logo Facebook
i slova jsou činy

Reakce na další lživý článek týdeníku Respekt

25. ledna 2019 00:54 / autor: Jiří Hošna

Český rozhlas požádal šéfredaktora Respektu Erika Taberyho o opravu lživých informací, které se objevily v aktuálním newsletteru tohoto týdeníku.
  1. Není pravda, že by jedním z důvodů neprodloužení smlouvy Petra Fischera byla „kolísavá kvalita pořadu ArtCafé“. Byl bych rád, když byste mi mohli doložit zdroj, který toto uvádí.

  2. Není pravda, že by paní Jaroslava Haladová, která zvítězila ve výběrovém řízení na post šéfredaktorky stanice Vltava, nepředstavila svou koncepci. Koncepci představila výběrové komisi a na jejím základě také výběrové řízení vyhrála. Stěžejní body ze své koncepce představí na veřejném zasedání Rady ČRo dne 30. ledna.

  3. Není pravda, že stanice Vltava bude pokračovat v koncepci, kterou prosazoval Petr Fischer. Uvádíte v této souvislosti anonymní zdroj z Vltavy. V tom případě bych vás rád požádal o to, abyste své zdroje lépe ověřovali. Stačilo by také napsat žádost o oficiální vyjádření, které bychom vám samozřejmě poskytli.

  4. Znovu také musím uvést, že není pravda, že vedení Českého rozhlasu „neumělo vysvětlit“ neprodloužení smlouvy Petru Fischerovi. Důvody byly zcela jasné a transparentně jsme je komunikovali směrem k veřejnosti i k zaměstnancům ČRo.

  5. Velmi mě mrzí, že se právě Respekt, který jsem vždy považoval za seriózní médium, snaží takovýmto článkem poškodit nastupující šéfredaktorku, ještě než se ujala své funkce. Paní Jaroslava Haladová je profesionálka, která na Vltavě a v Českém rozhlase působí řadu let, je za ní spousta výborně odvedené práce a své kvality prokázala i ve výběrovém řízení na post šéfredaktora Vltavy.

  6. Stejně tak mě mrzí, že Respekt svými články souvisejícími s děním na Vltavě v poslední době poškozuje a dehonestuje práci lidí z Vltavy i samotný Český rozhlas jako instituci a médium veřejné služby.