logo Facebook
i slova jsou činy

Český rozhlas „optimalizací pracovních míst“ otevřel vážnou debatu o zvýšení poplatků

07. října 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Před čtyřmi měsíci oznámil generální ředitel Českého rozhlasu zaměstnancům, že chystá hromadné propouštění. Uvnitř rozhlasu záměr vyvolal značné napětí a brzy reagovaly odbory otevřeným dopise a dalšími akcemi. „Vedení Českého rozhlasu prosazuje masivní propouštění bez představy, jaké dopady to bude mít na úroveň programu,“ varoval tehdy Hubička. Dopis odbory předaly vedení rozhlasu, na vědomí ho poslaly Radě Českého rozhlasu, Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, Volebnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Českomoravské konfederaci odborových svazů a ministerstvu kultury. Plné znění dopisu jsme zveřejnili na Českých médiích. Vedení Českého rozhlasu se vyjádřilo obratem, odmítlo, že by se jednalo o hromadné propouštění, ale celou akci posunulo do systémového opatření „plán optimalizace pracovních míst“. Stanovisko podepsali všichni členové vedení rozhlasu a Česká média plné znění stanoviska tehdy také zveřejnila. Optimalizace byla od té doby součástí každé schůze Rady ČRo, často se jí zaobíral sněmovní volební (mediální) výbor. Česká média se zajímala výsledek optimalizace a další souvislosti. Na otázky odpovídal ředitel komunikace, marketingu a obchodu Jiří Hošna.

Jaké pracovní pozice budou v ČRo zrušeny? Jsou mezi nimi i unikátní rozhlasové profese, které jinde neexistují (např. režisér rozhlasových her)? Jak se dotknou úspory regionálních studií?

Český rozhlas v rámci optimalizace zrušil 116 pracovních míst. Šlo o pozice napříč strukturou ČRo. Regionů se optimalizace dotkla minimálně, protože regionální studia již prošla řadou změn v nedávné minulosti. Celý proces skončí k 31.12. 2018. Většina zaměstnanců, kteří museli opustit svoje pozice, odešla k 30.9. 2018. Díky optimalizaci ČRo ušetřil 63 mil, z toho vrátí 33 mil zpět do personálního rozpočtu.

Jak se budou valorizovat mzdy v Českém rozhlasu od ledna (u zaměstnanců se základním měsíčním příjmem do 50 tis. Kč)? Půjde o plošnou valorizaci, nebo selektivní zvýšení mezd? Navýší se také peníze na pohyblivou složku mzdy? Jaké budou platy u zaměstnanců s měsíčním příjmem nad 50 tis. Kč?

Více než 90 % zaměstnanců od 1.1. 2019 bude mít vyšší mzdu. Valorizace mezd se týká pracovníků s platem nižším než 50 tis měsíčně. V další fázi bude chtít ČRo zvýšit mzdy na pozicích, které jsou dlouhodobě podhodnocené či které je problém obsadit či na nich lidi dlouhodoběji udržet - typicky např. IT, nová média apod. Optimalizace pracovních míst byla nutným krokem pro zefektivnění pracovních procesů a pro zajištění větší konkurenceschopnosti ČRo na trhu práce.

Je shoda na růstu mezd s odbory? Je podepsaná kolektivní smlouva na rok 2019?

Současná valorizace mezd je krokem vedení rozhlasu a s odbory jako takovými nesouvisí. S odborovou organizací v současné době začalo vyjednávání o krátkodobé kolektivní smlouvě.

Bude pokračovat optimalizace pracovních míst v České rozhlasu i v roce 2019?

Proces optimalizace bude ukončen ke konci letošního roku, v roce 2019 pokračovat nebude.

Hromadné propouštění alias optimalizace pracovních míst v Českém rozhlasu je u konce. Akce byla hlasitá, nastolila na Vinohradské velké dusno a zaměstnala hodně lidí uvnitř i vně rozhlasu včetně poslanců. Velké úspory nepřinesla. Zhruba 30 milionů korun v rozpočtu 2, 27 miliardy. Zatím nepřinesla ani viditelné změny v systému řízení a vnitřní organizaci veřejnoprávního rozhlasu. Některé výstupy však vedení rozhlasu použilo při sestavování dlouhodobých plánů.

Akce zaujala i tam, kam vlastně cílila. Mezi poslanci otevřela reálnou diskusi o zvýšení rozhlasového poplatku. Například člen volebního výboru Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro Česká média uvedl, „Český rozhlas hledá úspory uvnitř, připravil propouštění. Koncesionářské (rozhlasové) poplatky, se naposled zvyšovaly v roce 2005. Koncesionářské poplatky jsou vlastně jiný způsob daně. Zvýšení rozhlasového poplatku o 5 Kč není po třinácti letech, kruciální. Hodnota poplatku se za tu dobu výrazně snížila – bavíme se o třiceti procentech. Zvýšení poplatku je možné, ale musí se správně odůvodnit.“