logo Facebook
i slova jsou činy

RRTV: Při opakovaném porušení zákona můžeme uložit TV Barrandov pokutu

05. října 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání na svém zasedání 14. srpna 2018 upozornila TV Barrandov na několikeré porušení zákona. Hned tři upozornění se týkala zvýhodnění Miloše Zemana před a v průběhu prezidentských voleb v pořadech Jaromíra Soukupa - Duel a Aréna. Další dvě upozornění se týkala neposkytnutí objektivních a vyvážených informací v Kauzách JS – témata hospodaření ČT, únik informací od policie v kauze údajných zmanipulovaných zakázek. Rada ve všech uvedených případech stanovila lhůtu k nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění na porušení zákona. Česká média se obrátila na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání, aby zjistila, kdy došlo k doručení upozornění a zdali reagovala TV Barrandov.

Zajímali jsme se také, jaký postup by zvolila rada, pokud by k porušení zákona docházelo i po těchto upozorněních. Předseda rady Ivan Krejčí pro Česká média v odpovědi uvedl: „Upozornění, která zmiňujete, byla provozovateli, resp. jeho právnímu zástupci doručena mezi dny 30. 8. – 3. 9. 2018. Nápravou se v daném kontextu míní, že provozovatel přijme taková opatření, aby se již po uplynutí stanovené lhůty nedopustil ve vysílání typově obdobného přestupku. To, zda se provozovatel nedopustil či nedopouští dalšího přestupku, prokáže monitoring vysílání. V současnosti probíhá monitoring zpravodajských a publicistických pořadů v rámci standardního vyhodnocování předvolebního vysílání. Analytické zpracování bude probíhat několik měsíců. Pokud by Rada na základě analytických výstupů vztahujících se k programu Televize Barrandov konstatovala podezření na opětovné porušení zákona, zahájila by řízení o přestupku. Pokud by řízení dané podezření potvrdilo, Rada by v souladu se svými pravomocemi byla oprávněna uložit pokutu.“