logo Facebook
i slova jsou činy

Leo Luzar: Svoboda slova v České republice ohrožena je

10. ledna 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

V úterý 8.ledna proběhla první letošní chůze podvýboru pro svobodu slova a média Poslanecké sněmovny. Podvýbor pozval k debatě o „Ochraně svobody slova“ Radu České tiskové kanceláře Podvýbory mají jednání uzavřené, ale poslanci akceptovali návrh Tomáše Martínka (Piráti), aby právě tato diskuse byla veřejná. Jak se nakonec řada účastníků pro Česká média vyjádřila, debata byla užitečná a prospěly jí i otevřené dveře.

Podvýbor pro svobodu slova a média byl ustaven před rokem.  Návrh tehdy podal Leo Luzar (KSČM), který se stal jeho předsedou: „Na petiční výbor se obrací stále více občanů s peticemi týkajícími se obecně problematiky cenzury a autocenzury. Tato témata nabývají na významu s růstem vlivu mediálních a sociálních sítí na názory občanů a s růstem obecných snah na možné omezení svobody vyjádření jako jednoho ze základních lidských práv. Obsahem činnosti by měla být problematika Centra proti terorismu a hybridním hrozbám MV ČR, problematika „objektivity“, „autocenzury“, „přejímání pravdy“ v médiích a problematika „hoax“ a „dezinformace.“

Česká média se zajímala o názory členů podvýboru na jeho roční činnost i na aktuální debatu s Radou České tiskové kanceláře. Dnes přinášíme pohled předsedy Leo Luzara, který předem avizoval: „ Bližší a obsáhlejší debatu na témata svobody slova přivítám. Jednoduchá hesla nejsou schopna podchytit záměry a šíři problému.“

Jak se daří naplňovat poslání podvýboru, jehož zřízení jste navrhl?

Proběhlo již 7. jednání podvýboru. Já osobně hodnotím činnost podvýboru jako prospěšnou, zvláště pro podrobnější osvětlení problematiky svobody slova a mediálního světa v souvislosti s ochranou lidských práv a očekávání občanské veřejnosti.

Která zásadní témata podvýbor řešil?

Program najdete na http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=3923&kk=3

Jaké závěry jednání podvýboru mají potenciál, aby se promítly do budoucí legislativy?

Opět vás mohu odkázat na web www.psp.cz. Konkrétní změny legislativy zatím realizovány nebyly, ale již se ukazuje nutnost podívat se na zákony v oblasti elektronických médii, komunikace, poštovní zákon,...

Je v prostředí České republiky ohrožena svoboda slova? Jak si v současné době, podle Vás, stojí klasická (televize, rádia, tisk) média a jak nová on-line média při naplňování svého základního poslání – přinášet korektní a všestranné informace pro svobodné vytváření názoru obyvatel České republiky?

Ano ohrožena je. Autocenzurou v zájmu těch “čí chleba jíš” a stálým voláním po regulaci hraničící s cenzurou a snahou blokovat třeba i internet a sociální sítě.

Základní zájem drtivé většiny médii je vydělávat peníze pro své vlastníky. I veřejnoprávní média mají své rozpočty z reklamy, mají své donátory a přispěvatele, mají své zaměstnance provázané ze světem z venčí a vyjadřující názory svého poznání. Proto je důležité odlišovat zpravodajství, komentované zpravodajství, publicistiku a satiru. Jedná se o obsáhlejší problematiku nevhodnou na tuto formu dotazu.

V úterý se uskutečnila schůze podvýboru, na programu byl mimo jiné bod „Ochrana svobody slova – debata se členy Rady České tiskové kanceláře“. Co konkrétně bylo předmětem debaty?

Seznámení se s problematikou rady a hledáním možných styčných bodů spolupráce a podpory. Všichni přítomni ocenili možnost se sejít a vyslovili přání pokračovat v těchto setkáních které mají poněkud jiný rozměr než, jednání na gesčním volebním výboru.

Zákon o ČTK je zastaralý, potřebuje, podle Vás novelu anebo je potřeba připravit přímo kompletní nové znění?

Ano minimálně novelizaci potřebuje. To byla i jedna ze čtyř základních informací ze strany rady.

Je systém financování ČTK funkční?

I o tom se obsáhle hovořilo, bohužel není v možnostech tohoto formátu uceleně odpovědět a nechci vytahovat věci z kontextu.

Umožňuje systém financování plnit ČTK v současné době její poslání?

I tato otázka zazněla. V odpovědi bylo řečeno stoprocentně ano.

Je funkční systém kontroly ČTK prostřednictvím rady, která má (oproti radám ČT a ČRo) velmi malé kompetence i rozpočet?

Tato otázka řešena nebyla a přináleží spíše gesčnímu výboru.

Dodejme, že podvýbor pro svobodu slova a média měl rok své existence sedm schůzí. Co vedle debaty s Radou ČTK řešil? Na prvním jednání nominoval do funkce předsedy Leo Luzara, na druhém pak diskutovali o možné cenzuře mailové korespondence společnostmi Tiscali.cz a Economia.cz, za účasti bývalého policejního rezidenta Stanislava Novotného. Na třetí schůzi projednal podvýbor vládní návrh zákona o zpracování osobních údajů a zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o GDPR. Čtvrtá schůze byla zásadní. Podvýbor se vrátil k domnělé cenzuře mailové korespondence, tentokrát i za účasti zástupců společnosti Economia a ředitele sekce správní Úřadu na ochranu osobních údajů Josefa Prokeše. Poslanci se shodli, že postup provozovatelů je v souladu se zákony a není potřeba řešit žádné případné úpravy zákonů. Poslanci také dostali k celé problematice stanovisko OSA. Páté zasedání bylo výjezdní, podvýbor se seznámil s náplní práce Centra proti terorismu a hybridním hrozbám v rámci hybridních hrozeb a informačně datového ohrožení České republiky. Na šesté schůzi podvýbor vyslechl informace o změně všeobecných smluvních podmínek společnosti Economia (tím se patrně završil proces řešení stížností na domnělou cenzuru mailů).

Vedle předsedy podvýboru Leo Luzara jeho členy jsou Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL), Alena Gajdůšková (ČSSD), Tomáš Martínek (Piráti), Vít Rakušan (STAN) a Lubomír Volný (SPD). V podvýboru může být až devět poslanců. O práci v něm neprojevily zájem ANO, ODS a TOP.