logo Facebook
i slova jsou činy

Termín pro přihlášky na šéfa Vltavy je 7. leden

06. ledna 2019 05:00 / autor: Jan Mrzena

Od jara 2016 řeší generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral zásadní problém – Co dál s Vltavou? Co všechno se okolo Vltavy, jejího směřování, jejích šéfredaktorů a jejich hledání za ty necelé tři roky událo, jsme na Českých médiích informovali v polovině prosince. Tedy krátce po zveřejnění informace o neprodloužení smlouvy poslednímu šéfredaktoru Petru Fischerovi. K dokreslení rozjitřené předvánoční atmosféry okolo Vltavy patří mimo jiné otevřený dopis Jaroslava Millera, rektora Univerzity Palackého Olomouc, která je dlouholetým partnerem Českého rozhlasu při pořádání prestižního festivalu Prix Bohemia Radio (publikováno na ČM 4. ledna). René Zavoral reagoval vzápětí (publikováno na ČM 5. ledna). Emoce se postupně klidní. Co tedy dál s Vltavou? Zásadní informace padly na neklidné schůzi Rady Českého rozhlasu v Hradci Králové 19. prosince.

„Rozhodli jsme se s ředitelem programu, že termínovanou smlouvu šéfredaktorovi Vltavy Petru Fischerovi neprodloužíme. Nemám povinnost uvádět důvody toho kroku, protože je to mé výsostné personální manažerské rozhodnutí. Statutárním orgánem Českého rozhlasu je generální ředitel, který naplňuje svůj kandidátský projekt, svou vizi a má právo tu misi naplňovat s týmem spolupracovníků, se kterými tu misi naplňovat chce. Přesto jsem důvody v prohlášení ČRo uvedl. Ty důvody jsou kombinací nesplnění úkolů, které měl zadány ode mě a od tehdejší programové ředitelky v roce 2016 a ztrátu důvěry, kterou mohu okomentovat, pakliže o to je nějaký zásadní zájem,“ shrnul generální ředitel René Zavoral. „14. prosince jsem vypsal interní výběrové řízení určené zaměstnancům Českého rozhlasu, případně lidem, kteří zde minimálně tři roky pracovali, ze kterého má vzejít nový šéfredaktor či šéfredaktorka stanice Vltava,“ popsal své další kroky René Zavoral a dodal, „Musím odmítnout některé spekulace v médiích, že tři týdny na přípravu třístránkové koncepce Vltavy je neadekvátně krátký prostor. S tím já nemohu souhlasit, protože se toho výběrového řízení mají zúčastnit zaměstnanci Českého rozhlasu, kteří znají vnitřní prostředí, procesy a lidi, s nimiž budou koncepci naplňovat.“

„Výběr provede hodnotící komise, která mi, po dohodě s programovým ředitelem, navrhne jednoho kandidáta, na kterém se shodne,“ pokračoval generální ředitel, „Předsedou komise je programový ředitel, v komisi je dále personální šéfka, externí personální konzultantka, ředitelka výroby, ředitel nových médií a zároveň u toho budou dva zástupci stanice Vltava (ty mohou nominovat zaměstnanci stanice). Termín pro zaslání přihlášek a podkladů do výběrového řízení je 7. leden,“ upřesnil rozhlasovým radním René Zavoral. „Chci, aby mi komise představila nového šéfredaktora či šéfredaktorku do 21. ledna s tím, že Vás na konci ledna budu informovat, kdo povede stanici Vltava od 1. února. Do té doby technicko administrativně a organizačně bude řídit stanici vedoucí podpory programu Vltavy Ivana Hálková. Kontinuitu programu pro mě zajišťuje programový ředitel Ondřej Nováček.“

Předsedkyně Hana Dohnálková zdůraznila, „Rada České rozhlasu si je plně vědoma, že tyto personálie jsou plně v kompetenci generálního ředitele.“

Poté dostal na veřejné schůzi rady prostor končící šéfredaktor Vltavy Petr Fischer. „Já bych tady chtěl především poděkovat, protože si myslím, že když někdo odchází a je za ním nějaká práce, tak by měl poděkovat za to, že dostal příležitost, aby tu práci udělal. Já tady generálnímu řediteli děkuju za to, že mě tehdy dal důvěru k tomu, abych předělal vysílání Vltavy, což se nakonec po napjatých devíti měsících podařilo. I přes všechny překážky jsme nové vysílací schéma Vltavy nakonec spustili,“ řekl Petr Fischer. „Děkuji za tehdejší podporu generálnímu řediteli i dalším úsekům, především výrobě a děkuji i za tu první finanční a marketingovou podporu. To, že se podařilo na takové stanici jako je Vltava v tak krátkém čase, nové schéma spustit, považuji za malý zázrak,“ dodal Petr Fischer a zdůraznil, že velký dík patří především jeho kolegům z Vltavy.

Rada Českého rozhlasu vzala se do dění okolo stanice ponořila poněkud víc, a proto schválila samostatné vyjádření. Na ČM bylo publikováno 2. ledna. Rada také zveřejnila posudek, který si zadala a vypracoval jej Ľubomír Zeman. Na ČM byl publikován 3. ledna.

Termín podání přihlášek do interního výběrového řízení je zítra, nového šéfredaktora by chtěl René Zavoral představit na lednové schůzi Rady Českého rozhlasu. Co dodat? Snad jen přání, aby zaměstnanci rozhlasu našli dost odvahy se do právě do tohoto výběrového řízení přihlásit. A co popřát Vltavě? Aby v letošním roce došla klidnějších břehů, i v místech, kdy voda potřebuje rychleji téct.