logo Facebook
i slova jsou činy

Země Evropské unie budou moci snížit sazbu DPH pro digitální publikace na stejnou úroveň jako u jejich tištěných verzí

02. října 2018 21:28 / autor: Monitor

Vydavatelé v celé Evropě vítají dnešní rozhodnutí Rady pro hospodářské a finanční záležitosti Ecofin, kterým se novelizuje evropská směrnice o dani z přidané hodnoty 2006/112. Novela umožní jednotlivým členským zemím, aby stanovily pro digitálně distribuované noviny, časopisy knihy a podobné publikace stejnou sazbu, jako platí pro tištěné verze. Ve většině evropských zemí se v současné době vztahují na tištěné publikace snížené, super snížené nebo nulové sazby DPH. Nyní z této výhody budou moci profitovat i digitální verze.

Novela je dokladem toho, že Evropská unie reflektuje změny, k nimž došlo v posledních letech v oblasti konzumace obsahu novin, časopisů a knih, kdy stále roste význam distribuce jejich placených digitálních verzí. Až se změna promítne do legislativy jednotlivých členských zemí, získají vydavatelé dodatečné finanční prostředky, které budou moci investovat do vytváření kvalitního, důvěryhodného a rozmanitého obsahu, stejně jako do technologických změn, které digitální prostředí vyžaduje.

Velkou roli při vysvětlování významu tohoto legislativního opatření sehrály evropské asociace vydavatelů novin (ENPA) a časopisů (EMMA) a také národní vydavatelské asociace v jednotlivých členských zemích EU. Prezident EMMA k rozhodnutí Ecofinu uvedl: "EU dnes vyslala silnou zprávu tím, že odstranila velkou překážku dalšímu rozvoji trhu digitálního tisku v Evropě. Změna bude stimulovat nové obchodní modely a povzbudí vydavatele, aby dále poskytovali čtenářům novinářský obsah, přičemž budou moci také investovat do digitálních technologií".

Novela je jedním ze zásadních kroků k zajištění plurality médií a vytvoření základny pro svobodu názorů a demokracii v digitálním světě. Podporuje svobodu tisku jako jednu ze základních hodnot evropských demokratických společností a bude mít zásadní dopad na udržitelnost našeho odvětví.

Při přijetí novely směrnice sehrála velkou roli změna stanoviska České republiky, která spojovala souhlas se změnou režimu DPH pro digitální publikace s přijetím mechanismu přenesení daňové povinnosti chránícím proti tzv. karuselovým daňovým únikům. „Přivítali jsme změnu stanoviska některých členských zemí EU ke karuselovým operacím, což umožnilo České republice hlasovat pro snížení sazeb DPH pro digitální publikace. Doufáme, že novela směrnice povede také v České republice ke snížení sazby DPH pro digitální publikace ze současných 21 % na 10 %“, uvedl k jednání Ecofinu výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

Jednotlivé členské země budou moci aplikovat novelu a snížit sazby DPH pro digitální publikace po té, co bude dokument zveřejněn ve věstníku EU.