspěšného uzavření trojstranných jednání uskuteční ještě v tomto funkčním období, dvouleté období na to, aby zapracovaly ustanovení směrnice do svých národních legislativ. Lze očekávat, že vydavatele čekají ještě další složitá vyjednávání v rámci procesu formulování konkrétní podoby jejich práv k autorskému obsahu v jednotlivých zemích. Vydavatelé v tomto směru spoléhají mimo jiné na spolupráci s profesními asociacemi dalších nositelů autorských práv z odvětví filmového, hudebního průmyslu, literatury a dalších oborů.