logo Facebook
i slova jsou činy

Senát zorganizuje veřejné slyšení k petici Braňme média veřejné služby

12. září 2018 05:00 / autor: Jan Mrzena

Na začátku března vznikla petice Braňme média veřejné služby. Byla to jedna z reakcí na inaugurační projev Miloše Zemana. Tehdejší atmosféra temných zítřků byla umocněna hned dvěma faktory. V Českém rozhlase vrcholila zpolitizovaná kauza reportáží Janka Kroupy o hospodaření Agrofertu na pozemcích s nevyjasněnými majiteli, kterou řešil způsobem sobě vlastním generální ředitel René Zavoral a někteří rozhlasoví radní. Poslanecký volební výbor v té době připravoval projednávání starších výročních zpráv České televize a Českého rozhlasu a vyvolal tak spekulace, zdali nechce naplnit scénář zveřejněný prezidentem Milošem Zemanem na TV Barrandov. Popsal v něm, jak dosáhnout odvolání televizní rady prostřednictvím dvojího neschválení výročních zpráv. V březnu se protestovalo na náměstích a vznikla i zmíněná petice.

Zatímco Miloš Zeman svou utkvělou myšlenku o českých novinářích nějak nemůže opustit, kauza v Českém rozhlasu plynule přešla do dalších událostí vyvolávajících napětí (hromadné propouštění, ostřelování Vltavy, zpochybňování speciálů k srpnu 68) a Česká televize žije svým běžným klokotem. Starší výroční zprávy volební výbor doporučil ke schválení, plénum sněmovny se k nim dosud nedostalo. V programovém prohlášení vlády však stojí: „Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost.“ Petice Braňme média veřejné služby žije dál svým životem. Podepsalo jí téměř 16,5 tisíce lidí a petiční výbor jí poslal do Senátu.

Tam ji právě včera projednal Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Senátor Jiří Oberfalzer navrhl, aby téma petice jen tak nezapadlo a výbor proto uspořádá v Senátu k petici veřejné slyšení. Kdy? V úterý 23. října, tedy po volbách, které změní (částečně) složení Senátu. Výbor požádal o stanovisko Stálou komisi Senátu pro sdělovací prostředky. Tato komise není právě nejpružnější, snad petici do voleb stihne projednat.

Pro úplnost – text petice:

„Jsme znepokojeni!

Vadí nám stupňující se útoky některých našich ústavních činitelů a jejich příznivců na novináře v České republice. Jsme znechuceni z představ, že média veřejné služby mají sloužit k upevňování jejich moci. Jsme rozhořčeni snahami tato média ovládnout nebo umlčet!

Na rozdíl od nich považujeme Českou televizi a Český rozhlas za klíčové demokratické instituce. Zvláště v době, kdy je náš veřejný prostor zaplaven výrobci dezinformačních, konspiračních a lživých zpráv, potřebujeme nutně média, která svým divákům a posluchačům dokáží dodávat ověřené a spolehlivé informace.

Vyzýváme proto naše zastupitele:


  1. Zasaďte se o udržení nezávislého postavení médií veřejné služby! Odmítněte snahy části politiků tato média zrušit, zprivatizovat, nebo převést pod jejich „státní“ kontrolu. Neblahé zkušenosti ze zemí našich sousedů Polska a Maďarska, kde vlády učinily z médií veřejné služby jen nástroje posilování vlastní moci, nás musí varovat! Nedopusťte, prosím, opakování stejných scénářů!

  2. Prosaďte zákonné pojistky, které tato média vymaní ze závislosti na politické (z)vůli mocných! Když to zvládli před více než sedmdesáti lety ve válkou zdecimovaném Německu, musíme to v 21. století dokázat i my!


Nechceme se vracet do dob vlády jedné strany.

Média veřejné služby musí být nezávislá na politické moci!

Za petiční výbor:

David Smoljak, Martin Vadas, Tomáš Klvaňa, Martin Uhlíř, Veronika Vendlová, Mikuláš Minář, Alena Švejnohová, Michaela Horáková“