logo Facebook
i slova jsou činy

Zákon o elektronických komunikacích

13. března 2017 06:00 / autor: Jan Mrzena

Vláda 8. března schválila novelu zákona o elektronických komunikacích. Byla dlouho připravována, byla předmětem několika nešikovných vyjádření exministra Jana Mládka a nakonec vedla i k jeho odvolání. Novela je na světě a byla vypuštěna do další fáze zákonodárného procesu. Pro nového ministra průmyslu a obchodu (snad Milana Urbana) to bude zkouška jeho vyjednávacích schopností. Pro Poslaneckou sněmovnu jsou totiž volby za dveřmi a hodně legislativy, které má na stole, již v tomto volebním období pod ten stůl spadne. Tento zákona je však důležitý a odklad o rok či dva by znamenal faktické zastavení přechodu na DVBT2. A to by byl drahý odklad.
Přechod na DVBT2 proběhne ve dvou fázích. Vychází ze Strategie rozvoje zemského digitálního televizního vysílání schválené vládou v červenci 2016. V první fázi dojde k vytvoření právního rámce opatření nutných k přechodu. Právě novela ZEK je klíčová. Její součástí je i novela zákona o České televizi, která otevře podmínky pro vytvoření přechodového multiplexu veřejné služby.
„Česká televize spustí přechodovou síť multiplexu veřejné služby až po vytvoření potřebného legislativního rámce, který má zajistit tzv. diginovela,“ uvedl generální ředitel Petr Dvořák, „Ta obsahuje i úpravu provozních podmínek přechodového multiplexu, včetně postupu pro získání potřebných vysílacích kmitočtů.“ Ohledně termínu spuštění přechodové sítě multiplexu veřejné služby Českou televizí dodal, „ Je plně závislý na dokončení legislativního procesu a nelze ho zatím stanovit.“
Ve druhé fázi, budou v návaznosti na výsledek mezinárodní koordinace vysílacích sítí, obdobně předloženy změny příslušné právní úpravy, týkající se rozvoje zemského digitálního televizního vysílání po dokončení přechodu na DVB-T2, tj. na období 2019-2021. Tyto změny upřesnění právní rámec pro příděl rozvojových kmitočtů. Specifikují také ochranu zemského digitálního proti rušení televizního vysílání a návrh pro inovaci zemského digitálního televizního vysílání. Půjde zejména o zákon o elektronických komunikacích a zákon o České televizi. Cílem těchto úprav bude zajistit v zákoně pro konkrétní dotčené účastníky procesu přechodu kompenzace, které budou odpovídat Strategii i pravidlům, souvisejících s implementací připravovaného Rozhodnutí EP a Rady k uvolnění rádiových kmitočtů pásma 700 MHz.