logo Facebook
i slova jsou činy

Vít Rakušan: Nehrajme si na to, že my bychom měli být soudci toho, zda Česká televize je objektivní, není objektivní, líbí se nám její vysílání, nelíbí se nám její vysílání

04. února 2019 13:00 / autor: Jan Mrzena

Poslanecká sněmovna si dala na čas, než se dostala k projednání Výročních zpráv České televize za rok 2016. K hlasování o zprávách se nedostala, protože hned u té první se rozjela dlouhá diskuse a jednání pak bylo přerušeno. Na Českých médiích přinášíme výběr z toho, co ve sněmovně 31. ledna zaznělo.

Vít Rakušan (STAN), není členem volebního výboru: "Chtěl bych jenom na začátku říct, že je dobře, že se konečně dostáváme k projednávání zpráv České televize, protože všichni víme, co by neprojednání zpráv za dva roky za sebou vlastně znamenalo, a už bychom se vlastně v tom celém kontextu mohli ptát na to, zda to neprojednání a neschválení zpráv není nějakým dalším úmyslem, protože prostě tato Rada České televize se nám z nějakého našeho politického pohledu třeba nezamlouvá a nelíbí.

Já nebudu mít ambici, jako má pan kolega Valenta, hodnotit Českou televizi ve stylu, co se mně na ní líbí, co se mně na ní nelíbí, protože vždycky a za každých okolností bude samozřejmě to naše politické hodnocení silně subjektivní. Nikdo z nás rozhodně netvrdí, že jsme vždycky spokojeni s výstupy České televize. Na druhou stranu se jedná o médium veřejné služby, které si z principu toho, co veřejná média znamenají pro demokratickou zemi, zaslouží úctu a zaslouží si samozřejmě i to, abychom je z principu chránili před vlivy, mezi které samozřejmě patří i ty, že se tady vytrhávají výroky z kontextu, že se používají nejrůznější citace politiků, které se nám zrovna pro to vystoupení hodí, a že se tady uvede analýza České televize a už se třeba neuvede, že k té analýze existuje nikoliv Českou televizí, ale jinými sociology zadaná oponentní analýza, která říká, že východiska analýzy Univerzity Karlovy nebyla správná, porovnávala se publicistika, směšovaly se publicistické pořady spolu se zpravodajskými, a to už se tady prostě v té debatě neuvádí, protože se nám to do ní zrovna nehodí.


Já jsem moc chtěl poprosit o jednu věc. Držíme se skutečně faktů, držme se toho, že výroční zpráva prošla volebním výborem, kde bylo diskutováno jistě odborně a jistě máme o tomto jednání zprávy i od našich zástupců ve volebním výboru, držme se prosím i toho, že debata tady na plénu se má skutečně týkat toho, co projednáváme, tedy roku 2016. Pan kolega Valenta, prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě i v tomto bodu vybíral výroky, které s rokem 2016 neměly nic společného.


Chtěl bych ještě zmínit tu věc, že my bychom měli být i příkladní v tom, že ovládáme něco, co je mediální gramotnost, co je práce s informacemi, a sami bychom se ve svých vystoupeních měli držet jisté vyváženosti a jisté uměřenosti, protože politizace tématu Česká televize prostě nikdy tomu médiu jako takovému samozřejmě prospět nemůže. A pokud se tady objevují na různých soukromých profilech českých politiků, českých poslanců těsně před tím, než budeme hlasovat o zprávách České televize nejrůznější anonymní zprávy o tom, že ta účetní závěrka není v pořádku, a nikde není zdroj těch informací, je to prostě anonymní zpráva, tak my jako poslanci prostě vypouštíme do veřejného prostoru obrázek sami o sobě a říkáme: není pro nás relevantní zdroje ověřovat. Já bych moc chtěl vyzvat k tomu, abychom se drželi faktů, které jsou ve zprávě o činnosti České televize, můžeme k nim být samozřejmě kritičtí, bavme se o jednotlivých položkách té zprávy, bavme se o nich konkrétně, ale nehrajme tady hry, že vytrhneme nějaké výroky politiků z kontextu, dáme je hezky za sebe a budeme tvrdit, že toto je ten věrohodný, správný obrázek o České televizi. Vždyť to je vždycky jenom subjektivní názor každého z nás, my jako poslanci pokud chceme vést nějakou relevantní a racionální diskuzi, bychom se skutečně měli držet toho, co v té zprávě je. O tom tady diskutujme, diskutujme o tom dlouho, ale nehrajme si na to, že my bychom měli být soudci toho, zda Česká televize tedy je objektivní, není objektivní, líbí se nám její vysílání, nelíbí se nám její vysílání. To přece není teď předmětem jednání o výroční zprávě České televize. "